Aktualności 2019/ 2020


01.01.2020

PATRONI 2020 ROKU

Patroni roku 2020 ustanowieni przez Sejm

W 2019 r. parlamentarzyści - w myśl art. 33a Regulaminu Sejmu - ustanowili w drodze okolicznościowych uchwał patronaty na rok 2020. Uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Leopold Tyrmand. 2020 rok będzie także rokiem Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę.

Święty Jan Paweł II
W uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II zwrócono uwagę, że zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W tekście przypomniano, że w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem ˝Solidarności˝, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” - napisano w dokumencie. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu. „Życiową misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach. Nazywany „papieżem pielgrzymem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do każdego zakątka świata. W swoich homiliach otwarcie krytykował kapitalistyczny wyzysk człowieka przez człowieka, apelował o pokój i braterstwo” - głosi tekst uchwały.

Hetman Stanisław Żółkiewski
Sejm ustanowił 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wybitnego wodza w dziejach oręża polskiego, pełniącego szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: sekretarza królewskiego, hetmana polnego koronnego, kasztelana lwowskiego, wojewody kijowskiego, a w końcu hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego. „Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom" - czytamy.

Leopold Tyrmand
Przez aklamację posłowie podjęli w czwartek uchwałę w sprawie ustanowienia 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda – znakomitego, dla wielu kultowego, pisarza, którego utwory powstałe w latach 50. i 60. wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością.
„W 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda – wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty. W tym samym roku minie 35. rocznica Jego śmierci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wielkich zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd” – brzmią słowa uchwały. W dokumencie posłowie podkreślili również, że autor głośnej powieści „Zły” i bezkompromisowego „Dziennika 1954”, był jednym z najbardziej nieszablonowych twórców polskiej literatury drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach wykazywał się odwagą i niezależnością intelektualną. W połowie lat 60. zdecydował się na emigrację. Również tam – za oceanem – pozostał aktywny. Celnie i błyskotliwie analizował system, który zniewalał Europę Środkową i Wschodnią. W pamflecie „Cywilizacja komunizmu” uznał go za najgorszą plagę, jaka spotkała ludzkość.

Roman Ingarden
Patronem 2020 został również Roman Ingarden - jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów. Obejmowały one szeroki zakres tematyczny. Od filozofii literatury, przez estetykę, teorię poznania, po ontologię. W 2020 r. przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. „Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkompromisowość intelektualna. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 r. za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiany prawa do wykładania na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikowania prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta. Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła czy Józef Tischner” – napisano w dokumencie.

Bitwa Warszawska 1920 roku
Izba podjęła uchwałę ustanawiającą 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej, decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej. „Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego – generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią” – podkreślono w tekście dokumentu. Przypomniano także słowa Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego, który w przeddzień Święta Wojska Polskiego w 2009 r. mówił: „W tych sierpniowych dniach decydował się nie tylko los naszego kraju, ale i całego kontynentu. Była to chwila wielkiej narodowej próby, którą Polacy przebyli zwycięsko. Jej bohaterami, prawdziwymi twórcami zwycięstwa, byli żołnierze Wojska Polskiego, którzy ruszyli w bój o wszystko. Wreszcie solidarność i ofiarność całego społeczeństwa, które w tym dramatycznym momencie porzuciło spory i podziały. Wielka, wspaniała lekcja 15 sierpnia 1920 roku powinna być dla nas zawsze aktualna i pouczająca”.

100. rocznica Zaślubin Polski z morzem w Pucku
Izba podjęła uchwałę ustanawiającą rok 2020 „Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku”. Ma to związek z przypadającą dokładnie 10 lutego przyszłego roku setną rocznicą historycznych zaślubin Polski z morzem dokonanych w Pucku przez gen. Józefa Hallera. "Ten jubileusz jest doskonałą okazją, by dokonać retrospekcyjnej oceny czy dobrze zagospodarowaliśmy przestrzeń wolności uzyskanej na mocy Traktatu Wersalskiego gwarantującego Polsce powrót nad Bałtyk" - czytamy w uchwale. Dokument zwraca uwagę, że władze II Rzeczypospolitej nadały temu wydarzeniu szczególną rangę. Samemu gen. Hallerowi towarzyszyła 20-osobowa delegacja Sejmu, przedstawiciele Rządu - w tym minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wicepremier Wincenty Witos, wojewoda pomorski Maciej Rataj, kontradm. Kazimierz Porębski, dyplomaci oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Pomorza, w tym Kaszubi. - Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem - powiedział podczas tamtej uroczystości gen. Haller.

