Matematyka


30.01.2017

Matematyka na platformie Moodle

Na platformie Moodle został założony kurs „Przez gry do matematyki ” w dniu 19-09-2016. Od tego czasu administratorzy wraz z uczestnikami odwiedzili ją 947razy. Podczas wizyt na platformie administratorzy utworzyli 7 nowych kursów, dodając do nich nowe zadania dla pozostałych uczestników. Zadania dzieliły się na proste i złożone. Zadania typu prostego polegały na odpowiedzi „PRAWDA –FAŁSZ”. Natomiast zadania złożone zwierały obliczenia, zadania typu „DOPASOWANIE” kilku odpowiedzi do siebie. Uczniowie zamieścili linki do pomocnych stron z zakresu matematyki. Na platformie zarejestrowanych jest 28 uczestników.

Do obejrzenia zdjęć zapraszamy do galerii.

30.01.2017

Matematyka w internecie

Gdzie można w formie gry ćwiczyć umiejętności związane z matematyką?

29.01.2017

Liczą i ćwiczą w Kasinie Wielkiej

14 grudnia w Gimnazjum Nr 1 w Kasinie Wielkiej odbył się Turniej Matematyczno – Sportowy „Licz i ćwicz”. Było to kolejne działanie związane z projektem „Przez gry do matematyki”, który dofinansowała Fundacja mBanku w ramach Programu mPotęga.
Każda z pięciu konkurencji („Biegnące litery”, „Rzut w pola figur”, „Bieg z przeszkodami po równania”, „Układamy klocki”, „Cztery w rzędzie”), przygotowanych przez nauczycieli matematyki: Małgorzatę Skowronek, Annę Dyląg i Wojciecha Ceklarza, wymagała połączenia umiejętności matematycznych ze sprawnością fizyczną oraz umiejętnością komunikacji i współpracy w grupie. Zadania dotyczyły działów matematyki, na które zwrócono szczególną uwagę w czasie realizacji projektu („Wyrażenia algebraiczne. Równania. Pola figur płaskich. Objętości brył”). Część sprawnościową nadzorowali nauczyciele wychowania fizycznego: Szymon Pałgan i Piotr Patalita. Zdjęcia wykonywał Józef Nowak.
Podczas każdej konkurencji uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali kolejne zadania. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale przebiegała w miłej atmosferze. Do końca nie było wiadomo, która klasa wygra turniej. Ostatecznie po podsumowaniu punktów okazało się, że klasyfikacja wygląda następująco:
1. miejsce – kl. 2B
2. miejsce – kl. 3A
3. miejsce – kl. 1B
4. miejsce – kl. 2A
5. miejsce – kl. 3B
6. miejsce – kl. 1A
W turnieju nie było przegranych. Pani Dyrektor Janina Ziemianin podsumowała dotychczasową realizację projektu, wręczyła nagrody indywidualne, wywalczone w czasie Turnieju Gier na wycieczce oraz nagrody dla klas. Szkolny zestaw gier wzbogacił się przez to o następujące pozycje: 2 gry Blokus, Tripol, Kubik, Mistrz Getriko, oraz Pamięć 3D. Pozwolą one dalej doskonalić umiejętność logicznego myślenia oraz wyobraźnię przestrzenną.

