1st Comenius meeting in Poland


German group at the Balice airport
German group at the Balice airport

Monday, 15th October 2012

Well, the day has come ... Monday - the day on which our friends from partner schools came for the first visit of Comenius. Nervous but excited we went to the airport in Balice to pick up our guests. French people arrived as first, a little bit later the group from Germany. The Spanish students and their teachers arrived late in the evening. We accommodated our guests from abroad to their host families without any problems.

 

 

 Poniedziałek, 15 października 2013 r.

No i nadszedł ten dzień... Poniedziałek - dzień, w którym nasi przyjaciele ze szkół partnerskich przyjeżdżają na pierwszą wizytę programu Comenius. Zdenerwowane lecz podekscytowane pojechałyśmy na lotnisko w Balicach odebrać naszych gości. Jako pierwsi przylecieli Francuzi, nieco później grupa z Niemiec. Późnym wieczorem dotarli Hiszpanie. Bez większych problemów udało nam się rozlokować gości z zagranicy do ich rodzin goszczących.

 

Maria Skowronek

Beata Żołądek

 

 

Opening ceremony
Opening ceremony

Tuesday, 16th October 2012

 

Our Polish Comenius program began with the official opening ceremony. The school choir sang a few songs and the school folk group danced some regional dances. Our headmistress welcomed the participants from France, Germany, Spain and Poland. Later, short multimedia presentations were presented by the participants. A group of students from each country presented its school and place they live in. Then the coordinators of each country signed a partnership agreement. All of us could decide whose logo is the best and may be the official logo of the Comenius project. The winner was Alicja Solarz – our classmate. After this introduction Polish students from Year 3 together with students from France, Germany and Spain took part in some integrating games. We taught our foreign friends a few popular Polish dances. We had a great time! After that we went on a trip to Śnieżnica where we ate a typical Polish lunch in a Retreat – Recreation Centre whose host is priest Zając. Later priest Zając told us a story of the chapel we were in. Then we burnt bonfire and ate sausages. Time passed quickly because we had a lot of interesting attractions in the schedule. When we came back from the trip we started to prepare the dance party. At the disco we all had a really good fun. Everyone danced and had fun, making new friends with foreign students. We learned together how to dance „Waka Waka” by Shakira and „Macarena”. I believe that students had a big smile on their faces after so nice day.

 

Nasz polski program Comenius rozpoczął się uroczystym przywitaniem naszych zagranicznych gości. Wystąpił szkolny chór, zatańczył zespół regionalny. Pani dyrektor przywitała uczestników z Niemiec, Francji, Hiszpanii oraz Polski. Później rozpoczęły się prezentacje krajów. Każda grupa mówiła o swojej szkole i miejscowości, w której żyje. Nastąpiło również podpisanie aktu partnerstwa i wybranie zwycięzcy konkursu na logo projektu. Została nią Alicja Solarz – nasza koleżanka. Po tym wstępie polscy uczniowie z klas 3 gimnazjum wraz z zagranicznymi uczniami razem zaczęli gry integracje. Nauczyliśmy zagranicznych przyjaciół znanych polskich tańców. Było bardzo wesoło. Następnie wyruszyliśmy na wycieczkę na Śnietnicę, gdzie zjedliśmy typowo polski obiad w Ośrodku Rekolekcyjno – Rekreacyjnym, którego gospodarzem jest ksiądz Zając. Później ksiądz Zając, opowiedział nam historie kaplicy , w której się znajdowaliśmy. Następnie zapaliliśmy ognisko i zjedliśmy kiełbaski. Czas szybko mijał, ponieważ mieliśmy tyle ciekawych atrakcji w planie. Gdy wróciliśmy z wycieczki zaczęły się przygotowania do zabawy tanecznej. Na dyskotece było bardzo wesoło. Wszyscy tańczyli i bawili się, zawiązując nowe znajomości z zagranicznymi przyjaciółmi. Nauczyliśmy się tańczyć wspólnie taniec „Waka Waka”- hakery i „Macarena”. Po zakończeniu zabawy myślę, że każdy miał uśmiech na twarzy, po tak miło spędzonym czasie.

 

Izabela Mazgaj

 

Trip to Cracow
Trip to Cracow

Wednesday, 17th October 2012

 

Today we went to beautiful historical Cracow for a wonderful trip. The weather was sunny and it was very warm, just brilliant! Cracow is a former capital city of Poland and our guest were very excited to see this town. After over an hour of the bus ride we met our tour guide on the Matejko’s Square in front of Grunwald Monument. We visited the old estate tour through the most beautiful monuments of the royal road. The tour started from the Barbican (walls), followed by Florian Gate along the Floriańska Street to the main square, where there are the Church of Our Lady with the masterpiece of carving - the altar by Veit Stoss, hall full of stalls, St. Wojciech’s Church and Town Hall. We went to the Wawel Hill which is one of the most important places and certificate of Polish history - Wawel Cathedral and the royal tombs of King Sigismund Bell whose powerful voice can be heard in the important moments of the Polish nation. The guide attracted our attention by telling interesting anecdotes about the old Cracow and its inhabitants. Very tired and hungry, we went to the "Bordo restaurant. After a delicious lunch, nourished and relaxed, we set out to the local shops. Our foreign friends bought a lot of souvenirs. However, it was time to go home. On the way back to the bus our teacher, Mr. Nowak told us about Joseph Piłsudski and his legions, we saw afar Kościuszko Mound, we also admired the largest municipal park in the city center – Blonia Park. The time in the bus passed on the storytelling about wonderful impressions of the day.

 

 

Dziś pojechaliśmy do Krakowa na cudowną wycieczkę. Pogoda była słoneczna i było wyjątkowo ciepło jak na tą porę roku. Kraków to dawna stolica Polski, a nasi zagraniczni goście byli naprawdę podekscytowani zwiedzeniem tego miasta. Naszego przewodnika spotkaliśmy na Placu Matejki koło Pomnika Grunwaldzkiego. Zwiedziliśmy Stary Kraków trasą po najpiękniejszych zabytkach drogi królewskiej. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Barbakanu (murów obronnych), dalej przez bramę floriańską ulicą floriańską na rynek główny, gdzie znajduje się Kościół Mariacki z arcydziełem sztuki snycerskiej - ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice pełne kramów, kościół św. Wojciecha, ratusz. Weszliśmy na wzgórze Wawelskie, gdzie znajduje się jedno z najważniejszych miejsc i świadectw historii Polski - Katedra Wawelska z grobami królewskimi i dzwonem Zygmunta, którego potężny głos słychać w ważnych dla narodu polskiego chwilach. Przewodnik przykuwał naszą uwagę opowiadając ciekawostki, anegdoty o dawnym Krakowie i jego mieszkańcach. Bardzo zmęczeni i głodni udaliśmy się do restauracji "Bordo". Po przepysznym obiedzie, posileni i odprężeni, wyruszyliśmy na podbój tutejszych sklepów. Zagraniczni przyjaciele zakupili wiele krakowskich pamiątek. Jednak czas było już wracać do domu. W drodze powrotnej do autobusu nasz nauczyciel, pan Józef Nowak opowiadał nam również o Józefie Piłsudzkim i jego legionach, widzieliśmy z daleka Kopiec Kościuszki, podziwialiśmy największy park miejski w centrum miasta - Błonie Krakowskie. Czas w autobusie upłynął na opowiadaniu wrażeń z tak cudownego dnia.

 

 

 

Krystian Kubowicz

Maciej  Kaleta

Trip to Zakopane
Trip to Zakopane

Thursday, 18th October 2012

 

On Thursday we met in front of our schools at 7:50. After checking the presence we got in the bus and went to Zakopane admiring beautiful autumn landscapes. We arrived in Zakopane after an hour and met our tour giude. A long walk on the most famous street Krupówki was very interesting. The tour guide talked about special places in this city and about building style. Finally, we went to Tatrzański National Park Museum where we got some ideas about tatrzańska flora and fauna.

 

W czwartek o godzinie 7.50 zebraliśmy się pod budynkami naszych szkół. Tego dnia mieliśmy się wybrać do Zakopanego. Po sprawdzeniu obecności wsiedliśmy do autokaru. Wyruszyliśmy, a jesienne krajobrazy przykuwały nasza uwagę. Po ok. półtorej godziny dotarliśmy na miejsce spotkania z przewodnikiem. Podczas spaceru długa, zakopiańska ulica Krupówki, przewodnik baranie opowiadał nam o szczególnych miejscach w tym mieście, oraz o stylach budowlanych. W końcu przybyliśmy do muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tam dowiedzieliśmy się o tatrzańskiej florze i faunie.

 

Weronika Pietrzak

 

 

The next stage of our trip was Chochołów. We admired there an interesting architecture of that region. The best was the old house made of one pine. After visiting the village we went to the inn “Sopa” for delicious lunch. We got a vegetable soup for the first dish and potatoes with roast beef and sauerkraut cabbage for the second dish. We drank lemonade. After lunch we had free time to buy some souvenirs. We came back to the bus and on the way home we sang songs. Although we were tired we were very happy. We came back to Kasina Wielka at about 7p.m.

 

 

Następnym punktem był Chochołów. Tam podziwialiśmy interesującą architekturę regionu. Najlepszą ciekawostką był dom zbudowany z jednej sosny. Po zwiedzeniu wioski pojechaliśmy do gospody „Sopa” na przepyszny obiad. Na pierwsze danie zjedliśmy zupę jarzynową, a na drugie wołowinę, ziemniaki z kiszoną kapustą. Popijaliśmy sobie lemoniadę. Po obiedzie mieliśmy czas wolny na zakupienie zakopiańskich pamiątek. Wróciliśmy do autobusu, a w drodze powrotnej śpiewaliśmy piosenki. Byliśmy bardzo zmęczeni ale zadowoleni. Około 19.00 wróciliśmy do Kasiny Wielkiej.

 

 

Kinga Hornik

Chemistry lesson
Chemistry lesson

Friday, 19th October 2012

Unfortunately, our foreign guests’ visit is going to the end. All students gathered in front of the school. This time classes were held in A building. Participants were divided into two groups. While one group was having Polish lesson, learning basic phrases in Polish (e.g.“hello”, my name’s…”) and dancing the polonaise, the second group participated in Chemistry and Physics, where we were presenting very interesting experiments. After that, each country showed a presentation about famous people from their countries. Then we went to the Council of Mszana Dolna for a meeting with the commune head. We watched there a short film about our community and we got some modest gifts. After a delicious lunch at the restaurant Perła Galerii we returned to our school where PE teachers took us on a short trip to the nearest forest. Each group sang songs in their own language. Spanish group was the winner. This day ended with the official farewell ceremony. We all sang, danced and had a really good time…

Renata Drąg

Saturday, 20th October 2012

It is hard to believe, but it is the day of departure of our foreign guests. Although we did not have any trips planned for this day in the program, Spanish and German groups were eager to visit Auschwitz – a concentration camp. We helped them to book a guide and bus transfer. Unfortunately, they had to get up very early on Saturday because they had to leave Kasina Wielka at 6 a.m. Such an early hour has not washed off the smile from anyone’s face but the tears of parting appeared ...

Maria Skowronek

Beata Żołądek