Aktualności


17.07.2017

Podsumowanie i zakończenie projektu Erasmus +

W dniach 1–5 lipca 2017 r. nauczycielki z Kasiny Wielkiej Beata Chlipała i Marta Lorenc w ramach programu Erasmus + wzięły udział w spotkaniu koordynatorów projektu „Four Regions, One Europe” (Cztery Regiony, Jedna Europa) w Mézin we Francji.
Był to zjazd koordynatorów całego projektu z Niemiec, Francji, Litwy i Polski.

Celem spotkania było podsumowanie całego projektu – ewaluacja działań projektowych zarówno tych międzynarodowych jak i lokalnych, wskazanie mocnych i słabych stron, a także wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dużą jego część stanowiło uzupełnianie dokumentacji projektu, a przede wszystkim praca nad raportem końcowym oraz zamknięciem budżetu.

Był to już drugi projekt realizowany wspólnie przez szkoły z Polski, Francji i Niemiec. Również tym razem został wysoko oceniony przez wszystkich uczestników -zarówno uczniów, nauczycieli jak również przez rodziców. Założone cele zostały osiągnięte - projekt pozostawił w pamięci dobre wspomnienia, nowe doświadczenia, a przede wszystkim przyjaźnie i kontakty. Wszyscy partnerzy są otwarci na nowe propozycje, a może nawet kolejną współpracę w nowym projekcie w przyszłości.

„Teraz pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że mimo obecnych zmian w szkolnictwie nasi uczniowie będą mieć jeszcze szanse na uczestnictwo w tego typu projektach” – mówią koordynatorzy projektu: Beata Chlipała, Maria Skowronek i Marta Lorenc.

Maria Skowronek

 

21.06.2017

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017.

Na uroczyste zakończenie roku szkolego 2016/2017 zapraszamy

25.06.2017

Aktualności

Zdrowe odżywianie i żywności szanowanie

25.06.2017

Aktualności

Uczniowie klasy 3 a Szkoły Podstawowej wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie ortograficznym. 5

23.06.2017

REGIONALNE CZYTANIE

W Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej świętowano TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM w wydaniu regionalnym, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
Był on połączony z prezentacją gimnazjalnego projektu regionalnego „FOLKLOR NASZEGO REGIONU” oraz występami tanecznymi najmłodszych dzieci z Kółka Regionalnego.

21.06.2017

Z BIBLIĄ ZA PAN BRAT

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej brali liczny udział w konkursach organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

20.06.2017

Aktualności

MARIA SKŁODOWSKA – CURIE

19.06.2017

Z gór nad morze

Uczniowie Szkoły Podstawowej

18.06.2017

Aktualności

Dużym sukcesem uczniów klasy III B szkoły podstawowej zakończyły się zmagania w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur". 12 osób z tej klasy wzięło w nim udział. 4 osoby zdobyły wyróżnienie. Są to; Kazimierz Borowicz, Paweł Wilczyński, Piotr Bulas i Tomasz Kądziela. Serdecznie gratuluje my i życzymy jeszcze lepszych wyników w klasie IV.

18.06.2017

Aktualności

9 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubomierzu odbił się V Gminny Konkurs Matematyczny dla klas III szkół podstawowych "Łamigłówki bystrej główki". 18 Najlepszych matematyków z 13 szkół walczyło o zwycięstwo. Najlepszym okazał się uczeń naszej szkoły – Kazimierz Borowicz. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w klasie IV.

18.06.2017

Spotkanie gminnych wolontariuszy

„Unośmy serca innych” – takim hasłem wszystkich gości przybyłych na gminne spotkanie wolontariuszy przywitała społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej.
Chcieliśmy, aby każdy kto pomaga innym razem z nami podzielił się swoimi sukcesami w pracy na rzecz innych – ideę spotkania tłumaczą jego organizatorzy. Jesteśmy pewni, że każde dzieło dobrej woli płynące z serca przynosi zadowolenie, uśmiech i radość drugiego człowieka, który potrzebuje i czeka na naszą pomocną dłoń. Swoją obecnością i dobrym słowem pokrzepiła nas pani dyrektor Janina Ziemianin.

09.06.2017

II miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim.

Młodziutkie literatki ze Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej zostały finalistkami i zdobyły II miejsce, w 8 edycji Ogólnopolskiego Konkursu „BAZGROŁ” 2017.
Ogólnopolski konkurs plastyczno - literacki „BAZGROŁ” organizowany jest przez portal kulturalny duże Ka (www.duzeka.pl) i Papierowy Pies (papierowypies.pl) już od 8 lat. Głównym celem tego konkursu jest propagowanie czytelnictwa, książki i działań twórczych wśród dzieci

09.06.2017

Dzień Dziecka w Galerii Hołd Karpatom

W dniu 1 czerwca 2017 roku dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej budynek B odwiedziły Galerię Sztuki Stanisława Dobrowolskiego „Hołd Karpatom”.
Młodzież wraz ze swoimi nauczycielami zwiedziła wystawę stałą prac Stanisława Dobrowolskiego, zapoznała się z twórczością i życiem artysty. Młodzi kasinianie podczas spotkania poznali również historię Kasiny Wielkiej, kulturę, zwyczaje i obrzędy regionu górali zagórzańskich. Z zaciekawieniem i dużym zainteresowaniem przyjęli te wiadomości. Na koniec interesującego spotkania z okazji Dnia Dziecka wszystkich obdarowano gadżetami i słodyczami ufundowanymi przez Gminę Mszana Dolna.

09.06.2017

Poetyckie talenty

Uczennice Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej już po raz kolejny zajęły bardzo wysokie miejsca w Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Zosi Smreczyńskiej w Limanowej.
Konkurs pt. „W marzeń zachwycie” zorganizowany był przez Powiat Limanowski, Burmistrza Miasta Limanowa, Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej oraz Limanowski Dom Kultury. Podsumowanie zmagań poetyckich odbyło się podczas III Limanowskiej Wiosny Poetyckiej.

15.05.2017

Aktualności

Lekcja przyrody - Czyste powietrze w Gminie Mszana Dolna
W ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze, uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej 26 kwietnia uczestniczyli w spotkaniu z ekodoradcą - panem Szczepanem Figurą. Podczas godzinnej prelekcji poznali lokalne zagrożenia, które zanieczyszczają powietrze, a tym samym wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Uczestnicy spotkania chętnie i z zaangażowaniem podjęli dyskusję z prelegentem. Zgodnie przyznali, że czyste powietrze to szansa na długie, szczęśliwe, a przede wszystkim zdrowe życie nas samych i przyszłych pokoleń. W myśl zasady "Czynisz lokalnie, myślisz globalnie" uczniowie pragną swoją ekologiczną postawą, zachęcać do dbania o dobro naszej planety i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Na zakończenie spotkania został ogłoszony konkurs plastyczny pt. " Czyste powietrze w Gminie Mszana Dolna". Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodych ludzi odpowiedzialności za dobra środowiska naturalnego, a w szczególności przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza poprzez ograniczanie spalania śmieci oraz paliw złej jakości w indywidualnych gospodarstwach domowych.

28.04.2017

Aktualności

DZIEŃ ZIEMI
Akademie z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole odbyły się w budynku B 27 kwietnia przygotowana przez uczennicę klasy IIB gimnazjum - Karolinę Kaletę, natomiast w budynku A 28 kwietnia przygotowana przez uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej wraz z nauczycielami przyrody i biologii. W postaci prezentacji oraz montażu słowno - muzycznego przedstawiono na początku podstawowe informacje dotyczące idei powstania święta, jego tegoroczne hasło i plakat. Uczniowie słowem i muzyką starali się ukazać niezwykłą hojność natury: niewyczerpane bogactwa w postaci oryginalnego piękna barw, kojących dźwięków. Niestety człowiek nie troszczy się zbytnio o te dobra. Jeśli nie zaczniemy szybko i zdecydowanie działać to: braknie czystej wody, będziemy oddychać zatrutym powietrzem, zasypią nas śmieci, wyginą organizmy, wyczerpią się surowce naturalne. Dlatego też, takie dni jak obchody Dnia Ziemi to apel - błagalny głos naszej planety o dbanie o swoje najbliższe środowisko, bo od tego będzie zależeć nasze przyszłe życie, dobre samopoczucie, zdrowie nasze i naszych dzieci oraz przyszłych pokoleń. Na zakończenie wszyscy wspólnie i jednogłośnie zdeklarowali podjęcie działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska.

08.05.2017

WIWAT 3 MAJ!

Bóg, Honor, Ojczyzna- to hasło tegorocznych obchodów 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczyste akademie odbyły się w naszej szkole 27 kwietnia w budynku A i 28 kwietnia w budynku B.

08.05.2017

Obietnica zuchowa

             Dnia 6.04.2017 roku 10 dzieci z klasy 2a należących do gromady zuchowej„ Smerfy” działającej w naszej szkole złożyło Obietnicę Zuchową.
Świadkami uroczystości byli rodzice zuchów, pani dyrektor mgr Janina Ziemianin oraz pani wicedyrektor mgr Grażyna Gil.
             Przed obrzędem złożenia Obietnicy dzieci świetnie wywiązały się z powierzonych im zadań, wykazały się znajomością Prawa Zucha oraz dzielnie i pomyślnie przeszły wszystkie próby: ognia, siły, zręczności i tajemnicy. Następnie kandydaci na zuchów uroczyście złożyli Obietnicę.
Z powagą wypowiadali słowa:
        „Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać prawa zucha”.
Po złożonej Obietnicy zuchy stały się pełnoprawnymi członkami ZHP. Drużynowa wręczyła im znaczek zucha i dyplom. Dumnie przyjęły chusty w kolorze niebieskim, które zawiązali im rodzice. Nie zabrakło pląsów i piosenek. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor J. Ziemianin, która pogratulowała zuchom, pochwaliła ich odwagę i wyraziła radość z możliwości udziału w tak wspaniałej uroczystości. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Oficjalną część uroczystości zakończył Krąg Przyjaźni.
Myślę, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci małych zuchów.

31.03.2017

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Na spotkanie rodziców zapraszamy:

21.04.2017

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ


Pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej wspólnoty.

31.03.2017

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017.