02.01.2020

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA "IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ"

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj, której głównym celem jest przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci przeprowadziliśmy jednodniowe warsztaty tworzenia i redagowania kartek świątecznych w świetlicy szkolnej. Wolontariusze, członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, w tym dniu wykonały własnoręcznie różnymi technikami kolorowe kartki oraz pisały życzenia te tradycyjne jak również autorskie wierszyki. Podczas zajęć uczniowie mogli doskonalić umiejętności językowe: tworzenia krótkich form wypowiedzi oraz prawidłowego adresowania listów. Była to okazja do rozwijania kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości estetycznej. Kartki, które otrzymaliśmy od organizatorów kampanii wolontariusze adresowali do mieszkańców okolicznych Domów Pomocy Społecznej. Te wykonane przez członków Samorządu Uczniowskiego trafią do 15 Szkół w Polsce w ramach wymiany pocztówkowej Samorządów Uczniowskich, młodsze dzieci zapewniły, że ich trafią do najbliższych. Wśród naszych kartek znalazła się jedna bardzo wyjątkowa, która dotrze do 4-letniego niepełnosprawnego Victorka z Łodzi z okazji niedawno obchodzonych urodzin. Chłopiec bardzo lubi zbierać widokówki z różnych miejsc Polski.
Cała akcja cieszyła się dużym zaangażowanie wśród uczniów. Wszyscy z wielką pieczołowitością tworzyli swoje kartki dbając o najdrobniejsze szczegóły w przyjemnej koleżeńskiej atmosferze. Udział w kampanii to doskonała okazja, aby na nowo przypomnieć wszystkim o kultywowaniu tradycji rodzinnych i oderwaniu choć na chwilę od mediów cyfrowych.

02.01.2020

SPOTKANIE Z TRADYCJĄ WYKONYWANIA REGIONALNYCH OZDÓB CHOINKOWYCH

Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi
Ricarda Huch
Tradycja własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych jest nadal aktualna. Udowodniliśmy to, spotykając się na warsztatach prowadzonych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Zagórzanki" z Kasiny Wielkiej. Podczas zajęć dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej dowiedziały się czym jest tradycja; poznały historię pojawienia się choinki w naszych domach, jak również wykonały(pod czujnym okiem ekspertek)kilka pierwszych ozdób na wzór tych, które zdobiły zielone gałązki i drzewka zanim jeszcze zawitały szklane kolorowe bombki. Dzieci chętnie podjęły wyzwanie i z zaciekawieniem słuchały opowiadań; włączyły się w dyskusje, chwaląc się znajomością wielu bożonarodzeniowych tradycji przekazanych im przez dziadków i pradziadków. Rezultatem spotkania stało się wykonanie: gwiazdek ze słomy, długiego łańcucha z kolorowej bibułki i słomek, zawijanych orzechów w kolorowe papierki po cukierkach. Największe zainteresowanie wzbudziły ozdoby z opłatków(tak zwane „światy”), które powstały z wycięcia kilku figur geometrycznych. Dzieci, znające tradycję dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole, zobaczyły, że ten delikatny materiał łatwo sklejał się za pomocą śliny. W trakcie warsztatów można było zjeść coś słodkiego i mile spędzić czas. Zakończyliśmy je wspólnym ubieraniem naszej świetlicowej choinki w przepiękne staropolskie ozdoby. Oprócz prac, które zrobiły dzieci, na naszym drzewku pojawiły się też pierniczki, gwiazdki z papieru, szyszki oraz jabłuszka, które specjalnie na tę okazję przygotowały wcześniej gospodynie. Pamiątką tego spotkania stały się chwile uwiecznione na zdjęciach oraz upominki.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za spotkanie: członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich "Zagórzanki", które przekazały nam cząstkę tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie i wprowadziły nas w świąteczny nastrój. Warto zaznaczyć, iż dla pań (jak same mówiły) był to czas, w którym choć na chwilę mogły poczuć się dziećmi, pani wicedyrektor Grażynie Gil za podzielenie się swoimi wspomnieniami tworzenia ozdób choinkowych w czasach dzieciństwa oraz wszystkim dzieciom dla których była to wyśmienita okazja do rozwoju kreatywności, wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.
Agnieszka Ceklarz

02.01.2020

UŚMIECH INTEGRACJI

Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat” - pod takim hasłem w Zespole Szkoły i Przedszkola nr 2 w Kasinie Wielkiej odbyło się kolejne, ósme już, spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych wraz z rodzinami z terenu gminy Mszana Dolna i Powiatu Limanowskiego, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrej oraz uczniów szkoły podstawowej w Kasinie Wielkiej.
Głównym organizatorem tegorocznego spotkania byli: dyrekcja, nauczyciele i rodzice uczniów Zespołu Szkoły i Przedszkola nr 1 w Kasinie Wielkiej, przy wsparciu Wójta Gminy Mszana Dolna, Bolesława Żaby. Honorowym patronatem uroczystość objął Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga.

