Książka moim przyjacielem


Innowacja Pedagogiczna

„ Książka moim przyjacielem”


W roku szkolnym 2020/2021 w oddziale przedszkolnym 5-latków w Szkole Podstawowej nr 1 w Kasinie Wielkiej była realizowana Innowacja Pedagogiczna „Książka moim przyjacielem”. Jej nadrzędnym celem było rozwijanie u dziecka zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poglądu, że książki są znakomitym środkiem do zdobywania wiedzy i różnych umiejętności, ale także mogą być dobrym sposobem na nudę, mogą bawić oraz stać się pretekstem do zabawy.
Podstawowym założeniem innowacji było rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. Na zajęcia byli zapraszani rodzice, nauczyciele przedszkola, pani bibliotekarka, pani dyrektor.
W wyniku zintensyfikowanych działań promujących czytanie w przedszkolu i w domach dzieci, zauważono znaczny wzrost zainteresowania czytaniem książek. Reasumując można stwierdzić, że przedszkolaki polubili czytanie, wzbogacili słownictwo, rozwinęli wyobraźnię i wrażliwość poprzez obcowanie z książkami.


Emilia Telefin