Terminy egzamimu gimnazjalnego w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

21.04.2017

Kasinianie bili rekord Polski

Gimnazjaliści z Kasiny Wielkiej wzięli udział w Pikniku Matematycznym w Warszawie, który odbył w dniu święta liczby π. Był on podsumowaniem III edycji Projektu mPotęga, w ramach którego szkoła z Kasiny Wielkiej realizowała projekt „Przez gry do matematyki”.
Piknik połączono z biciem rekordu Polski w najdłuższym rozwinięciu łańcuchowym liczby π. Wzięli w nim udział uczniowie: Edyta Ślaga, Zuzanna Wątroba, Adam Kowalczyk, Maria Skowronek, Justyna Giemzik, Jan Skowronek, Marcin Jarząbek, Magdalena Rusnarczyk, Dawid Śmieszek, Wojciech Skowronek oraz nauczycielka matematyki, Małgorzata Skowronek – koordynator projektu „Przez gry do matematyki”.

30.03.2017

Ważne informacje dla rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowy

30.03.2017

II MIEJSCE DAWIDA

Po raz kolejny Dawid Śmieszek – uczeń klasy trzeciej Gimnazjum nr 1 w Kasinie Wielkiej stanął na podium artystycznych zmagania z „żywym słowem”, bowiem podczas VI Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Niektórzy lubią poezję” odbywającego się w Krakowie zajął 2. miejsce. Spośród ponad pięćdziesięciorga uczestników z całego województwa to właśnie występ Dawida zachwycił Jury, któremu przewodniczył pan Piotr Piecha – aktor Teatru Ludowego w Krakowie. Jak podkreślił mentor sztuka recytacji to umiejętność mówienia tak, aby zaciekawić odbiorcę i wywołać u niego określone emocje. I takich też dostarczył kasiński gimnazjalista, deklamując „Argument kosmiczny” i „Burzę” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, bo to właśnie jej twórczości była poświęcona tegoroczna edycja konkursu. Gala finałowa wraz z rozdaniem nagród odbyła się 27 marca br. w siedzibie Katolickiego Liceum im. Świętej Rodziny z Nazaretu przy ulicy Pędzichów. Warto dodać, iż Dawidowi „do twarzy” z recytacją i aktorstwem, gdyż od kilku lat odnosi sukcesy na tym polu (np. niedawne 1. miejsce podczas Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji ks. Jana Twardowskiego w Laskowej). Ponadto można go obejrzeć w kilku odcinakach paradokumentalnych seriali jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych (np. „Szkoła”, „Szpital”). I choć Laureat wiąże swą przyszłość z zupełnie innym zawodem niż aktorstwo, to należą mu się zasłużone pochwały i uznanie dla talentu.

15.03.2017

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej ogłasza wstępne zapisy do Przedszkola na 5 lub 9 godzin na rok szkolny 2017/2018 (dzieci 3,4,5,6 letnie). W terminie do 31 marca 2017r. Zapisy w sekretariacie szkoły.

06.03.2017

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - święto państwowe ustanowione dzięki inicjatywie ustawodawczej podjętej przez Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego. Obchodzone jest w rocznicę męczeńskiej śmierci siedmiu przywódców Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

28.02.2017

„Piękna i Bestia” w Dolinie Słońca.

Dnia 22 lutego 2017r. uczniowie klasy I A Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kasinie Wielkiej wraz z opiekunami i panią dyrektor Janiną Ziemianin odwiedzili podopiecznych Ośrodka Terapeutyczno- Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w Radwanowicach. Celem wyjazdu była integracja naszej młodzieży z uczestnikami warsztatów terapeutycznych fundacji.
W Radwanowicach zostaliśmy radośnie powitani przez panią dyrektor Małgorzatę Cebulę. To miłe spotkanie rozpoczęło się od spektaklu pt. „Piękna i Bestia” zaprezentowanego przez uczniów naszej szkoły. Przedstawieniu towarzyszyły ogromne emocje związane z tym, że była to po pierwsze profesjonalna scena, a po drugie to na niej właśnie odbywają się wszystkie przedstawienia teatru „Radwanek”, które z wielkim sercem przygotowuje ze swoimi niepełnosprawnymi aktorami pani Anna Dymna. Granie przed tak wdzięczną publicznością i jej szczere reakcje były dla kasińskich, młodych adeptów sceny ukoronowaniem ich przygody z teatrem.
Po oficjalnej części zaproszono nas do zwiedzenia ośrodka: oprowadzała nas pani Małgorzata, a opiekunowie poszczególnych dziewięciu pracowni prezentowali przed nami niezwykłe efekty pracy uczestników zajęć.
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor uczestniczyliśmy w zorganizowanych specjalnie dla nas warsztatach na temat: „Wolontariat-idea oraz świadomość bycia wolontariuszem”.
Wielką niespodzianką dla nas były zajęcia warsztatowe z członkami teatru „Radwanek”, które z profesjonalizmem prowadziła pani Kasia , na co dzień ich instruktorka.
Pobyt w tym wyjątkowym , pełnym słońca miejscu zakończyliśmy wspólną zabawą, a przede wszystkim wzajemnymi , ciepłymi podziękowaniami i deklaracją dalszej współpracy i rychłego spotkania w Kasinie Wielkiej.

21.02.2017

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego . Tego dnia nasza szkoła włączyła się po raz kolejny w uroczyste obchody . Od kilku dni korytarze naszej szkoły zdobiły gazetki tematyczne . Został również ogłoszony konkurs na hasło propagujące posługiwanie się językiem polskim oraz konkurs na najdłuższy wyraz i najdłuższe nazwisko w języku polskim . 21 lutego odbył się apel , na którym ogłoszono wyniki konkursów , jak również przedstawiono prezentację multimedialną , która przybliżyła uczniom historię języka polskiego . Przypomniano też sylwetki twórców , którzy wnieśli duży wkład w rozwój naszej ojczystej mowy . Spotkanie zakończono recytacją wierszy – łamańców językowych . Uczniowie po raz kolejny docenili wartość i piękno ojczystej mowy .

22.02.2017

Aktualności

"NA ZAWSZE''

30.01.2017

Matematyka na platformie Moodle

Na platformie Moodle został założony kurs „Przez gry do matematyki ” w dniu 19-09-2016. Od tego czasu administratorzy wraz z uczestnikami odwiedzili ją 947razy. Podczas wizyt na platformie administratorzy utworzyli 7 nowych kursów, dodając do nich nowe zadania dla pozostałych uczestników. Zadania dzieliły się na proste i złożone. Zadania typu prostego polegały na odpowiedzi „PRAWDA –FAŁSZ”. Natomiast zadania złożone zwierały obliczenia, zadania typu „DOPASOWANIE” kilku odpowiedzi do siebie. Uczniowie zamieścili linki do pomocnych stron z zakresu matematyki. Na platformie zarejestrowanych jest 28 uczestników.

30.01.2017

Matematyka w internecie

Gdzie można w formie gry ćwiczyć umiejętności związane z matematyką?

29.01.2017

Gry, matematyka i wycieczka

I trzej królowie od wschodu przybyli…
I trzej królowie od wschodu przybyli…
27.01.2017

I trzej królowie od wschodu przybyli…

I trzej królowie od wschodu przybyli…

27.01.2017

Twarde są serca ludzi ale ,,On’’ to zmieni…

Twarde są serca ludzi ale ,,On’’ to zmieni…

27.01.2017

Dzieci tańczyły kiedy przyszedł czas…

Dzieci tańczyły kiedy przyszedł czas…

27.01.2017

„SIENKIEWICZ PODSUMOWANY”

„SIENKIEWICZ PODSUMOWANY”

27.01.2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

27.01.2017

Już ferie!

W dniach od 30 stycznia do 12 lutego 2017 roku w naszej szkole ferie zimowe.

06.01.2017

Kolęda w Olszówce

6 stycznia 2017 roku szkolna grupa kolędnicza wystąpiła na XV Gminnym Przeglądzie Kolędniczym Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna w Olszówce.

15.12.2016

Aktualności

Szkolny konkurs recytatorski „ W świecie poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy”

04.12.2016

Aktualności

*Konkurs Pieśni Patriotycznej

01.12.2016

Pierwsze Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w unihokeju

Świetny występ drużyny dziewcząt z Kasiny Wielkiej
w Nowym Targu

29.11.2016

Spotkanie z policjantem

W listopadzie dzieci oddziałów przedszkolnych oraz klasy I-III szkoły podstawowej uczestniczyły w spotkaniu z Panem policjantem Sławomirem Wójciakiem. Najmłodsi z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki dotyczącej bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, rowerzysty i pasażera. Policjant zwrócił szczególną uwagę na to, jak ważne jest noszenie odblasków po zmroku. Pouczył najmłodszych również o tym, jak należy się zachować w kontakcie z nieznajomym. Ostrzegał, aby być uważnym w zawieraniu znajomości poprzez Internet.

22.11.2016

Doceniona ilustracja.

Wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Ilustruję „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza” zdobył uczeń kl. 6 z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej.
Kamil Kotarski z kl. 6 b zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu - Filia w Limanowej. Z każdej szkoły można było wysłać na konkurs maksymalnie 3 prace uczniów z klas 4 – 6. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Limanowej wysłano, oprócz wyróżnionej pracy, również ilustracje: Emilii Pękały z kl. 5a i Marii Skowronek z kl. 4 a.

13.11.2016

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Na spotkanie z Rodzicami zapraszamy w najbliższy czwartek- 17 października 2016 roku:

13.11.2016

"Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów".

9 listopada 2016 roku był dla uczniów naszej szkoły dniem niezwykle uroczystym.
Od samego rana w galowych strojach, z kotylionami w narodowych barwach czcili odzyskanie przez Polskę niepodległości.
W tym dniu odbyła się też Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, tak ważnego w życiu każdego Polaka.
Po 123 latach niewoli, po wielu wylanych łzach i krwi w walce o niepodległość, nadszedł ten piękny dzień - 11 listopada 1918 roku - Polska stała się wolna!
Akademia przygotowana z okazji upamiętnienia tego dnia była żywą lekcją patriotyzmu dla całej braci szkolnej.
Przygotowanie części artystycznej rozpoczęło się już kilka dni wcześniej, by z godnością uczcić ten dzień.

08.11.2016

Pamiętamy o Miejscach Pamięci Narodowej

Pamiętamy o Miejscach Pamięci Narodowej

07.11.2016

Świetlicowa parada postaci literackich

Świetlicowa parada postaci literackich

07.11.2016

Zielona Szkoła w nagrodę dla gimnazjum w Kasinie Wielkiej

Zielona Szkoła w nagrodę dla gimnazjum w Kasinie Wielkiej

07.11.2016

Czytanie łączy pokolenia

W bibliotece szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej w ostatnim tygodniu października bieżącego roku odbyła się akcja głośnego czytania pod hasłem : „Czytanie łączy pokolenia” zorganizowana z okazji „Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2016’.
Dla uczniów przedszkola i klas 1-6 czytali dziadkowie , babcie, rodzice, nauczyciele emerytowani, nauczyciele szkoły i uczniowie gimnazjum. W budynku „B” naszej szkoły zaproszonymi gośćmi byli: Pani Helena Wilczek, Pani Wioletta Pustelnik, Pani Jolanta Kubowicz, Pani Maria Buksa, Pan Bolesław Jania, Pani dyrektor Janina Ziemianin. W pięknej interpretacji przedstawili oni dzieciom wiersze naszych polskich poetów, które dawno temu czytali im również ich rodzice. Swoją obecnością akcję głośnego czytania w budynku „A” uświetnili: Pani Janina Solarz, Pani Maria Drąg, Pani Danuta Skolarus, Pan Piotr Lulek, Pan Rafał Nowak, Pani wicedyrektor Grażyna Gil. Czytając wiersze swojego, dzieciństwa wprowadzili uczniów w radosny nastrój. Spotkanie z każdym gościem rozpoczynali uczniowie gimnazjum przedstawieniem krótkiej scenki do czytanego wiersza. Wspólnie z młodzieżą gimnazjalną wiersz zaprezentowali również nauczyciele poloniści Pani Bożena Drąg i Pan Marcin Kowalski.

02.11.2016

ŚWIĘTO DRZEWA - WŚRÓD PÓL

Już po raz drugi w naszej Szkole 19. i 20. października obchodziliśmy "Święto drzewa".
W tych dniach w budynku A i B odbyły się lekcje przyrody w postaci akademii dla wszystkich uczniów szkoły, które składały się z kilku części. W pierwszej kolejności uczeń klasy II B Hubert Kowal zaprezentował historię powstania idei "Święta drzewa". Następnie wszystkim zebranym została przedstawiona prezentacja na temat znaczenia zadrzewień śródpolnych, ukazując tym samym tegoroczne hasło "Święto drzewa - wśród pól". Wzbudziło to wielkie zaciekawienie wśród publiczności zwłaszcza tej najmłodszej, która chętnie podjęła dialog, odpowiadając na zadawane pytania. Został także ogłoszony konkurs Fundacji Recal na wykonanie rzeźby lub rysunku na temat „Sport dla wszystkich, recykling dla każdego.” Trzecim punktem programu było wystąpienie uczennicy II klasy gimnazjum Weroniki Cieżak i przedstawienie zdjęć w formie prezentacji z wyjazdu na Zieloną Szkołę do Janowa Lubelskiego jako nagrody w ogólnopolskim konkursie pt. „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” organizowanym przez Fundacje Recal. Przedstawiono również film pt.: "Nowe życie puszki" ukazujący znaczenie odzysku puszek i ich wtórne wykorzystanie. Zwrócono także uwagę na przestrzeganie zasad wyrzucania różnorodnych śmieci do odpowiednio oznaczonych koszy na korytarzach szkolnych. Na zakończenie przedstawiciele wszystkich klas wspólnie z nauczycielami oraz panią wicedyrektor Grażyną Gil posadzili na terenie szkół drzewka, które stały się nie tylko symbolem akcji, ale również pokazują jak wielkie znaczenie dla całego otoczenia ma obecność drzew wśród nas. Przedszkolaki z naszej Szkoły posadziły również trzy dęby
z własnej hodowli, dając tym samym wyraz wielkiego zaangażowania i chęci podejmowania działań na rzecz naszej planety.

06.10.2016

Zmarła Józefa Maria Aleksandrowicz- długoletni nauczyciel, kierownik szkoły podstawowej w Kasin

7 października 2016r. o godz. 13.00 w tutejszym kościele parafialnym odbędzie się pogrzeb św.pamięci Pani Józefy Marii Aleksandrowicz.
Trudno pogodzić się ze świadomością , że nie ma Jej wśród nas. Śmierć tak oddanego człowieka – długoletniego nauczyciela, wychowawcy spowodowała pustkę w sercach wszystkich , którzy Ją znali.
Dzisiejsze pożegnanie niech będzie podziękowaniem za wszelkie dobro jakiego doświadczyliśmy przez te wszystkie lata.

02.11.2016

Zielona Szkoła w nagrodę dla gimnazjum w Kasinie Wielkiej

W dniach 21-23 września 2016 roku dwójka uczniów – Weronika Cieżak i Justyna Masulik – oraz koordynator Marta Lorenc z Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kasinie Wielkiej wzięli udział w wyjeździe na Zieloną Szkołę do Janowa Lubelskiego. Była to nagroda dla 15 najaktywniejszych placówek z całej Polski, które brały udział w programie pt. „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” prowadzonym przez Fundację na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach RECAL. Jest to jeden z najstarszych programów edukacji recyklingowej w Polsce. Korzenie jego działania sięgają 1995 roku, a gimnazjum w Kasinie Wielkiej bierze w nim udział od 2006 roku. Od tamtego czasu w szkole jest prowadzona zbiórka puszek aluminiowych po napojach. Każdego roku szkolny koordynator programu przesyła sprawozdanie, w którym opisuje całą działalność edukacyjną w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem tematu recyklingu puszek. Tegoroczna nagroda nie jest pierwszą w tym programie. Gimnazjum w Kasinie Wielkiej uczestniczyło już wcześniej w zagranicznych wyjazdach na Zieloną Szkołę, a także otrzymywało nagrody rzeczowe, dyplomy i podziękowania za swoje działania. W tym roku celem wyjazdu na Zieloną Szkołę była edukacja ekologiczna w terenie oraz praktyczna prezentacja drogi życia aluminiowej puszki od produkcji do recyklingu. Uczestnicy zwiedzili fabrykę Ball Packaging Europe w Lublinie produkującą wieczka do aluminiowych puszek do napojów, rozlewnię napojów Pepsico, a także Centrum Recyklingu puszek RECAN. Wzięli również udział w warsztatach ekologicznych w ośrodku Zoom Natura w Janowie Lubelskim. Nie zabrakło także atrakcji w postaci parku linowego czy wieczornych gier i zabaw o podłożu ekologicznym.

30.09.2016

PRZEZ GRY DO MATEMATYKI

„Przez gry do matematyki” w Kasinie Wielkiej
W Gimnazjum Nr 1 w Kasinie Wielkiej będzie realizowany projekt „Przez gry do matematyki”, opracowany przez nauczycieli matematyki pracujących w tej placówce. Jest to kolejne działanie w naszej szkole, prowadzące do popularyzacji matematyki oraz zainteresowania tym przedmiotem.
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku w ramach II edycji Programu mPotęga.
Więcej informacji w zakładce MATEMATYKA.

30.09.2016

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia- 30 września.

„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”
Pod tym hasłem 30 września 2016 roku już szósty raz odbędzie się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Nasza szkoła uczestniczy w tej akcji po raz drugi. Przez ostatni tydzień przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia: uczniowie wykonywali plakaty promujące akcję, intensywnie powtarzali tabliczkę mnożenia oraz przygotowywali materiały pomagające opanować tą trudną dla niektórych, ale niezbędną umiejętność.
W piątek uczniowie młodszych klas zaopatrzeni w losy odwiedzą starszych kolegów i przepytają ich. Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie zostaną Ekspertami Tabliczki Mnożenia.

02.11.2016

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września jest dniem, który kochają dzieci, młodzież, a przede wszystkim rodzice. Z uśmiechem zaprowadzają bowiem swoje pociechy do szkoły, gdzie czeka na nich wesoła gromadka przyjaciół, pełni zapału nauczyciele oraz moc nowych wyzwań dydaktycznych. W obydwu budynkach naszej placówki odbyły sie uroczyste akademie, podczas których wierszem i piosenką uczniowie pożegnali wakacje i powitali nowy rok szkolny. Najwięcej emocji tego dnia przeżywali najmłodsi przedstawiciele szkolnej braci, którzy złożyli ślubowanie i zostali przez panią dyrektor pasowani na uczniów szkoły. Uroczystemu nastrojowi towarzyszyła zaduma i refleksja związana z 77. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę przypomniano okolicznościowym montażem słowno-muzycznym. Po zakończeniu akademii, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w miejscach pamięci narodowej.

28.09.2016

Sukcesy matematyczne naszych uczniow.

Nasi uczniowie od wielu lat biorą udział w różnych konkursach matematycznych.
Więcej informacji w zakładce MATEMATYKA.

20.09.2016

Nasz uczeń w TVN

Dawid Śmieszek, uczeń klasy 3A gimnazjum zagra w kolejnych odcinkach serialu "Szkoła", emitowanych na antenie TVN o godzxinie 16.00.

19.05.2016

Zmagania z Biblią uwieńczone sukcesem!

06.03.2016

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2016.

W ZAKŁADCE SPRAWDZIAN I EGZAMINY ZAMIESZCZAMY INFORMACJE O SPOSOBIE ORGANIZACJI

01.03.2016

Narodowy dzień żołnierzy wyklętych w naszej szkole.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.
Lech Kaczyński
Walka o pamięć i cześć
Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat pukali do wielu drzwi z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią była cisza.
W drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku nadzieje zaczęły się spełniać. Apele środowisk kombatanckich zaczęły zyskiwać coraz większe poparcie. Janusz Kurtyka, prezes IPN od końca roku 2005, nadał tym staraniom silny impuls i przyspieszenie.
Między innymi 19 listopada 2008 roku podczas spotkania w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, z udziałem wiceprezydenta Opola Arkadiusza Karbowiaka i pełnomocnika wojewody opolskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Bogdana Bocheńskiego, postanowiono zorganizować 1 marca 2009 roku w Opolu Dzień Żołnierza Antykomunistycznego. W liście do prezydenta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego prezes Kurtyka napisał, że uroczystość oddania hołdu członkom zbrojnych organizacji niepodległościowych, walczących po II wojnie światowej z organami komunistycznego państwa, powinna wpisać się na stałe do kalendarza uroczystości państwowych.
28 lutego 2009 z inicjatywy prezesa Kurtyki i Jerzego Szmida na I Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NZS 1980 podjęta została uchwała popierająca inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ustanowienia dnia 1 marca dniem Żołnierzy Wyklętych.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.
Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej terytorium do ZSRS sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.
Na niespełna dwa miesiące przed śmiercią w katastrofie smoleńskiej prezes Janusz Kurtyka tak mówił „Rzeczpospolitej” o motywach swojego i IPN zaangażowania w przywracanie pamięci o żołnierzach antykomunistycznego podziemia: Tradycję niepodległościową uważamy za jeden z najważniejszych elementów tożsamości naszego państwa. Poza tym czyn zbrojny i antykomunistyczna działalność w imię niepodległości po drugiej wojnie światowej funkcjonują w społecznej świadomości w stopniu niedostatecznym i często w sposób zafałszowany, co jest skutkiem konsekwentnej polityki władz PRL. Komuniści robili wszystko, by zohydzić żołnierzy niepodległej Polski oraz ich walkę… To oczywiste, że tak jak kultywujemy pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, tak powinniśmy również pamiętać o czynie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. Bo to była walka o niepodległość.
Zdecydowanego poparcia idei Dnia Pamięci udzielał Prezydent Lech Kaczyński. To on ostatecznie skierował w lutym zeszłego roku do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny – brzmiało uzasadnienie projektu.
Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.

24.02.2016

Dywan… matematyczny w Kasinie Wielkiej

06.12.2015

„Każdy może być życzliwy”

„Każdy może być życzliwy”
21 listopada obchodzony jest „Światowy Dzień Życzliwości”. W Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej, świetlica szkolna we współpracy z biblioteką już po raz trzeci zorganizowała obchody tego święta. Odbyło się ono 24 listopada w budynku A i 25 listopada 2015 r. w budynku B.
W tygodniu poprzedzającym ten dzień uczniowie mogli zbierać słoneczka za szczególne oznaki życzliwości, na podstawie których wybrano króla i królową życzliwości i przyznano ordery życzliwości. W ramach przygotowania się do obchodów Święta Życzliwości wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze na ten temat a uczniowie wykonywali na konkurs międzyklasowy ,łańcuchy życzliwości z odrysowanych dłoni każdej osoby. Najładniejsze łańcuchy wykonały klasy: 1 a, 2c, 1b, 5-latki /b/. Udekorowano nimi klasy i korytarze aby przypominały o tym, czym jest życzliwość i w jaki sposób należy ją okazywać. Przeprowadzono również konkurs literacki na „Wiersz o życzliwości”, w którym za najładniejsze uznano prace: Katarzyny Cież kl. 5 a, Karoliny Kaleta kl. 5 b, Patrycji Wilczek kl. 1b. Wiersze zamieszczane będą w gazetkach szkolnych.
Sam Dzień Życzliwości przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze. W budynku B uczniowie kl. 6 b przygotowali prezentację multimedialną o życzliwości pod kierunkiem pani katechetki Bernadety Kaletki, która później mówiła do uczniów jak ważna jest życzliwość na co dzień a nie tylko od święta. W budynku A uroczystość tego dnia przygotowali uczniowie Koła Teatralnego z klasy 1 a gimnazjum pod kierunkiem pani Katarzyny Pałgan przedstawiając teatrzyk pt. „Każdy może być życzliwy”. Pani wicedyrektor w tym dniu wręczała dyplomy za konkursy i ordery życzliwości. W celu podkreślenia znaczenia tego święta dominujące w strojach uczniowskich były jasne kolory tęczy.
Święto to było dobrą okazją do tego, aby wpajać uczniom pozytywne wartości. Każda akcja, która uczy dzieci życzliwości ma z pewnością sens.

03.12.2015

JUSTYNA RUSNARCZYK finalistką Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Lubniu

Osiągnięcia uczniów z Kasiny Wielkiej w konkursach artystycznych.

03.12.2015

GRAND PRIX dla zespołu wokalnego


Trzy uczennice z naszego gimnazjum: Justyna Rusnarczyk – IIIc, Renata Pietrzak - IIIa i Laura Ceklarz - IIIa zdobyły GRAND PRIX w XIV Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej.
Konkurs odbył się 17 listopada 2015 roku w Sali Widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury. Zorganizowany został przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej, Urząd Miasta Limanowa oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej.
W roku obecnym uczestnicy konkursu przygotowali pieśń, która tematyką związana była z najnowszą historią Polski (od lat 80. XX wieku).
Zespół wokalny z Kasiny Wielkiej zaprezentował „Modlitwę o pokój” w układzie trzygłosowym a’cappella.

03.12.2015

11 listopada- Święto Niepodległości

Barwy mojej Ojczyzny”- pod takim tytułem, 10 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 97 rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Uczniowie klasy 3A gimnazjum, przygotowani przez panią Kingę Skowronek, recytowali wiersze przygotowane na tę okazję. Obchody uświetnił swoim wspaniałym występem nasz szkolny chór pod batutą pani Emilii Ceklarz.

„Królewna się nudzi”
„Królewna się nudzi”
08.11.2015

„Królewna się nudzi”

21.10.2015

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z ewaluacją wewnętrzną prowadzoną w Szkole Podstawowej w Kasinie Wielkiej w dniu 22.X 2015 r o godź 13.00 będzie przeprowadzony wywiad z rodzicami.

20.10.2015

Święto drzewa

Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej po raz pierwszy w tym roku przystąpił do akcji „Święto drzewa”. Dnia 9 października 2015 roku w budynku B naszej placówki odbyły się obchody tego święta. Gościem specjalnym była pani dyrektor Anna Fabia – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym. W akcję włączyliśmy uczniów zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Z tej okazji wszyscy uczniowie przyszli do szkoły ubranie na zielono. Młodsi uczniowie przygotowali dekorację w postaci drzewa – samodzielnie wykonali jego liście z papieru. Uczniowie gimnazjum przygotowali akademię, która składała się z kilku części. Na początku pani Anna Fabia przybliżyła uczniom cele i historię „Święta drzewa”. Następnie uczniowie klasy Ib gimnazjum zaprezentowali kilka wierszy m. in. Jana Kochanowskiego, Adama Asnyka czy Zbigniewa Herberta ze względu na tegoroczne motto przewodnie akcji „Czytamy drzewom”. Kolejno zostały wyświetlone dwie prezentacje. Pierwsza przedstawiona przez ucznia klasy Ib Marka Raptę dotyczyła historii, celów oraz przykładowych działań związanych z tą akcją. W drugiej zostały zaprezentowane najpiękniejsze drzewa znane na świecie. Ukoronowaniem obchodów było uroczyste zasadzenie miłorzębu japońskiego przed budynkiem szkoły.
Podobna uroczystość odbyła się również w budynku A szkoły 12 października podczas której zasadzony został drugi egzemplarz miłorzębu japońskiego.

11.10.2015

WYJAZD NA WARSZTATY EKOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU „DBAMY O CZYSTE POWIETRZE”

Dnia 22 września pojechaliśmy na warsztaty ekologiczne do Gorczańskiego Parku Narodowego. Były to warsztaty zorganizowane przez stowarzyszenie „Razem dla Regionu” z Limanowej w ramach projektu „Dbamy o czyste powietrze”. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych gimnazjum. Na początku warsztatów przewodnicy parku przedstawili nam interesującą prezentację o żyjących na terenie parku zwierzętach i roślinach, dzięki czemu mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę. W trakcie prezentacji pani przewodnik również opowiadała ciekawostki oraz sprawdzała naszą wiedzę zadając liczne pytania, na które w większości znaliśmy odpowiedzi. Po prezentacji nauczyciel podzielił nas na grupy, w których wędrowaliśmy po ścieżce edukacyjnej zatrzymując się co pewien czas, aby wykonać jakieś zadanie czy posłuchać ciekawostek. Na jednym z takich przystanków zobaczyliśmy źródełko, które zawierało liczne sole mineralne, które nadawały wodzie nieprzyjemny zapach. Wykonywaliśmy również liczne zadania edukacyjne, przy których świetnie się bawiliśmy. Jedno z nich polegało na odgadnięciu gatunku drzewa za pomocą dotyku przy zasłoniętych chustką oczach.Gdy wycieczka po parku się skończyła, pożegnaliśmy przewodników i zmęczeni, ale w miłej atmosferze wróciliśmy do szkoły.

05.10.2015

Pięknie czytamy!

W ramach kontynuacji działań innowacyjnych „Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować” uczniowie Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej rywalizowali o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania”.
Do zmagań w konkursie pięknego czytania przystąpili uczniowie klas 1-3. W pierwszym etapie konkursu przeprowadzono eliminacje klasowe, w których brały udział wszystkie dzieci, przygotowując teksty z książek pożyczonych z biblioteki. Z każdej klasy komisja wyłoniła po trzy najładniej czytające osoby. Do finału konkursu przystąpiło 27 uczniów przygotowując tekst z innej literatury. Tytuł „Mistrza Pięknego Czytania” przyznano w każdej kategorii wiekowej: Zuzanna Szczypka, Natalia Ziemianin, Piotr Jania, Krystian Skolarus, Maria Skowronek, Bogdan Ślaga, Milena Kaleta, Łukasz Palonek, Katarzyna Nowak. Jury miało trudny wybór, ponieważ wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem podeszły do konkursu i pięknie czytały. Nagrody i dyplomy otrzymały z rąk pani wicedyrektor Grażyny Gil.
Słowa podziękowania należą się rodzicom, którzy zachęcili swoje dzieci do czytania, a nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu – podkreślają organizatorzy. Mamy nadzieję, że chwile spędzone przy czytaniu zaszczepią w uczniach chęć częstego sięgania po książkę i uwrażliwią na piękno słowa ojczystego.

