O szkole


Szkoła zimą
Szkoła zimą

Działalność Szkoły Podstawowej rozpoczyna się w roku 1892 roku, kiedy to decyzją lwowskiego kuratorium powołana zostaje placówka szkolna w Kasinie Wielkiej.

Kolejnym etapem historii szkoły są I i II wojna światowa. szkoła działała prowadząc tajne nauczanie. Nowy budynek szkolny został oddany do użytku w 1950 roku. Kolejnym etapem rozwoju placówki było oddanie kolejnego obiektu szkolnego, wraz z całym kompleksem służącym rozwojowi sportu i rekreacji. Szkoła powstała w ramach planu „Tysiąc szkół na tysiąclecie”.

Obecna szkoła to efekt kilkudziesięciu lat starań społeczności Kasiny Wielkiej o powstanie jednego pięknego budynku dla dzieci z Przymiarek I Wydartej. Od czasów powojennych we wsi funkcjonowały dwie szkoły podstawowe. O ile szkoła w centrum wsi powstała stosunkowo wczesanie, o tyle w dwóch pozostałych częściach przez dziesięć lat dzieci uczęszczały do szkól mieszających się w starych przedwojennych budynkach.

Szkoła na Przymiarkach mieściła się w budynkach pożydowskim. Składała się z trzech niewielkich sal I kancelarii. Ponieważ sal brakowało, zajęcia odbywały się w wyznaczonych pomieszczeniach, często bardzo odległych od miejsca zamieszkania dzieci. Do szkoły tej chodziły dzieci z Przymiarek I Wydartej.

W 1958r. nastąpił podział. I na osiedlu wydartej utworzona została nowa, osobna szkoła podstawowa. Klasy szósta i siódma nadal należały do szkoły na przymiarkach. W tym tez czasie zaczęto starania o budowę szkoły na Przymiarkach, ale w skutek, że nie można było porozumieć się z właścicielami gruntów projekt upadla.

W roku szkolnym 1964/1965 zarówno w szkołach na Przymiarkach jak w szkole na Wydartym szkoły stały się pełnymi siedmioklasowymi szkołami podstawowymi. Z dniem 1.IX.1996r. podniesiono poziom organizacyjny obu placówek. W ten sposób powstały pełne ośmioklasowe szkoły. W związku z trudnościami lokalnymi znów rozpoczęto starania o budowę szkoły, ale I tym razem nic z tego nie wyszło.

W 1975r. ze względu na reformę, oraz na trudne warunki lokalne obniżono stopień organizacyjny szkol. Dzieci z klas V-VIII zaczęły uczęszczać do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Mszanie Dolnej - najpierw była to szkoła nr 1, potem nr 2 . W macierzystych szkołach uczyły się tylko dzieci z klas I-IV.

W 1982r. - dzieci kończące klasie IV zaczęły uczęszczać do Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej. W ten sposób wszyscy wrócili do swojej wsi. Tak wiec jak przed laty szkoły na Przymiarkach I Wydartym stały się małymi czteroklasowymi szkółkami, a I to nie trwało długo gdyż w roku szkolnym 1983/84 ponownie został obniżony poziom organizacyjny szkoły. I obie szkoły miały teraz tylko klasy 0-III. I stały się filiami szkoły nr 1 w Kasinie Wielkiej.

Uchwala Rady Gminy I na mocy decyzji wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 26.III.1999 powstało gimnazjum nr 1 w Kasinie Wielkiej. Gimnazjum rozpoczęło działalność 1 września 1999r w budynku Szkoły Podstawowej im Marii Skłodowskiej - Curie. 31 maja 1997r wykupiono grunt pod budowę nowej szkoły, który chętnie odsprzedali mieszkańcy, oraz złożyli znaczną sumę pieniędzy na wykup tego gruntu.

Z inicjatywy społeczności lokalnej oraz władz Gminy w 1999r. rozpoczęto budowę nowej szkoły. Głównym inwestorem budowy jest Urząd Gminy Mszana Dolna. Mieszkańcy wsi w znacznej części darowali drzewo na dach. Pan Edward Pilch - były mieszkaniec Kasiny Wielkiej, podarował płytki ceramiczne oraz armaturę sanitarną.

Prace związane z budową nowej szkoły trwały nieprzerwanie aż do sierpnia 2004r. Nowy budynek należy do Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej. Szkoła obecnie dysponuje dwoma boiskami sportowymi przy budynku B oraz kompleksem boisk powstałym przy budynku A w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 przygotowanymi do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Szkoła wciąż się rozwija posiadamy dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu, dwa multimedialne centra biblioteczne. Kładziemy też nacisk na nauczanie języków obcych. Uczniowie klas IV-III gimnazjum uczą się języka niemieckiego pod czujnym okiem mgr Bożeny Płoskonki, mgr Katarzyny Pałgan i mgr Agaty Dziedziny, zaś wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum szlifują język angielski z mgr Marią Skowronek.

 

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają dyżurujący nauczyciele. Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe: tablice interaktywne we wszystkich salach lekcyjnych, oddzielna sala do zajęć komputerowych, przystosowany gabinet fizyki i chemii.

Mamy komleks boisk sportowych Orlik, nowoczesny i piękny plac zabaw dla najmłodszych.

 

Nasza nowa szkoła
Nasza nowa szkoła

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło teatralne, młodych fizyków, sekcja taneczna i pływacka. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner