Co to jest Comenius?


09.09.2012

PROGRAM "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS

 

2012 - 2014

COMENIUS po raz pierwszy w naszej szkole!

W lipcu 2012 roku zostało zakończone postępowanie kwalifikacyjne dla wielostronnych partnerskich projektów programu Comenius składanych do dnia 21 lutego 2011 r. w Agencji Narodowej Programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP). W wyniku selekcji nasz projekt zatytułowany Tell me about famous people in your country (Opowiedz mi o sławnych ludziach w twoim kraju) został przyjęty, co oznacza, że z dniem 1 września rozpoczęliśmy dwuletnią współpracę partnerską ze szkołami z Francji, Hiszpanii i Niemiec. Postępowanie kwalifikacyjne składało się z oceny formalnej złożonych dokumentów oraz oceny merytorycznej projektu przeprowadzonej przez dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Do opracowywania wniosku aplikacyjnego przystąpiło sześć państw: Francja, Hiszpania, Litwa, Rumunia, Niemcy i oczywiście Polska, jednak nie wszystkie szkoły uzyskały akceptację oraz wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej w ramach Programu LLP na realizację zadań projektowych. Z grona szkół partnerskich zostały wykluczone: Litwa i Rumunia. Nasz projekt uzyskał 80,60 punktów na 100 możliwych. Projekt, który złożyliśmy w Narodowej Agencji powstał z inicjatywy szkoły francuskiej.

Celem projektu jest zaprezentowanie znanych ludzi. Uczniowie wszystkich szkół partnerskich wybiorą sławnych Polaków z różnych dziedzin: sportu, literatury, polityki, religii, historii, nauki… W trakcie realizacji projektu uczniowie wymienią się doświadczeniami wykorzystując strony internetowe, maile oraz videokonferencje. Zorganizowane zostaną wystawy prac artystycznych, przedstawienia teatralne i wywiady Współpraca z europejskimi rówieśnikami zwiększy motywację uczniów do działania. Podczas odwiedzania szkół partnerskich zaistnieje możliwość obserwacji lekcji i porównania metod nauczania oraz uczenia się, a także całych systemów edukacyjnych. Wspólny projekt, to również sposobność na zwiększenie motywacji do nauki języków obcych i rozwijania umiejętności komunikacyjno – technologicznych.

W trakcie dwuletniej współpracy uczniowie wszystkich czterech szkół wezmą udział w wizytach zagranicznych. W tym roku szkolnym, już w październiku, odbędzie się pięciodniowe spotkanie w naszej szkole, w kwietniu zaś we Francji. W następnym roku szkolnym uczniowie oraz nauczyciele spotkają się w Niemczech i w Hiszpanii. Każdorazowo za granicę wyjedzie dziesięcioro uczniów pod opieką dwóch nauczycieli. Koordynatorem projektu jest Agnès Lachkar – nauczycielka z Francji.

Maria Skowronek

Koordynator projektu

07.09.2012

Co to jest Comenius?

O programie