Aktualności 2019/2020


Akcja: "NIEZAPOMINAJKA"

Akcja: "NIEZAPOMINAJKA"

 

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami
Adresaci: Wszyscy ( nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie)
Czas trwania akcji: od 15.05 - 21.05
Nagroda: radość z czynienia dobra, uśmiech drugiej osoby :)


Obecna sytuacja nie pozwala nam zobaczyć się w szkole, porozmawiać z naszymi wychowawcami, pracownikami szkoły, kolegami, być razem z naszą klasową rodziną. Dlatego też zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji, w której należy wykonać krótkie pozdrowienia, miłe słowa skierowane do naszych wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów z klasy, szkoły, jako wyraz naszej pamięci. Pozdrowienia można wykonać tradycyjnie na kolorowych kartkach papieru ozdobić i napisać kilka miłych słów lub autorski wierszyk, podać adresata "Niezapominajki" (np. klasa) wykonać zdjęcie i przesłać lub w formie komputerowej. Prace należy nadesłać do opiekuna Samorządu Uczniowskiego na adres e-mail:
a-ceklarz@wp.pl
Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie szkoły, będą wyrazem naszej przynależności do społeczności szkolnej w czasach społecznej izolacji.

WALENTYNKI
Serce dla serca

14 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Św. Walentego patrona zakochanych - Walentynki. O tym wyjątkowym dniu przypominały już od tygodnia wszystkim wspaniałe gazetki i ozdoby na korytarzach szkolnych wykonane przez uczniów. W dniach 12.02 – 14.02. odbyła się akcja „Słodka walentynka dla Marysi”, sprzedaż słodkich walentynek (pierniczków, różnorodnych ciasteczek) zorganizowana przez Szkolny Klub Wolontariatu. 17.02 redakcja gazetki szkolnej „Byle do dzwonka pod opieką pani Teresy Kicmal rozprowadzała specjalne walentynkowe wydanie gazetki.
Dochód z wszystkich akcji został przeznaczony na ratunek życia dla Marysi Miąsko. W Dzień Świętego Walentego przez cały dzień działała Poczta Walentynkowa, która dostarczała drobne upominki, serduszka, kartki
z wierszykami, przekazywane wśród uczniów. Całej akcji towarzyszyła miła i radosna atmosfera.

KOLOROWA CHOINKA
Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich radosnym przeżyciem. Już sam okres przygotowań wywołuje wiele emocji. Dlatego też, uczniowie co roku chętnie angażują się w przyozdabianie swoich klas oraz szkolnych korytarzy w piękne i pomysłowe ozdoby. Tym razem też tak było, każda klasa stworzyła nie powtarzalną dekorację świąteczną, dbając o najdrobniejsze szczegóły. Również na naszych korytarzach zagościły tradycyjne choinki, które uczniowie przystroili we własnoręcznie wykonane motywy zdobnicze.
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i odkrywanie swoich talentów artystycznych oraz wszystkim wychowawcom, którzy wspierali i dopingowali swoich uczniów
w świątecznej akcji.

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA "IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ"

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj, której głównym celem jest przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci przeprowadziliśmy jednodniowe warsztaty tworzenia i redagowania kartek świątecznych w świetlicy szkolnej. Wolontariusze, członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej, w tym dniu wykonały własnoręcznie różnymi technikami kolorowe kartki oraz pisały życzenia te tradycyjne jak również autorskie wierszyki. Podczas zajęć uczniowie mogli doskonalić umiejętności językowe: tworzenia krótkich form wypowiedzi oraz prawidłowego adresowania listów. Była to okazja do rozwijania kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości estetycznej. Kartki, które otrzymaliśmy od organizatorów kampanii wolontariusze adresowali do mieszkańców okolicznych Domów Pomocy Społecznej. Te wykonane przez członków Samorządu Uczniowskiego trafią do 15 Szkół w Polsce w ramach wymiany pocztówkowej Samorządów Uczniowskich, młodsze dzieci zapewniły, że ich trafią do najbliższych. Wśród naszych kartek znalazła się jedna bardzo wyjątkowa, która dotrze do 4-letniego niepełnosprawnego Victorka z Łodzi z okazji niedawno obchodzonych urodzin. Chłopiec bardzo lubi zbierać widokówki z różnych miejsc Polski.
Cała akcja cieszyła się dużym zaangażowanie wśród uczniów. Wszyscy z wielką pieczołowitością tworzyli swoje kartki dbając o najdrobniejsze szczegóły w przyjemnej koleżeńskiej atmosferze. Udział w kampanii to doskonała okazja, aby na nowo przypomnieć wszystkim o kultywowaniu tradycji rodzinnych i oderwaniu choć na chwilę od mediów cyfrowych.

