"ZACZYTANI NA PRZERWIE"


"ZACZYTANI NA PRZERWIE"
"ZACZYTANI NA PRZERWIE"

"ZACZYTANI NA PRZERWIE"

 

25 października 2021 r. społeczność szkolna Zespołu Szkoły i Przedszkola Nr 1 w Kasinie Wielkiej wzięła udział po raz pierwszy w II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej Akcji „PRZERWA NA CZYTANIE-BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE." Wydarzenie zorganizowano w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, a jej ogólnopolskim inicjatorem była Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
Wszyscy „zaczytani” spędzili długą przerwę z książkami w rękach. Do akcji chętnie dołączyła cała szkoła

z oddziałem przedszkolnym oraz pracownikami. W ten dzień każdy uczeń miał możliwość sięgnięcia po książkę

z zasobów biblioteki szkolnej. Klasy 4-8 otrzymały książki z dziedziny fantastyki baśniowej natomiast klasy młodsze i przedszkolaki słuchały czytanych baśni. Tematyka książek związana była z hasłem Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W celu zachowania reżimu sanitarnego uczniowie czytali w swoich klasach, na szkolnych korytarzach i w bibliotece .W przedszkolu i klasie pierwszej baśnie najmłodszym pięknie przedstawiły uczennice z klasy 8 . Dla klasy 2 i 3 czytała Pani Bibliotekarka z Biblioteki Publicznej przedstawiając

w ciekawy i barwny sposób wybraną baśń.
Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego oraz zachęcanie uczniów do sięgania po książkę w każdym miejscu i sytuacji. Tego dnia podczas przerw w naszej szkole czytało 208 osób.
Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz Pani z Biblioteki Publicznej za zaangażowanie w promocję czytelnictwa i pomoc w organizacji akcji.

"ZACZYTANI NA PRZERWIE"