02.10.2015

Lekcja historii i patriotyzmu.

W dniu 6 września 2015 roku w Kasinie Wielkiej na przysiółku „Mogiła” odbyła się uroczystość z okazji 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz walk obronnych w 1939 roku.
Wiązanki kwiatów na pomniku złożył Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Aleksandrą Kania oraz Dyrektor ZPO pani Janina Ziemianin wraz z uczniami szkoły. Przy pomniku odprawiona została msza święta , której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Jan Zając ze Śnieżnicy. Ksiądz Jan w homilii wspomniał bohaterów walk , którzy oddali życie za naszą wolność. Mówił o bohaterstwie, odwadze a także wychowaniu patriotycznym w rodzinach, umiłowaniu swojej historii i ojczyzny. Człowiek tylko wtedy jest zdolny do poświęcenia innym i swojej rodzinie gdy posiada wyniesione z domu te wszystkie wartości mówił Ks. Jan.

21.09.2015

Doroczna nagroda wójta dla Justyny Rusnarczyk.

Justyna Rusnarczyk, młoda i niezwykle utalentowana wokaliska, uczennica naszej szkoły, to kolejna osoba uhonorowana doroczną nagrodą Wójta Gminy Mszana Dolna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Bolesław Żaba wręczył jej to szczególne wyróżnienie podczas sesji Rady Gminy Mszana Dolna w dniu 18 września b.r. Gratulacje młodej Zagórzance złożyły również panie: Aleksandra Kania, Przewodnicząca Rady Gminy oraz Katarzyna Szybiak – Zastępca Wójta.
Justyna Rusnarczyk to uczennica Pracowni Muzycznej Triolki w Rabce - Zdroju, nieustannie doskonaląca swój warsztat wokalny; buduje własny repertuar, prezentuje się na wielu konkursach regionalnych i krajowych. Jest solistką z bogatym już programem artystycznym, a także wokalistką renomowanego zespołu Triola.
W ciągu całego roku bierze udział w wielu festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych i ogólnopolskich, promując Gminę Mszana Dolna. W konkursach tych zdobywa czołowe miejsca. Do najważniejszych osiągnięć Justyny Rusnarczyk w ciągu roku 2014 zaliczyć należy m. in:
- nominacja do finału w kwalifikacjach regionalnych 19 Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES, Tarnobrzeg, 13.05.2014r.
- udział w finale 19 Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES, Tarnobrzeg, 12-14.06.2014r.
- udział w V Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej, Kraków, 8.11.2014r.
- finalistka organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty X Przeglądu pieśni patriotycznej „To oni tędy szli, gdy maki kwitły na zboczach…”, Kraków, 25.11.2014r. oraz laureatka I miejsca w tym konkursie, Kraków, 28.11.2015r.
- uczestniczka finałowa i zdobywczyni I miejsca w kategorii IV – od 14 do 16 lat w prestiżowym XV Ogólnopolskim Festiwalu dzieci i młodzieży TĘCZOWE PIOSENKI JANA WOJDAKA, Kraków, grudzień 2014r. (w tym Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- uczestniczka eliminacji 21 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika, Będzin, grudzień 2014r.

14.09.2015

Na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami zapraszamy 15 wrzesnia o godzinie:

30.08.2015

Czas do szkoły!

Uroczyte rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 wrzesnia:

Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
Szkolny Konkurs Wiedzy - Fryderyk Chopin
30.08.2015

76 rocznica wybuch II wojny światowej.

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.

30.08.2015

35 rocznica podpisania porozumień sierpniowych.

Porozumienia sierpniowe – cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980. Porozumienia zakończyły wydarzenia sierpnia 1980.

29.06.2015

Aktualności

Ten film może uratować komuś życie.
W odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach przygotowania dzieci i młodzieży do bezpiecznego spędzania wakacji, zachęcamy do obejrzenia filmu znajdującego się pod poniższym linkiem.
Wystarczy skopiować poniższy link i wkleić go do okna przeglądarki lub kliknąć na zamieszczony obrazek.

24.06.2015

Zielona szkoła w Jastrzębiej Górze

W dniach 31.05.2015. do 7.06.2015. uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej przebywali na zielonej szkole w Jastrzębiej Górze.
Kasińscy uczniowie w ciągu 8 dni wzajemnie się integrowali realizując zajęcia podstawy programowej i program zielonej szkoły. Uczestnicy wyjazdu w trakcie wycieczek pieszych i autokarem po wybrzeżu poznali piękno przyrody nadmorskiej i zaznajomili się z tradycją i historią związaną z Wybrzeżem Gdańskim i Półwyspem Helskim. Uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach sportowych. Dodatkową atrakcją była dyskoteka i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Podczas pobytu nad morzem opiekunowie przeprowadzili swoim podopiecznym szereg konkursów m.in.: konkurs czystości, konkurs na najciekawszą rzeźbę z piasku, konkurs tańca i śpiewu, czy konkurs wiedzy o przyrodzie nadmorskiej. Do Kasiny Wielkiej uczniowie wrócili uśmiechnięci, zrelaksowani i opaleni, z nadzieją powrotu w to miejsce w kolejnym roku szkolnym.

Nagrodzona praca Marty.
Nagrodzona praca Marty.
24.06.2015

Droga na szczyt

Uczennica kl. III B gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej- Marta Piekarczyk, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. ,,Szkoła zawodowa – mój wybór’’.
Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty dokonała oceny prac konkursowych w kategoriach: praca plastyczna, praca pisemna, film. Najlepsze prace danej kategorii konkursowej zostały zakwalifikowane do etapu centralnego. Autorzy najlepszych prac etapu wojewódzkiego odebrali nagrody z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty. Wśród nich znalazła się nasza uczennica.

22.06.2015

WYŚPIEWAŁA SKOWRONECZKA

Justyna Rusnarczyk – młoda i utalentowana wokalistka z Kasiny Wielkiej – podczas wielkiego koncertu finałowego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK wyśpiewała sobie uznanie jury.

19.06.2015

Zaprosił Papieża Franciszka do Kasiny Wielkiej

W siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozstrzygnięty został konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „List do Papieża Franciszka”.
Na konkurs nadesłanych zostało 3000 prac z całej Polski. Zadaniem uczestników było napisanie listu prywatnego do Papieża i zilustrowanie go własnoręcznym obrazkiem.

Konkurs "Sing with Zabadella"
Konkurs "Sing with Zabadella"
16.06.2015

Aktualności

Konkurs „Sing with Zabadella”

My favourite English song"
My favourite English song"
16.06.2015

Aktualności

III Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej
„ My favourite English song”

15.06.2015

Weronika Pietrzak laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

W Szkole Podstawowej nr 50 w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla uczestników XV Ogólnopolskiego Konkursu o Patronie - Stefanie Kardynale Wyszyńskim „Rodzina Bogiem silna”.
Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i multimedialnej. Patronat nad turniejem objęli: Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik, Dyrektor Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - Marta Wójcik, Lubelski Kurator Oświaty - Kszysztof Babisz i Prezydent Miasta Lublin- Krzysztof Żuk.

19.05.2015

„ My favourite English song”


III Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
W naszej szkole już po raz trzeci przeprowadzony został Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej. W budynku „B” odbył się on 6 maja 2015r. , a w budynku „A” 14 maja 2015r.Uczniowie klas I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej śpiewali przygotowane i wybrane przez siebie piosenki w języku angielskim do podkładów muzycznych nagranych na płytach CD lub wykonywali piosenki z własnym akompaniamentem. Nagrodą główną było zakwalifikowanie się do III Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej, który odbędzie się 2 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej. Jury w składzie: pani Maria Skowronek, pani Emilia Ceklarz i pani Katarzyna Grygiel jednogłośnie wybrało spośród dość sporej grupy uczestników następujących reprezentantów naszej szkoły:
Marcelina Pustelnik z klasy Ib
Marcin Ślaga z klasy IIIa
Iwona Grygiel z klasy Vb
Justyna Giemzik z klasy VIa
To właśnie ta czwórka będzie walczyć o wygraną w III Gminnym Konkursie Piosenki Angielskiej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kasince Małej.

12.04.2015

KASINA „PODBIŁA” KRAKÓW

Kolejnym wspaniałym i znaczącym triumfem artystycznym może poszczycić się Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej. 30 marca w sali scenicznej Katolickiego Liceum w Krakowie dwoje uczniów gimnazjum stanęło „na podium”, a jeden otrzymał wyróżnienie podczas IV Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Niektórzy lubią poezję”, którego honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Spośród ponad stu uczestników z Krakowa, Nowego Sącza, Wadowic, Olkusza, Chrzanowa itd., najlepsi okazali się artyści z Kasiny Wielkiej, przenosząc jury i publiczność do świata poetyckiej wyobraźni stworzonej przez Agnieszkę Osiecką, bo to właśnie jej utwory recytowano. Kapituła Konkursu w składzie: Piotr Piecha – aktor Teatru Ludowego z Krakowa, przewodniczący Jury, s. mgr Anna Cul – członek, mgr Helena Konopka – członek, podkreśliła niezwykły talent i wrażliwość na „żywe słowo” kasińskich recytatorów oraz umiejętności interpretacyjno-głosowe, zachęcając jednocześnie do kontynuowania przez nich artystycznej drogi. I tak: Zuzanna Śmieszek zajęła 1. miejsce!!! Dawid Śmieszek otrzymał 3. nagrodę, a Aleksandrze Kowalczyk przyznano wyróżnienie. Warto podkreślić, że to nie pierwsza wygrana tych gimnazjalistów. Zuzanna i Dawid identyczne miejsca „wyrecytowali” kilka tygodni temu na innym wojewódzkim konkursie recytatorskim, a kilka dni temu Dawid, przygotowywany przez panią mgr Ewę Ślagę, podczas Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji ks. Jana Twardowskiego w Laskowej, przywiózł 1. nagrodę.
Serdecznie winszujemy młodym artystom i ich rodzicom tych prestiżowych sukcesów, życząc zwycięstw nie tylko na artystycznej niwie.

12.04.2015

Palenie to nie to!

