Gimnazjum


[pobierz] 0.1 MB geografia_wymagania
[pobierz] 0.1 MB geografia-wymagania-klasa 2.
[pobierz] 0.2 MB geografia-klasa-3-wymagania
[pobierz] 0.1 MB wymagania-edukacyjne-z-biologii
[pobierz] 0.1 MB katalog_wymagan_programowych_na_poszczegolne_stopn
[pobierz] 0.1 MB katalog_wymagan_programowych_na_poszczegolne_stopn
[pobierz] 0.1 MB katalog_wymagan_programowych_na_poszczegolne_stopn
[pobierz] 0.1 MB katalog_wymagan_programowych_na_poszczegolne_stopn
[pobierz] 0.1 MB katalog_wymagan_programowych_na_poszczegolne_stopn
[pobierz] 0.9 MB język angielski klasa 3
[pobierz] 0.1 MB język angielski-klasa-2
[pobierz] 0.1 MB przedmiotowy_system_oceniania_z_religii_kl_3_gim
[pobierz] 0.1 MB przedmiotowy_system_oceniania_z_religii_kl_2 gimn
[pobierz] 0.1 MB kryteria_oceniania_z_religii_dla_klasy_trzeciej_gi
[pobierz] 0.1 MB kryteria_oceniania_z_religii_dla_klasy_drugiej_gim
[pobierz] 0.6 MB wymagania-edukacyjne-z-edukacji-dla-bezpieczenstwa
[pobierz] 0.1 MB wymagania-edukacyjne-z-wychowania-fizycznego-klasa
[pobierz] 0.1 MB wymagania-edukacyjne-z-wychowania-fizycznego-klasa
[pobierz] 0.1 MB wymagania-edukacyjna-z-wychowania-fizycznego-klasa
[pobierz] 0.1 MB przedmiotowy-system-oceniania-z-jezyka-niemieckieg
[pobierz] 0.2 MB jezyk-polski gimnazjum
[pobierz] 0.2 MB Historia klasa 2.
[pobierz] 0.1 MB przedmiotowy-system-oceniania-z-historii gimnazjum
[pobierz] 0.1 MB Wos klasa 3.
[pobierz] 0.1 MB przedmiotowy-system-oceniania-wos
[pobierz] 0.2 MB Historia klasa 3.
[pobierz] 0.1 MB kryteria-z-zajec-artystycznych
[pobierz] 0.1 MB pso-plastyka
[pobierz] 0.1 MB pso-z-j. niemieckiego kl.2 gimn.
[pobierz] 0.1 MB wymagania-biologia 2
[pobierz] 0.1 MB wymagania-biologia 3
[pobierz] 0.1 MB wymagania-chemia-2
[pobierz] 0.1 MB wymagania-chemia-3
[pobierz] 0.1 MB język niemiecki kasa 3