29.01.2017

Gry, matematyka i wycieczka

„Przez gry do matematyki” to tytuł projektu, realizowanego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku w ramach Programu mPotęga. Uzyskane wsparcie finansowe umożliwiło zakup gier (Blokus, Digit, Logix, Spryciarz, Matematyka na planszy) oraz wyjazd na wycieczkę edukacyjną.
Przed wyjazdem uczniowie doskonalili się w logicznym myśleniu, wykorzystując zakupione gry.
Na wycieczkę wyruszyliśmy 15 listopada 2016 roku rano, przed godziną ósmą. Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem było Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. Niektórzy uczniowie byli tutaj już wcześniej, ale wszyscy z uwagą wysłuchali prelekcji ilustrowanej planszami oraz prezentacją multimedialną. Potem przeszliśmy do sali planetarium, by dowiedzieć się, co można zobaczyć na niebie.
Kolejnym punktem programu były odwiedziny Kuźni Wiedzy w Wieliczce. Tam uczniowie uczestniczyli w warsztatach matematycznych, prowadzonych przez dr. Bronisława Pabicha. Tematy warsztatów to „Złota liczba i złoty podział odcinka” oraz „Wielościany Archimedesa”. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem programu GeoGebra oraz imponującej kolekcji brył i innych pomocy. Uczniowie zdobywali wiedzę, ale przy okazji dobrze się bawili wykonując konstrukcje i obliczenia związane ze złotą liczbą, składając z papieru pięciokąt foremny albo trójkąt równoboczny czy też budując modele brył z klocków Reko oraz wycinając siatki i sklejając z nich bryły. Nawet uczniowie kl. 1 poradzili sobie z twierdzeniem Pitagorasa oraz wzorami skróconego mnożenia, które okazały się niezbędne w czasie warsztatów.
W przerwie między zajęciami zjedliśmy obiad.
W Kampusie Wielickim zobaczyliśmy też drukarkę 3D oraz wysłuchaliśmy informacji o pracy nad przygotowaniem wydruków trójwymiarowych.
Następnie udaliśmy się do Gruszowa na nocleg. Po zakwaterowaniu spotkaliśmy się w dużej sali, gdzie kontynuowaliśmy turniej gier, który zaczął się już w auli w Kuźni Wiedzy. Wykorzystaliśmy gry zakupione w ramach projektu oraz gry z indywidualnych zasobów nauczycieli matematyki: Geniusz, Rummikub, Remik, Pentomino, Tangram T oraz kolejny Blokus i szkolne szachy. Każdy uczeń mógł dwukrotnie zagrać w każdą z gier. Uzyskiwane punkty nauczyciele notowali na indywidualnych kartach. Po zakończeniu turnieju podsumowali punktację i rano ogłosili wyniki rywalizacji. Najwyższe miejsca zajęli:
1. Joanna Nowak, kl. 3A
2. Maria Skowronek, kl. 2A,
3. Wojciech Skowronek, kl. 3A
4. Edyta Ślaga, kl. 1A.
Dalsza droga prowadziła do Krakowa. Odwiedziliśmy Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach „Budujemy poduszkowiec”. Zakończyły się one sukcesem i kilka osób mogło się przejechać tym pojazdem. Na wystawie zainteresowały nas urządzenia drukarskie, stare samochody, model systemu wodociągowego oraz zabytki związane z gospodarstwem domowym. Ostatnim punktem programu była interaktywna wystawa „Wokół koła”, gdzie mogliśmy pobawić się na stanowiskach, które dotyczą różnych dziedzin nauki i wiedzy, ale związane są z kołem.
Wyjazd przygotowali nauczyciele matematyki: Małgorzata Skowronek, Wojciech Ceklarz, Anna Dyląg, z którymi współpracował Szymon Pałgan.
Wycieczka miała pokazać nietypowe, interesujące sposoby zdobywania wiedzy oraz zastosowania matematyki w życiu, a także doskonalić logiczne myślenie. Wszyscy uczniowie z zaangażowaniem włączyli się w zajęcia i cel został osiągnięty.

30.09.2016

"Przez gry do matematyki."

 „Przez gry do matematyki” w Kasinie Wielkiej
W Gimnazjum Nr 1 w Kasinie Wielkiej będzie realizowany projekt „Przez gry do matematyki”, opracowany przez nauczycieli matematyki pracujących w tej placówce. Jest to kolejne działanie w naszej szkole, prowadzące do popularyzacji matematyki oraz zainteresowania tym przedmiotem.
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku w ramach II edycji Programu mPotęga. Znaleźliśmy się w gronie 68 realizatorów projektów adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warto wspomnieć, że do konkursu nadesłano 880 wniosków dotyczących projektów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W projekcie wezmą udział uczniowie gimnazjum. Szczególnie zaangażowana będzie grupa 25 osób. Uczniowie ci będą brać udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli matematyki, na których poznają różne gry strategiczne, strategiczno-losowe i dydaktyczne. Potem przyjdzie czas na kreatywną działalność uczniów – będą modyfikować poznane gry i tworzyć własne, które pomogą im oraz ich kolegom poznawać matematykę w niestandardowej, atrakcyjnej formie. Kolejnym działaniem będzie układanie zadań, zamieszczanie ich na edukacyjnej platformie e-learningowej Moodle pod kierunkiem nauczyciela informatyki i udostępnianie pozostałym gimnazjalistom oraz wyszukiwanie gier ułatwiających naukę matematyki w Internecie. Planowana jest też dwudniowa wycieczka do Niepołomic, Wieliczki i Krakowa, na której młodzież szukać będzie praktycznych zastosowań matematyki, a także turnieje i konkursy matematyczne z atrakcyjnymi nagrodami.
Zapraszamy do udziału w projekcie. Liczymy na zainteresowanie ze strony uczniów oraz ich rodziców.

28.09.2016

Konkurs rozstrzygnięty

1. Nasi uczniowie od wielu lat biorą udział w różnych konkursach matematycznych. W roku szkolnym 2015/2016 były to: