Klasy 1-3


Wycieczka do Krakowa

Dnia 11 października 2018 roku dzieci z klas 1-3 b udały się na wycieczkę do Krakowa. Celem wycieczki było zwiedzanie Krakowa oraz wizyta w Centrum Nauki I zabaw KLOCKOLAND.
Dzieci uczestniczyły w interaktywnej prelekcji pt. „Laboratorium profesora Klockowskiego" oraz brały udział w warsztatach konstrukcyjnych.. Miały również możliwość zabawy różnorodnymi urządzeniami wykonanymi z klocków LEGO. Wycieczka była ciekawa, wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

 

,,MAŁY PATRIOTA W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

,,MAŁY PATRIOTA W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

Już od września bieżącego roku szkolnego klasy 1-3 naszej szkoły aktywnie realizowały innowację pedagogiczną pt.: ,,MAŁY PATRIOTA W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”.
Istotą innowacji było wdrożenie dzieci do rozwijania postaw patriotycznych poprzez wzbogacenie wiedzy z zakresu edukacji patriotycznej, poznanie historii i tradycji ,,Małej Ojczyzny”-Kasiny Wielkiej, ważnych wydarzeń z przeszłości naszego kraju w stulecie odzyskania niepodległości. Realizacja innowacji miała na celu rozwijanie u dzieci właściwej postawy patriotycznej, postawy wobec Ojczyzny jako całości, która dla małego dziecka jest pojęciem abstrakcyjnym, wyrobienie przywiązania do szczegółowych pojęć, symboli narodowych, własnej tożsamości regionalnej, a tym samym kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska oraz poznanie historii swego najbliższego otoczenia.
Dzieci pod kierunkiem nauczycieli bardzo aktywnie angażowały się we wszystkie podejmowane działania , a były to między innymi:
-,,Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ze Słodziakami” - połączony z akcentem patriotycznym skupił się wokół hasła: ,,Kto Ty jesteś –Polak mały…”. W tym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście.
-,,Dzień mody w barwach narodowych”- dzieci prezentowały się w biało-czerwonych strojach.
,,Łączy nas flaga” - każda klasa wykonała z bibuły biało-czerwona flagę, która została połączona w najdłuższą flagę narodową w Kasinie Wielkiej.
-,,Tanecznym krokiem ku wolności” – uczniowie poznali polskie tańce narodowe, nauczyli się prostych układów tanecznych polki, krakowiaka, poloneza.
-,,Laurka dla mojej Ojczyzny”-w budynku ,,B” przeprowadzono konkurs na najpiękniejsza laurkę .Jego zwycięzcą został uczeń klasy 2 b Filip Handzel. Natomiast w budynku ,,A’’ w wykonanie laurek zaangażowano rodziców w celu włączenia środowiska rodzinnego uczniów w obchody rocznicowe stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W obydwóch budynkach prace dzieci stanowiły element dekoracji w czasie szkolnych obchodów tej doniosłej rocznicy.
-,,Kotylion Narodowy” - każdy uczeń pod kierunkiem nauczyciela wykonał dla siebie kotylion.
-,,Śpiewamy dla wolnej Polski” - uczniowie z nauczycielami wysłuchali pieśni i piosenek patriotycznych i legionowych. Podjęli próbę wykonania kilku z nich śpiewając karaoke. Uczniowie zaprezentowali przygotowane pieśni na szkolnej akademii w uroczystość setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie dzieci nauczyły się śpiewać hymn narodowy.
- Dekoracja sal lekcyjnych pod hasłem ,,Mamy powody do radości , bo zbliża się 100 lat niepodległości”.
-W bieżącym roku szkolnym, jak zawsze uczniowie z nauczycielami odwiedzili Miejsca Pamięci Narodowej z okazji Święta Zmarłych . Jednak znicze tym razem ozdobiliśmy symbolami narodowymi i niepodległościowymi naklejkami , aby w ten szczególny sposób podkreślić charakter ważnej rocznicy.
Akademia , która odbyła się 9 listopada , w przededniu rocznicy była okazją , by podsumować organizowany od początku roku szkolnego cykl wydarzeń mających na celu upamiętnić te wyjątkowe obchody. Najmłodsi uczniowie uczcili Niepodległą Rzeczpospolitą przygotowując inscenizację historyczną, która wprowadziła zgromadzoną społeczność szkolną w atmosferę wydarzeń poprzedzających 11 listopada 1918 roku. W skrócie przedstawiono sytuację polityczną kraju jaka miała miejsce przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
Nasze szkolne obchody Tego święta , ale przede wszystkim tak duże zaangażowanie najmłodszych uczniów sprawiły ,że każdy z nas zatrzymał się na chwilę , wspomniał naszych przodków walczących o niepodległość, dzięki którym możemy teraz żyć, uczyć się i bawić w wolnej Ojczyźnie.
Dzień ten dla wszystkich był szczególną lekcją historii i patriotyzmu. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich , dzięki którym my tworzymy historię Wolnej Polski. Rolą szkoły jest wspomagać wszechstronny rozwój dziecka. Zrealizowanie wprowadzonej innowacji przyczyniło się zapewne do pobudzenia tożsamości narodowej naszych wychowanków, utwierdzając Ich w przekonaniu że być Polakiem, Kasinianem –to brzmi dumnie…..

 

Jolanta Sobczak
Janina Czyrnek
Teresa Skowronek
Anna Rataj
Danuta Pietrzak
Katarzyna Pałgan
Anna Cygal-Masulik