XII EDYCJA KAMPANI "NO PROMIL - NO PROBLEM


W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się w Kampanię Społeczną "No promil - no problem", której celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców jak również wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Akcję rozpoczęliśmy od poinformowania uczniów na czym polega idea tej kampanii społecznej wykonując informacyjną gazetkę na szkolnym korytarzu. W ramach akcji został ogłoszony konkurs plastyczno - literacki, do którego zgłosiły się dwie uczennice klasy 7: Antonina Pałgan oraz Maria Skowronek. Aby informacje o projekcie dotarły do jak największej liczby osób rozdano ulotki i listy do kierowców rodzicom i nauczycielom. Uczniowie wysłuchali bajek profilaktycznych oraz zostały przeprowadzone zajęcia w oparciu o zamieszczone w materiałach dydaktycznych scenariusze. Na zakończenie " bezpromilowej" akcji 28 listopada przeprowadziliśmy mini happening. Wolontariusze wraz z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu panią Agnieszką Ceklarz, panią pedagog Grażyną Gil oraz koordynatorem kampanii panem Szymonem Pałganem rozdawali kierowcom ulotki, baloniki, zbierali deklaracje odpowiedzialnego pasażera/świadka, a także przestrzegali przed wsiadaniem za kółko pod wpływem alkoholu. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Miś pluszowy – mój przyjaciel
Zawsze blisko przy mnie jest.
Czy się śmieję
Czy też płaczę
On przytulać lubi się!

Powiem krótko moi mili
On najlepszym kumplem jest,
Bo wysłucha w każdej chwili
Kiedy mi tak smutno jest.
Julia Cichoń
,,Miś pluszowy”
25 listopada obchodziliśmy w naszej szkole po raz pierwszy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski. Głównym celem popularyzacji w naszej szkole tego święta była chęć ucieczki od agresji i przypomnienie najważniejszych wartości jakimi są dzieciństwo, przyjaciel, miłość, ciepło. Pluszowy Miś - Przyjaciel z dzieciństwa, zawsze wierny i oddany. To jemu powierzamy swoje sekrety i to on ma nas uchronić od zła i niebezpieczeństw. W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły w towarzystwie swoich ulubionych maskotek, które były różne od bardzo malutkich do bardzo, bardzo dużych. Na szkolnym korytarzu uczniowie wykonali okolicznościową gazetkę. Każdy mógł przeczytać wiele ciekawych informacji m. in.: historię Pluszowego Misia, przypomnieć sobie znane postacie z bajek oraz poznać gatunki niedźwiadków z różnych części świata. Cały dzień upłynął w bardzo sympatycznej , ciepłej i rodzinnej atmosferze. Wszyscy przypomnieli sobie o swoich przyjaciołach, może troszeczkę zapomnianych. My dorośli także powróciliśmy pamięcią do swojego dzieciństwa. Na pamiątkę tego święta wykonaliśmy wspólne zdjęcie ze swoimi misiami.