02.01.2020

02.01.2020

SZKOLNE ANDRZEJKI

Andrzejki to tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wróżby pobudzają wyobraźnię, są źródłem szacunku dla tradycji. Jeden, jedyny taki dzień, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, wróżb.

02.01.2020

14.12.2019

PAMIĘTAMY!

"Można wybaczyć, ale nigdy zapomnieć!". To hasło pod którym obchodziliśmy w naszej szkole 28 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojwnnego.

12.12.2019

NASI NAJLEPSI

06.12.2019

XII EDYCJA KAMPANI "NO PROMIL - NO PROBLEM

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w Kampanię Społeczną "No promil - no problem", której celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców jak również wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Akcję rozpoczęliśmy od poinformowania uczniów na czym polega idea tej kampanii społecznej wykonując informacyjną gazetkę na szkolnym korytarzu. W ramach akcji został ogłoszony konkurs plastyczno - literacki, do którego zgłosiły się dwie uczennice klasy 7: Antonina Pałgan oraz Maria Skowronek. Aby informacje o projekcie dotarły do jak największej liczby osób rozdano ulotki i listy do kierowców rodzicom i nauczycielom. Uczniowie wysłuchali bajek profilaktycznych oraz zostały przeprowadzone zajęcia w oparciu o zamieszczone w materiałach dydaktycznych scenariusze. Na zakończenie " bezpromilowej" akcji 28 listopada przeprowadziliśmy mini happening. Wolontariusze wraz z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu panią Agnieszką Ceklarz, panią pedagog Grażyną Gil oraz koordynatorem kampanii panem Szymonem Pałganem rozdawali kierowcom ulotki, baloniki, zbierali deklaracje odpowiedzialnego pasażera/świadka, a także przestrzegali przed wsiadaniem za kółko pod wpływem alkoholu. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą zmotoryzowanych.

06.12.2019

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

"Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, lecz przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innym"

06.12.2019

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Miś pluszowy – mój przyjaciel
Zawsze blisko przy mnie jest.
Czy się śmieję
Czy też płaczę
On przytulać lubi się!

06.12.2019

PIEŚŃ PATRIOTYCZNA

Podczas tegorocznej XVIII edycji Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej, naszą szkołę reprezentowała Wiktoria Pietrzak z klasy VI. Wykonała piosenkę z okresu II wojny światowej – „Warszawo ma”. Konkurs miał miejsce 21 listopada 2019 roku w Sali widowiskowej Domu Pielgrzyma przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.
Wiktoria wystąpiła również na IV Gminnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej zorganizowanym pod hasłem „Pamięć w nas wiecznie trwa” śpiewając piosenkę „Dziś idę walczyć mamo”.
Grupa wokalna z klasy III przygotowana przez panią Danutę Pietrzak w składzie:
- Piotr Kot,
- Martyna Nowak
- Oliwia Łacna
zaprezentowała pieśń „Białe róże”.
Tegoroczny przegląd odbył się 26 listopada 2019 roku w Zespole Szkoły i Przedszkola w Olszówce. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe statuetki.

29.11.2019

"PAMIĘTAMY"- WYCIECZKA NA CMENTARZ.

Niech to światło da nadzieję, że i o nas ktoś kiedyś będzie pamiętał – to główna myśl wycieczki uczniów. W dniu 31 października 2019r. z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych dzieci z klasy I-IIIa wybrały się na Cmentarz, aby złożyć wiązanki i zapalić znicze, jako wyraz pamięci i szacunku dla tych co odeszli oraz uczcić pamięć poległych żołnierzy. Dzieci zrozumiały także jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