Szkolny Konkurs antynikotynowy

Dzień Europejski
Dzień Europejski
09.04.2015

"Europa da się lubić"

19.02.2015

KASINA WYRECYTOWAŁA NA „JEDYNKĘ”

Niebywałym sukcesem dydaktyczno-artystycznym może poszczycić się Zespół Placówek Oświatowych z Kasiny Wielkiej. Otóż dwoje uczniów gimnazjum 30 stycznia br. wzięło udział w Małopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji K. I. Gałczyńskiego „Siódme Niebo” odbywającym się w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Beskidzkiej. I tak, Zuzanna Śmieszek (kl. III A) zdobyła 1. miejsce, natomiast Dawidowi Śmieszkowi (kl. I A) przyznano 3. nagrodę. Sukces jest o tyle prestiżowy, że Zuzanna i Dawid konkurowali z rówieśnikami z całego województwa: Krakowa, Nowego Sącza, Dobczyc i in. Jury w składzie: Dorota Bochenek – aktorka, Kinga Garlicka – reżyser teatralny, Teresa Grzybowska – dyrektor MDK, doceniło zarówno talent recytatorski uczniów, jak i przygotowanie interpretacyjne tekstów (opiekun – Marcin Kowalski). Spotkanie Laureatów i wręczenie nagród odbyło się 12 lutego br. w siedzibie MDK. Całość spotkania dopełniły warsztaty teatralne przeprowadzone przez reżyserkę teatralną, panią Kingę Garlicką.

01.02.2015

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Prace międzynarodowego zespołu nauczycieli nad programem ERASMUS+
Prace międzynarodowego zespołu nauczycieli nad programem ERASMUS+
01.02.2015

SZKOŁA W KASINIE WIELKIEJ CHCE KOLEJNEJ WYMIANY EUROPEJSKIEJ
Nauczyciele z Polski, Francji i Litwy spotykają się w Niemczech
Wspólne starania o projekt ERASMUS+

07.12.2014

Szlachetna paczka 2014 w naszej szkole.

Szkolny klub „Na zdrowie” i biblioteka szkolna organizują akcję:

07.12.2014

Gimnazjalistki z Kasiny Wielkiej laureatkami X Przeglądu Pieśni Patriotycznej

Zespół wokalny w składzie: Justyna Rusnarczyk – śpiew, gitara, Renata Pietrzak – śpiew, Laura Ceklarz – śpiew wystąpił 25 listopada 2014 roku na X Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „To oni tędy szli, gdy maki kwitły na zboczach…”.

07.12.2014

Kto czyta żyje podwójnie

W bibliotece szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej już po raz kolejny świętowano Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

07.12.2014

Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat

Pod takim hasłem 29 listopada br. w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej odbyło się kolejne spotkanie integracyjne dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzinami z terenu Powiatu Limanowskiego, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrej oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Kasinie Wielkiej.

27.08.2014

Czas do szkoły!

Wakacji nadszedł kres.

27.08.2014

Kalendarz na rok szkolny 2014/2014

Mamy jeszcze wakacje. Wiele osób zastanawia się jednak co ich czeka gdy się skończą. Oto kalendarz nowego roku szkolnego 2014/2015 - ważne daty i wydarzenia w bieżącym roku szkolnym: terminy egzaminów gimnazjalnych, ferii, rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego.

11.07.2014

Mamy laureatkę- Moja mała ojczyzna - lubię to!

W dniach 16-18 czerwca br. Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” (Organizacja Pożytku Publicznego) przeprowadziło konkurs pn. ,,Moja mała Ojczyzna – lubię to!”, będącego częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2014 r. pn. ,,MECENAT MAŁOPOLSKI”.

11.07.2014

Bazgrołowe nagrody

11.07.2014

Konkurs

11.07.2014

Jan Paweł II w dziecięcych słowach

06.05.2014

Słowem uchwycić świat

Młodziutkie literatki z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej zdobyły wyróżnienia na XXX Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej Słupsk 2014.
Edyta Ślaga z kl. 4 a zdobyła wyróżnienie za wiersz „Mały król” a Zuzanna Wątroba z kl. 4a zdobyła wyróżnienie za prozę „Dlaczego trawa jest zielona?”. Uczennice powtórzyły sukcesy swoich starszych koleżanek z lat poprzednich.

30.04.2014

WIWAT 3 Maj!

28 i 29 kwietnia w naszej szkole odbyły się akademie poświęcone rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

30.04.2014

Ambaras w bajkowym lesie

Szkolna biblioteka w Kasinie Wielkiej obchodziła „Światowy Dzień Książki dla Dzieci”, który został ustanowiony w celu promowania literatury pięknej i grafiki dla młodego czytelnika.
Z okazji tegoż święta wszystkie dzieci z przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej w ZPO w Kasinie Wielkiej miały za zadanie namalować samodzielnie swojego ulubionego bajkowego bohatera. W nagrodę za trud, zaangażowanie i olbrzymią wyobraźnię wszystkich dzieci koło teatralne „ Kiedyś będę aktorem” pod kierunkiem p. Katarzyny Pałgan w porozumieniu z p. bibliotekarką Teresą Kicmal wystawiło przedstawienie „Ambaras w bajkowym lesie”. Przedstawienie składało się z sześciu krótkich scenek, w których występowały postacie ze znanych dzieciom bajek, jak „Czerwony Kapturek”, „Jaś i Małgosia”, „Śnieżka”, czy „Kot w butach”. Każdą scenę dzieliła muzyczna kurtyna, podczas której widzowie mogli wysłuchać piosenek tematycznie połączonych ze scenką, a aktorzy mogli przygotować się do dalszej części przedstawienia. Dzieci miały okazję zobaczyć na żywo swoich ulubionych bajkowych bohaterów i jak to w każdej bajce bywa wysnuć morał: „Choć bajki to nie życie, czasem dziwne bywają, a cóż dopiero w życiu, w którym ludzie grają. Więc jeśli chcesz przez życie szczęśliwą kroczyć drogą, szukaj wielu przyjaciół oni Ci pomogą”. Przedstawienie zostało bardzo miło przyjęte przez publiczność, za co serdecznie dziękujemy –wyrazy wdzięczności w imieniu małych aktorów i swoim własnym przekazuje opiekunka koła. Dziękujemy również za zaangażowanie w przygotowanie strojów do inscenizacji wszystkim rodzicom i opiekunom naszych małych aktorów.

30.04.2014

Krystian nasz talent

Już po raz kolejny Krystian Kubowicz udowodnił swój talent wokalny. Tym razem wziął udział w konkursie INTERSHOW 2014. Jest to maraton fantastycznych widowisk, koncertów, popisów grup teatralnych, orkiestr i zespołów tanecznych oraz solistów w różnych stylach organizowany od kilku lat w Nowym Targu.
Jak podkreślają organizatorzy, uczestnicy – bez względu na młody wiek – to doskonale wyszkoleni profesjonaliści. Podziw budzą układy choreograficzne, kunszt i poziom wokalistów i instrumentalistów, przygotowanie i scenografie programów teatralnych. W tym roku na festiwalowej scenie zaprezentowały się grupy z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Krystian, na co dzień śpiewający w Pracowni Muzycznej Triolki Rabka Zdrój, zdobył indywidualnie w XII Międzynarodowym Festiwalu tytuł Dyplomanta II stopnia.

11.04.2014

ZAWÓD NIE ZAWODZI

Nasza szkoła bierze udział w II edycji Konkursu promującego zawody techniczno – informatyczne „Zawód nie zawodzi”. Uczniowie z naszej szkoły sprawdzą swoją wiedzę w wybranym obszarze konkursowym: obszar informatyczny, techniczny, motoryzacyjny, aranżacja przestrzeni.
Każdy, chętny uczeń, może wziąć udział w jednym, wybranym obszarze.
Etap szkolny odbędzie się 3 kwietnia 2014 r. w poszczególny szkołach gimnazjalnych, finał zostanie zrealizowanych, 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Liderów regionalnych w: Zespole Szkół Techniczno- Informatycznych w Mszanie Dolnej i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.
Nagrodzonych zostanie trzech laureatów z danego obszaru konkursowego. Każdy obszar lidera (podział regionalny) zostanie wyróżniony oddzielnie.
Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Konkursu: zawodniezawodzi.pl
Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie HUMANEO.

06.03.2014

JEDZ ZDROWO! ŻYJ ZDROWO!

W Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej 5 marca 2014roku odbył się szkolny konkurs „Jedz zdrowo, żyj zdrowo“ zorganizowany przez prężnie działający klub szkolny „Na Zdrowie” pod opieką p. Kingi Skowronek i p. Katarzyny Pałgan.
W konkursie udział wzięli reprezentanci klas IVa, Va szkoły podstawowej oraz klasy IA,C-IIA gimnazjum.
Konkurs składał się z trzech etapów.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować w czasie 15 min. zdrowy posiłek, który musieli zaprezentować przed trzyosobowym jury, w skład którego wchodzili: p. v-ce dyrektor Grażyna Gil, p. dietetyk Katarzyna Ziemianin, oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Arkadiusz Drąg. Trzecim etapem konkursu była odpowiedź na pytanie od eksperta, członka jury, p. dietetyk Katarzyny Ziemianin.
Podczas przygotowywania posiłków, przez drużyny reprezentujące swoje klasy. widzowie mieli okazję obejrzeć krótki film o zdrowym odżywianiu.
Wszystkie klasy bardzo zaangażowały się w przygotowania zdrowych potraw. Powstały m.in. sałatka owocowa, kolorowe warzywne kanapki, sałatka warzywna z mozzarellą, koktajl z szaszłykiem z owoców tropikalnych, oraz chłodnik. Drużyny -przedstawiciele klas wykazali się także rzeczową i obszerną wiedzą na temat zdrowego odżywiania się.
Decyzją jury I miejsce w konkursie zdobyła kl. I C gim. z potrawą: koktajl z szaszłykiem z owoców tropikalnych.
Klub „Na zdrowie” dziękuje za wkład w przeprowadzenie konkursu. Szczególne podziękowania kierujemy do przewodniczącej jury p. v-ce dyrektor Grażyny Gil oraz specjalnego gościa p. dietetyk Katarzyny Ziemianin, za cenne wskazówki oraz rady dotyczące zdrowego odżywiania się.
Liczymy na dalszą owocną współpracę.

