Aktualności


LEKCJA DEMOKRACJI WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
15 października w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci starali się zaprezentować z jak najlepszej strony, zachęcając do głosowania poprzez plakaty z krótkim opisem swoich zainteresowań, planów i ambicji. Do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji zgłosiły się dwie kandydatki: Antonina Pałgan i Natalia Nowak. Wybory były swoistą lekcją demokracji dla uczniów naszej szkoły, przypominały wybory państwowe wyborcy głosowali jak dorośli, czyli z zastosowaniem podobnych procedur i w podobnych warunkach. Data głosowania nie była przypadkowa ponieważ odbyły się one tuż po wyborach parlamentarnych z wykorzystaniem urny wyborczej. Uczniowie idąc za przykładem dorosłych wzięli udział w wielkim święcie demokracji. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Głosować na swoich kandydatów mogli uczniowie klas 4 - 8. Uprawnionych do głosowania było 114 uczniów. W głosowaniu wzięło udział 94 uczniów. Wśród wszystkich oddanych kart do głosowania były 2 głosy nieważne i 94 głosy ważne. Frekwencja w wyborach wyniosła 82%. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego.
Rezultat wyborów do Samorządu Uczniowskiego (według ilości otrzymanych głosów):
Antonina Pałgan: 58 głosów
Natalia Nowak: 34 głosów
W wyniku wyborów w skład Zarządu Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
Przewodniczący: Antonina Pałgan
Zastępca: Natalia Nowak
Sekretarz: Karolina Pękała, Maria Skowronek
Skarbnik: Emilia Ślaga
Nowy Zarząd wybrał opiekunów Samorządu Uczniowskiego zostali nimi nauczyciele:
mgr Agnieszka ceklarz
mgr Bogdan Wojciechowski

"DZIĘKUJEMY
ZA SERCE
ZA UŚMIECH
ZA TRUD"

Dnia 11 października w naszej Szkole podczas uroczystej Akademii uczciliśmy święto polskiej edukacji - święto zarówno uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. Program artystyczny przygotowali uczniowie pod opieką p. Agnieszki Ceklarz wraz z szkolnym chórem prowadzonym przez p. Emilię Ceklarz. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili codzienny trud ich pracy, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków oraz okazywane serce i uśmiech każdego dnia. Symbolem tegorocznej akademii były wykonane przez każdego ucznia elementy dekoracji - odbite dłonie, które wyrażały wdzięczność i zapewnienie o rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków. Po zakończeniu programu serdeczne podziękowania i życzenia dla całej społeczności szkolnej złożyła pani Dyrektor szkoły Janina Ziemianin, piękny bukiet wdzięczności dla wszystkich przekazała również Szkolna Rada Rodziców.