29.11.2019

WYCIECZKA DO ZATORU

Korzystając z pięknej, słonecznej, jesiennej pogody uczniowie klasy 1a,2a,2b i 3a wspólnie z opiekunami wybrali się 24 października 2019 roku na wycieczkę do Zatoru. Postanowili zwiedzić Park Zatorland, ponieważ to ciekawe miejsce stworzone dla najmłodszych z myślą o ich edukacji poprzez rozrywkę. Zatorland to kompleks trzech tematycznych parków: Parku Dinozaurów, Parku Owadów i Parku Mitologii. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Parku Ruchomych Dinozaurów, w którym pani przewodnik umożliwiła nam poznanie odległej przeszłości, fascynujących historii. Park znajdował się na gęsto zalesionym terenie, przez który wiodła ścieżka edukacyjna prezentująca dawne życie dinozaurów. Pośród drzew mogliśmy zobaczyć przeszło 100 różnych dinozaurów, większość z nich to eksponaty ożywione. Wśród nich były ogromne roślinożerne Zauropody, przerażający T-Rexa czy też największy na świecie ruchomy dinozaur – Argentynozaur, mający ponad 35 metrów długości! Większość z nich poruszała się i wydawała dźwięki, dlatego przechadzka po ścieżce edukacyjnej sprawiała, że czuliśmy się przeniesieni w odległą przeszłość. Potem zwiedziliśmy Muzeum Szkieletów i Skamieniałości, w którym znajdowała się kolekcja skamieniałych zwierząt oraz elementy szkieletów dinozaurów.

24.11.2019

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada już po raz 28 obchodziliśmy w Polsce Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

24.11.2019

WYWIADÓWKA

Na spotkanie zapraszamy Rodziców 21 listopada na godzinę 16.00.

19.11.2019

" W GRUPIE SIŁA MY JĄ MAMY I GRZESIOWI POMAGAMY"- GRAMY DLA GRZESIA

W niedzielę 10 listopada miała miejsce impreza charytatywna, której celem była zbiórka pieniędzy na rehabilitację Grzesia Wadyla 2-letniego chłopca z naszej miejscowości. Na Stadionie rozegrano Turniej Piłkarski natomiast w Remizie Strażackiej zorganizowano szereg atrakcji dla przybyłych gości . Była to już kolejna taka akcja w której małą cegiełkę dołożyli również uczniowie naszej szkoły ich rodzice oraz nauczyciele. Wszyscy aktywnie włączyli się w przygotowanie kiermaszu wykonując przepiękne ozdoby i stroiki świąteczne. W szkole odbyła się również zbiórka fantów na loterię. Nikogo nie trzeba było namawiać, każdy jak mógł chciał pomóc Grzesiowi spełnić swoje marzenie. Również nasze wolontariuszki specjalnie na tę okazję wykonały własnoręcznie niepodległościowe kotyliony, które rozdawano wszystkim uczestnikom festynu. Sprawdziły wiedzę naszych mieszkańców podczas niepodległościowej gry planszowej. Zachęcały do wspólnej zabawy i "aktywności dla niepodległości". Wspólnie z młodszymi dziećmi wykonywały laurki dla Grzesia. Panie nauczycielki z przedszkola malowały na twarzach dzieci uśmiech zamieniając je w znane postacie z filmów i bajek jak również skręcały balony, a wszystko to dla Grzesia, aby mógł kiedyś jak inne dzieci samodzielnie chodzić i bawić się z rówieśnikami.
Dziękujemy wszystkim za tak duże zaangażowanie, otwarte serca i dłonie zawsze gotowe do niesienia pomocy. Po raz kolejny można było na Was liczyć.

19.11.2019

„TA JEDŹ PAN ZE MNU DO MEGU LWOWA”

Społeczność szkolna w piątkowy poranek (8 listopada) świętowała 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczególny hołd złożyli uczniowie swoim rówieśnikom sprzed lat - Orlętom Lwowskim (w tej roli chłopcy z klasy 5.). To właśnie lwowskie „batiary” dzielnie i ofiarnie walczyli z Ukraińcami i bolszewikami za polskość Lwowa na przełomie 1918/1919 oraz w 1920 roku (Lwów to miasto kiedyś w 80% zamieszkane przez Polaków, dziś – niestety – leżące poza granicami naszego państwa).
Podczas uroczystości odśpiewano wszystkie zwrotki narodowego hymnu. Nie zabrakło również pieśni legionowych i patriotycznych śpiewanych przez chór szkolny, jak i indywidualnie. Pojawił się także wywiad z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim, który przestrzegał: „Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska…”.
Dziękujemy bardzo wszystkim za obecność, bo to jest właśnie wyraz współczesnego polskiego patriotyzmu. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do: pani Emilii Ceklarz i szkolnego chóru, Agnieszki Ceklarz za przygotowanie dekoracji, pana Bogdana Wojciechowskiego za dokumentację audiowizualną uroczystości.

13.11.2019

"TA KTÓREJ NIE ZEPSUŁA SŁAWA".