07.02.2014

Sukces kasińskich kolędników - najlepsi w Polsce!

Grupa kolędnicza „z gwiazdą” z Kasiny Wielkiej zdobyła I miejsce w kategorii grup młodzieżowych na XVII Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE, które odbyło się w Podegrodziu w dniach 1- 2 lutego 2014 roku.
Grupa kolędnicza z Kasiny Wielkiej dostała się na ten przegląd przechodząc kwalifikacje we wcześniejszych etapach:
- XII Przegląd Kolędniczy Dzieci i Młodzieży Gminy Mszana Dolna w Olszówce – 11 stycznia - I miejsce
- XV Powiatowy Przegląd Kolędniczy w Lubomierzu - 26 stycznia - I miejsce.
W Podegrodziu grupa „z gwiazdą” z Kasiny Wielkiej reprezentowała Powiat Limanowski oraz Gminę Mszana Dolna.
Werdyktem Jury konkursowego trzy równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne po 600 złotych otrzymały trzy grupy:
- z gwiazdą z Kasiny Wielkiej (Powiat Limanowski),
- Fedory z Zakopanego (Powiat Tatrzański),
- Pasterze z Królowej Górnej (Powiat Nowosądecki).
Uczestników tegorocznego przeglądu oceniało jury w składzie:
Aleksandra Szurmiak - Bogucka – etnomuzykolog,
Maria Cetera – etnograf,
Jadwiga Adamczyk – muzyk,
dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog,
Benedykt Kafel – etnograf.
Organizatorami konkursu byli: Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu i Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

07.02.2014

,,Pokolędujmy razem….” - spotkanie opłatkowe seniorów w Kasinie Wielkiej

W dniu 01.02.2014r.w ZPO w Kasinie Wielkiej już po raz drugi odbyło się spotkanie opłatkowe dla kasińskich seniorów.
Chociaż w tym dniu miały miejsce inne spotkania kolędowe, to uroczystość zgromadziła wielu gości. Swoją obecnością zaszczycili organizatorów oraz zebranych Wójt Gminy Mszana Dolna Pan Bolesław Żaba, ksiądz Proboszcz Wiesław Maciaszek oraz Radny Wsi Kasina Wielka Pan Bolesław Jania.
Wśród przybyłych gości nie zabrakło również mieszkańców DPS w Kasinie Wielkiej.
Dyrektor placówki Pani Janina Ziemianin ciepło i serdecznie powitała wszystkich zebranych.
Część artystyczną rozpoczął występ zespołu muzycznego uczniów naszej szkoły, który kolędami wprowadził wszystkich w świąteczną atmosferę – opowiadają organizatorzy spotkania.
Następnie grupa teatralna zaprezentowała się w ”Jasełkach” przeplatanych kolędami w wykonaniu utalentowanej młodzieży naszej szkoły. Występy często przerywane były gromkimi brawami, co było wyrazem uznania ich talentów aktorskich i wokalno- muzycznych.
Wójt Gminy Mszana Dolna Pan Bolesław Żaba w swoim wystąpieniu skierował wiele serdecznych słów do najstarszych mieszkańców Kasiny Wielkiej, wyrażając radość z ich obecności na tym spotkaniu. Życzył wszystkim w Nowym Roku 2014 przede wszystkim dużo zdrowia oraz wielu dni przeżytych w radości. Podkreślił także ogromną rolę seniorów w wychowaniu młodego pokolenia w oparciu o tradycje i przekazywane od zawsze wartości chrześcijańskie i patriotyczne.
Wszyscy uczestnicy świątecznego spotkania, łamiąc się opłatkiem, składali sobie życzenia. Panowała wyjątkowa, uroczysta i ciepła atmosfera.
Nie zabrakło wspólnego kolędowania. Śpiewano tradycyjne kolędy, a także współczesne pastorałki, które zaprezentowali młodzi wykonawcy. Piosenki ludowe i biesiadne w wykonaniu zespołu muzycznego zachęciły gości do pląsów na parkiecie. W bardzo wesołej atmosferze upłynęło to popołudniowo-wieczorne spotkanie.
Goście wychodząc i dziękując za wspólnie spędzony czas, przekonywali nas jak wielkie dla nich ma znaczenie organizowanie podobnych spotkań w przyszłości.
Na pamiątkę wspólnego kolędowania wszyscy zostali obdarowani miłym upominkiem, którym była regionalna bombka choinkowa wykonana przez uczennice naszego gimnazjum.
Uroczystość zorganizowana była dzięki wsparciu i przychylności ludzi dobrego serca, którym serdecznie dziękujemy. Swoja wdzięczność kierujemy do:
1.Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby
2.Księdza Proboszcza –Wiesława Maciaszka
3.Bolesława Jani - Radnego wsi Kasina Wielka
4.Krystyny Skowronek – Sklep Wielobranżowy ,,Andrzejek”- Kasina Wielka
Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowania tego spotkania, dzieląc się swoim doświadczeniem i pracą.

06.02.2014

Pierwsze miejsce na Pastuszkowym Kolędowaniu.

W Podegrodziu tradycyjne PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE
Już po raz siedemnasty na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu wystąpili uczestnicy PASTUSZKOWEGO KOLĘDOWANIA – Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych. W sobotę i niedzielę zaprezentowało się kilkuset młodych artystów.

31.01.2014

Pierwszaki na Książkolandii

W ostatnim tygodniu stycznia 2014 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Kasinie Wielkiej zostali pasowani na pełnoprawnych czytelników biblioteki szkolnej.
Pasowanie rozpoczęło przedstawienie pt. „Piraci na Książkolandii”, przygotowane w bud A przez uczniów kl. V z Koła Teatralnego pod kierunkiem mgr Katarzyny Pałgan a w bud. B przez uczennice kl. IV z Koła Bibliotecznego pod kierunkiem mgr Teresy Kicmal.
Dobrzy piraci zaprosili na pokład swojego statku pierwszoklasistów, by udać się na wyspę Książkolandię po skarb. W wydobytej skrzyni zamiast skarbów znajdowały się KSIĄŻKIi! Bo przecież największym skarbem jest WIEDZA. Pojawił się też Neptun – władca Morza Wiedzy opływającego wyspę, który wyjaśnił, że Książkolandia to w języku ludzi BIBLIOTEKA. Panna Wodna zadawała pierwszakom pytania i zagadki. Dzieci przekonały się, że na tytuł czytelnika trzeba sobie zasłużyć, a w nagrodę otrzymały pirackie talarki. Pod okiem Neptuna złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą książki czytać i zawsze szanować. Następnie zostały pasowane przez Panią Dyrektor Janinę Ziemianin „magicznym trójzębem” na czytelników biblioteki szkolnej i otrzymały zakładki. Na zakończenie małe aktorki zaśpiewały wraz z widownią piosenkę o Książkolandii, a pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Celem spotkania było stworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery podczas kontaktów dzieci z biblioteką, które mamy nadzieję będą trwały latami.
red. Katarzyna Pałgan

27.01.2014

Spotkanie z rodzicami

Na semestralne spotkanie z rodzicami zapraszamy:

05.02.2014

OSTATNIE POŻEGNANIE

Przyjaciele, krewni, znajomi, a także Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych  oraz mieszkańcy Kasiny Wielkiej pożegnali w piątek ks. Mariana Juraszka.

27.01.2014

Pierwsi w powiecie

W dniach 25-26 stycznia 2014r. odbył się XV Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych Zagrojcie ta turoniowi. Tegorocznych uczestników konkursu gościła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubomierzu, której dyrektorem jest mgr Maria Bożek.
To właśnie na społeczności tej placówki spoczął główny ciężar organizacyjny dwudniowej uroczystości. W przygotowanie i przeprowadzenie Przeglądu włączyła się także miejscowa Szkoła Podstawowa Nr 1, Ochotnicza Straż Pożarna, radni z tej miejscowości oraz całe sołectwo – podkreśla gospodarz Gminy.
Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem władz. Swoją obecnością zaszczycili nas: Posłowie na Sejm RP: Barbara Bartuś i Wiesław Janczyk, Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała – Starosta Limanowski wraz ze swoim zastępcą Franciszkiem Dziedziną, Tomasz Krupiński – Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Agata Zięba – Radna Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga – Członek Zarządu Powiatu; ks. Jan Zając – Kapelan Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej, Ojciec Piotr Głód – Proboszcz z Lubomierza i wikariusz tej parafii Ojciec Michał Jednoróg oraz Ks. Marian Bański – Proboszcz z Mszany Górnej, Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna, Jan Chorągwicki – Przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna wraz z gronem gminnych radnych, sołtysi gminni, a także dyrektorzy szkół z tego terenu. Relację medialną z uroczystości przygotowywali reporterzy portalu www.tv28.pl oraz Radia RDN – relacjonują organizatorzy.
Dopisali również okoliczni mieszkańcy; nie zabrakło i gości z różnych regionów Polski. Gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionego z naszą gminą – miasta Lubomierz z Dolnego Śląska. Przyjechali do nas: Wiesław Ziółkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Lubomierz, Leon Kostrakiewicz – Komendant Miejsko – Gminny OSP RP, Teresa Śliwińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pławnej, Ewa Sadłuch – Radna Gminy i Miasta Lubomierz, Andrzej Górski – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Lubomierzu i Edward Korecki – Kierownik Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu.
Przez dwa konkursowe dni mogliśmy podziwiać występy 28 grup, które w piękny sposób podtrzymują kulturę i tradycję naszego regionu. To dzięki nim młode pokolenia chociaż przez chwilę mogły obcować z dawnymi, często zapomnianymi już, obyczajami. Przegląd bowiem to nie tylko kolędy, ale także stroje, gwara, przedmioty codziennego użytku i świadomość różnorodności tradycji kolędniczych w tym samym regionie.
Najliczniejszą widownię zgromadził występ rodzimej grupy kolędniczej „Żywa szopka”, która swoim pełnym humoru występem doprowadzała do łez rozbawionych widzów.
Szczególnym punktem dwudniowej uroczystości był moment, w którym Starosta Jan Puchała, w imieniu zaprzyjaźnionego z Powiatem Limanowskim Powiatu Kłodzkiego, wręczył Bolesławowi Żabie, Wójtowi Gminy Mszana Dolna, odznakę i tytuł „Honorowego Parlamentarzysty” nadany mu przez Hrabstwo Kłodzkie.
W czasie oczekiwania na werdykt jury z programem artystycznym wystąpili: Zespół Regionalny „Lubomirskie Echo” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubomierzu, rodzina Pajdzików z koncertem kolęd i pastorałek oraz Chór Parafialny z Lubomierza.

