Dla rodziców


[pobierz] 1.4 MB podstawa-programowa-wychowania-przedszkolnego-i-ks

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gminie Mszana Dolna, w załączeniu przesyła wszystkim placówkom oświatowym, dla których Gmina Mszana Dolna jest organem prowadzącym – skany trzech Zarządzeń Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 30 stycznia 2018 roku:

Nr 8/18 w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w przeprowadzaniu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszana Dolna na rok szkolny 2018/2019;

Nr 10/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna na rok szkolny 2018/2019;

Nr 11/18 w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół na rok szkolny 2018/2019
- celem wdrożenia w życie oraz z uprzejmą prośbą o wywieszenie treści tych zarządzeń na tablicy ogłoszeń w Waszej szkole do wiadomości rodziców dzieci i uczniów.

Wyżej wymienione dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Dla rodziców- dokumenty szkolne.

ORAZ PONIŻEJ.

Zapraszamy również po odbiór oryginałów wymienionych wyżej Zarządzeń Wójta Gminy Mszana Dolna do pok. Nr 52 – II piętro budynku Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6

[pobierz] 0.6 MB doc20180205111252
[pobierz] 0.5 MB doc20180205111331
[pobierz] 1.6 MB doc20180207121458
[pobierz] 0.1 MB prawa-i-obowiazki-rodziców

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

[pobierz] 1.9 MB prezentacja-dla-rodziców

Mamo, Tato - szkoła dla Twojego Sześciolatka