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ
"Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, lecz przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innym"

W dniu 21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości, zorganizowany w naszej szkole już po raz kolejny. Aby przybliżyć naszym uczniom ideę bycia życzliwym dla drugiego człowieka podjęliśmy szereg działań wspólnie z Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Kołem Wolontariatu oraz biblioteką szkolną. Jednym z nich było założenie Skrzynki Życzliwości, za której pośrednictwem na przygotowanych wcześniej karteczkach uczniowie i nauczyciele mogli przesłać pozdrowienia i życzenia do wybranych osób. Wszystkie listy dzięki pomocy Samorządu Uczniowskiego trafiły do adresatów. Od rana nasze wolontariuszki spacerując po szkolnym korytarzu rozdawały ordery życzliwości oraz każdy miły gest nagradzały słodką niespodzianką sprawiając tym samym innym radość. Dzieci z przedszkola i klas 1-3 przygotowały wcześniej specjalnie na ten dzień emotikonki- radości, które stanowiły przepiękną dekorację naszej szkoły i malowały na wszystkich twarzach życzliwy uśmiech. W bibliotece szkolnej uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę na temat życzliwego zachowania wypożyczając, piękne bajki i wiersze. Tutaj też nie zabrakło miłych niespodzianek. Podsumowując był to dzień pełen wrażeń, serdeczności, miłych gestów i uśmiechu którymi obdarowywaliśmy się nawzajem.
Bądźmy życzliwi przez cały rok!
"Życzliwość to nie jest akt, to jest styl życia”

LEKCJA DEMOKRACJI WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
15 października w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci starali się zaprezentować z jak najlepszej strony, zachęcając do głosowania poprzez plakaty z krótkim opisem swoich zainteresowań, planów i ambicji. Do pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji zgłosiły się dwie kandydatki: Antonina Pałgan i Natalia Nowak. Wybory były swoistą lekcją demokracji dla uczniów naszej szkoły, przypominały wybory państwowe wyborcy głosowali jak dorośli, czyli z zastosowaniem podobnych procedur i w podobnych warunkach. Data głosowania nie była przypadkowa ponieważ odbyły się one tuż po wyborach parlamentarnych z wykorzystaniem urny wyborczej. Uczniowie idąc za przykładem dorosłych wzięli udział w wielkim święcie demokracji. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Głosować na swoich kandydatów mogli uczniowie klas 4 - 8. Uprawnionych do głosowania było 114 uczniów. W głosowaniu wzięło udział 94 uczniów. Wśród wszystkich oddanych kart do głosowania były 2 głosy nieważne i 94 głosy ważne. Frekwencja w wyborach wyniosła 82%. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego.
Rezultat wyborów do Samorządu Uczniowskiego (według ilości otrzymanych głosów):
Antonina Pałgan: 58 głosów
Natalia Nowak: 34 głosów
W wyniku wyborów w skład Zarządu Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
Przewodniczący: Antonina Pałgan
Zastępca: Natalia Nowak
Sekretarz: Karolina Pękała, Maria Skowronek
Skarbnik: Emilia Ślaga
Nowy Zarząd wybrał opiekunów Samorządu Uczniowskiego zostali nimi nauczyciele:
mgr Agnieszka ceklarz
mgr Bogdan Wojciechowski

mgr Kinga Kołodziejczyk

"DZIĘKUJEMY
ZA SERCE
ZA UŚMIECH
ZA TRUD"

Dnia 11 października w naszej Szkole podczas uroczystej Akademii uczciliśmy święto polskiej edukacji - święto zarówno uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. Program artystyczny przygotowali uczniowie pod opieką p. Agnieszki Ceklarz wraz z szkolnym chórem prowadzonym przez p. Emilię Ceklarz. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili codzienny trud ich pracy, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków oraz okazywane serce i uśmiech każdego dnia. Symbolem tegorocznej akademii były wykonane przez każdego ucznia elementy dekoracji - odbite dłonie, które wyrażały wdzięczność i zapewnienie o rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków. Po zakończeniu programu serdeczne podziękowania i życzenia dla całej społeczności szkolnej złożyła pani Dyrektor szkoły Janina Ziemianin, piękny bukiet wdzięczności dla wszystkich przekazała również Szkolna Rada Rodziców.