7 listopada obchodziliśmy 152 rocznicę urodzin patronki naszej szkoły Marii Skłodowskiej- Curie. Kobiety niezwykłej, wielkiego naukowca, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla z fizyki i chemii, pierwszej kobiety profesora na Sorbonoe paryskiej, jedynej kobiety, która spoczęła w Panteonie w Paryżu.

28.10.2019

LEKCJA DEMOKRACJI WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

15 października w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci starali się zaprezentować z jak najlepszej strony, zachęcając do głosowania poprzez plakaty z krótkim opisem swoich zainteresowań, planów i ambicji. Do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji zgłosiły się dwie kandydatki: Antonina Pałgan i Natalia Nowak. Wybory były swoistą lekcją demokracji dla uczniów naszej szkoły, przypominały wybory państwowe wyborcy głosowali jak dorośli, czyli z zastosowaniem podobnych procedur i w podobnych warunkach. Data głosowania nie była przypadkowa ponieważ odbyły się one tuż po wyborach parlamentarnych z wykorzystaniem urny wyborczej. Uczniowie idąc za przykładem dorosłych wzięli udział w wielkim święcie demokracji. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Głosować na swoich kandydatów mogli uczniowie klas 4 - 8. Uprawnionych do głosowania było 114 uczniów. W głosowaniu wzięło udział 94 uczniów. Wśród wszystkich oddanych kart do głosowania były 2 głosy nieważne i 94 głosy ważne. Frekwencja w wyborach wyniosła 82%. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego.
Rezultat wyborów do Samorządu Uczniowskiego (według ilości otrzymanych głosów):
Antonina Pałgan: 58 głosów
Natalia Nowak: 34 głosów
W wyniku wyborów w skład Zarządu Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
Przewodniczący: Antonina Pałgan
Zastępca: Natalia Nowak
Sekretarz: Karolina Pękała, Maria Skowronek
Skarbnik: Emilia Ślaga
Nowy Zarząd wybrał opiekunów Samorządu Uczniowskiego zostali nimi nauczyciele:
mgr Agnieszka ceklarz
mgr Bogdan Wojciechowski

28.10.2019

Spotkanie z policjantem

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo dzieci. Na początku każdego roku szkolnego w klasach I-III omawiane są podstawowe zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły. Uczniowie poznają znaki drogowe oraz ćwiczą w bezpieczne przechodzenie przez jezdnię.

22.10.2019

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

"DZIĘKUJEMY
ZA SERCE
ZA UŚMIECH
ZA TRUD"

05.10.2019

JESIENNA WYPRAWA DO LASU

Wraz z nadejściem nowej pory roku uczniowie klasy 1a,2a,2b i 3a wspólnie z opiekunami wybrali się 1 października 2019 roku na wycieczkę do lasu. Byli ciekawi, czy do lasu zawitała już Pani Jesień. Planując wyprawę obawiali się jednak, czy pogoda im dopisze. Jak się okazało pogoda tego dnia była cudowna, a las o tej porze roku był przepiękny. Podczas spaceru po lesie dzieci poznawały przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Uważnie obserwowały również zachodzące w niej zmiany wczesną jesienią.
Panie opowiedziały dzieciom o roślinach i zwierzętach leśnych, o warstwowej budowie lasu, o tym jak rozpoznać różne gatunki drzew, które grzyby są jadalne i dlaczego nie wolno niszczyć muchomorów. Dzieci zbierały też jesienne dary przyrody; grzyby, szyszki, różnokolorowe liście. Słuchały odgłosów lasu, podziwiały taniec jesiennych liści na wietrze.
Był również czas na odpoczynek, wspólną zabawę, grę w piłkę, ognisko i pyszne smażone kiełbaski oraz kanapki, które dzieci zjadły ze smakiem. Jednym słowem piknik w lesie był bardzo udany. Pogoda i humor dzieciom dopisywały o czym świadczą ich wesołe miny na zdjęciach. Zmęczeni, ale uśmiechnięci i pełni wiedzy o lesie oraz niezapomnianych wrażeń wróciły do szkoły.

02.10.2019

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

W roku 2019 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypada na 29 września (niedziela)

03.09.2019

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Na spotkanie z Rodzicami zapraszamy 16 wrzesnia 2019 roku o godzinie 16.00.

10.09.2019

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie bieżącego roku szkolnego miało miejsce w naszej szkole 2 września.

10.09.2019

E-XTRA KOMPETENTNI

Wójt Gminy Mszana Dolna zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Mszana Dolna”.
REKRUTACJA DO PROJEKTU

27.08.2019

INFORMACJA DYREKTORA ZSiP nr 1 i nr 2.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020- 2 września 2019 roku;