23.01.2014

Nasi kolędnicy na czele

„Gdzie kolęda, tam radość przez cały rok” – to hasło tegorocznego XII Przeglądu Kolędniczego Dzieci i Młodzieży Gmina Mszana Dolna, który odbył się 11 stycznia 2014 r. w remizie OSP w Olszówce.

23.01.2014

Niech przy żywicznym zapachu strojnej choinki,
upłyną Wam piękne chwile Wigilii. Ze wspólnie
odśpiewanymi kolędami, z rodziną przy stole,
w kochającym, pełnym miłości gronie.
Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny
wieczór upłyną Wam w szczęściu i radości, przy
staropolskich kolędach, daniach wigilijnych
i zapachu świerkowej gałązki.

23.01.2014

Dzień otwarty w przedszkolu

Dnia 18 grudnia 2013r. w przedszkolu w Kasinie Wielkiej w budynku B odbył się Dzień Otwarty dla dzieci 3 i 4 – letnich. „Śnieżynki” – czyli przedszkolaki zaprosiły gości: młodsze dzieci wraz z rodzicami oraz P. Dyrektor Janinę Ziemianin do obejrzenia przedstawienia. 5 i 6 – latki przedstawiły krótki program artystyczny, tematycznie związany z nadchodzącymi świętami.
. Dzieci prezentowały wiersze i piosenki. Po części artystycznej przyszedł czas na pracę plastyczną dla zaproszonych dzieci. 3 i 4 -latki wykonywały kartkę świąteczną z wcześniej przygotowanych materiałów. Dzieci z zapałem i radością przyklejały poszczególne elementy na kolorowych kartkach. W pracy pomagali rodzice. Po pracy plastycznej zaproszone dzieci mogły się wykazać zwinnością i szybkością w różnych ćwiczeniach ruchowych: przekładanie szarfy, podrzucanie woreczkiem itp. Później nastąpiła najmilsza część dla małych dzieci – możliwość pobawienia się zabawkami, które są w przedszkolu. Radości nie było końca. Chłopcy budowali z klocków budowle, jeździli samochodami. Dziewczynki bawiły się lalkami, wózkami, przyrządzały „potrawy” w przedszkolnej kuchni. Goście z uśmiechem na twarzy, a niektórzy z tęsknotą w oczach opuszczali przedszkole, mówiąc, że tu jeszcze wrócą. To był bardzo miły dzień.

23.01.2014

„Kopciuszek” z Kasiny Wielkiej na balu w Zakopanem.

12 grudnia 2013 r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej (grupa teatralna) wraz z Panią Dyrektor Janiną Ziemianin i opiekunami po raz kolejny odwiedziła dzieci,
młodzież oraz osoby dorosłe w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem, w ramach kontynuacji akcji:
„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”.
Tam też młodzi aktorzy z Kasiny Wielkiej zaprezentowali spektakl pt. „Kopciuszek”.
Zgromadzona widownia bacznie przyglądała się śmiałym poczynaniom kasińskich uczniów, nagradzając ich gromkimi brawami i uśmiechem odmalowanym na twarzach.
Jednak największą niespodzianką dla zebranych okazało się zaproszenie kilku osób z widowni do udziału w przedstawieniu. Wspólny taniec na dworze królewskim, przymierzanie zgubionego przez Kopciuszka pantofelka było miłym zaskoczeniem dla widowni i pozwoliło wszystkim na chwilkę przenieść się w baśniową krainę, zapomnieć o codziennych trudach i zmaganiach.
Następnie uczniowie mieli okazję przyjrzeć się z bliska, jak ich koleżanki i koledzy, mimo wielu różnych dysfunkcji, w codziennym trudzie dzielnie uczą się i pracują. Zwiedzane pracownie WTZ i wykonywane tam przez osoby niepełnosprawne „cudeńka”, zachwyciły zwiedzających i utwierdziły w przekonaniu, że każda z tych osób posiada „swój wielki talent”. Kasinianie odwiedzili także wyjątkowe sale, gdzie pod stałą opieką znajdowały się dzieci wymagające szczególnej pomocy i wsparcia.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami i podziękowaniami.
Dla uczniów ZPO, jak sami twierdzili, było to kolejne wyjątkowe spotkanie. Niezapomniana lekcja tolerancji, szacunku do drugiego człowieka i szacunku do własnej osoby.

23.01.2014

Konkurs plastyczny „Moja regionalna ozdoba choinkowa” rozstrzygnięty

W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Glisnem, przy honorowym patronacie Wójta Gminy Mszana Dolna, Bolesława Żaby, wzięło udział 60 uczniów z dwunastu szkół terenu Gminy Mszana Dolna.

23.01.2014

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Pod takim hasłem 30 listopada w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej odbyło się spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych z Gminy Mszana Dolna wraz z rodzinami, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Dobrej oraz uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Kasinie Wielkiej.

28.11.2013

GRAND PRIX DLA UCZENNIC Z KASINY WIELKIEJ

           14 listopada 2013 roku w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury odbył się XII Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Limanowej.
Uczestnicy przygotowali dwie pieśni o tematyce patriotycznej związane z historią Polski powojennej – od 1956 roku do czasów obecnych.
W konkursie wzięło udział:
- 21 uczestników ( zespołów i solistów) ze szkół podstawowych
- 19 uczestników z gimnazjów ( zespołów i solistów).
Trzy uczennice klasy I gimnazjum w Kasinie Wielkiej:
Justyna Rusnarczyk
Renata Pietrzak
Laura Ceklarz
utworem Macieja Pietrzyka „Piosenka dla córki” wyśpiewały najwyższą nagrodę na tym konkursie – GRAND PRIX.

28.11.2013

Aktualności


W dniach od 30 września do 4 października odbył się wyjazd na Zielona Szkołę Fundacji RECAL do Niemiec i Holandii, w którym wzięli udział uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej. Była to nagroda połączona z aktywną edukacją dla najlepszych uczestników XVII edycji programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” prowadzonego przez Fundację na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL. Szkoła w Kasinie była jedną z sześciu nagrodzonych placówek spośród szkół w całej Polsce i jedyną z województwa małopolskiego, której dwójka uczniów wraz z koordynatorem wzięła udział w wyjeździe.
W ramach Zielonej Szkoły uczestnicy poznali drogę życia aluminiowej puszki od produkcji do recyklingu. Najpierw była wizyta w hucie aluminium oraz walcowni firmy Hydro Aluminium w Neuss (Niemcy). Można było zobaczyć jak aluminiowe puszki po napojach – również te z Polski -trafiają do wielkiego pieca hutniczego, w którym są przetapiane na olbrzymie bloki aluminium. W walcowni pokazano jak z wielkiego bloku powstaje wielokilometrowy zwój gotowej blachy.
Kolejnym etapem było zwiedzanie fabryki produkującej puszki do napojów Ball Packaging Europe w Oss (Holandia). Tutaj można było prześledzić cały proces produkcji puszki. Od tłoczenia z blachy tzw. kubków, których ścianki następnie są wyciągane i wydłużane na kształt właściwej puszki, po lakierowanie i drukowanie powierzchni zewnętrznej oraz wewnętrznej aż do otrzymania gotowej puszki, choć jeszcze otwartej i bez zawartości. Szczególnie widoczna była w tym zakładzie dbałość o bezpieczeństwo, ochronę środowiska oraz jakość wyrobu.
Ostatnim etapem jest napełnianie puszek napojami. Ten proces był znakomicie pokazany w fabryce produkującej napoje Refresco – Benelux w Maarheeze (Holandia). Zakład ten produkuje napoje wielu znanych marek dostępnych także w Polsce. Tutaj puszki są napełniane, zamykane wieczkiem i przygotowywane do transportu.
Oprócz zwiedzania zakładów produkcyjnych wielką atrakcją była całodzienna wizyta w parku rozrywki Phantasialand w Brühl (Niemcy). Największym przeżyciem była jazda kolejka górską o nazwie Black Mamba, a także wielkie wahadło o nazwie Talocan. Poza tym nie brakowało karuzeli, atrakcji wodnych, domów strachów, a wszystko w pięknej scenerii z różnych zakątków świata. Na koniec dnia można było spróbować specyfików afrykańskiej kuchni, gdyż nocleg był zapewniony w hotelu afrykańskim na terenie parku Phantasialand.
Niewątpliwie istotną częścią programu było zwiedzanie katedry w Kolonii – jednej z największych w Europie. Dla wytrwałych atrakcją było pokonanie 533 schodów, które prowadziły na jedną z jej wież, skąd rozciągał się przepiękny widok na miasto.
Wyjazd dostarczył wielu mocnych wrażeń, był bardzo ciekawy i świetnie zorganizowany, za co należy się ogromne podziękowanie organizatorom – Fundacji RECAL. Dzięki takim inicjatywom dzieci i młodzież chętniej podejmują się działań na rzecz ochrony środowiska. Dla szkoły w Kasinie to nie pierwsze takie wyróżnienie, co tym bardziej motywuje uczniów i daje nadzieje na następne nagrody i wyjazdy. Najważniejsze jednak jest to, że zwiększa się świadomość ekologiczna młodzieży, która daje przykład dorosłym co robić, aby koło nas było czysto i przyjemnie.

21.11.2013

Spotkanie z rodzicami

Na spotkanie z rodzicami zapraszamy w najbliższy wtorek- 24 listopada       o godzinie 16.00.

21.11.2013

Wolność krzyżami się mierzy

8 listopada 2013 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia
z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Rozpoczął ją wiersz:

21.11.2013

Przedstawienie teatralne „Dzieci i książki”

W bibliotece szkolnej w Kasinie Wielkiej świętowano Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Koło teatralne „Kiedyś będę aktorem” przygotowało z tej okazji przedstawienie pt. „Dzieci i książki” dla klas młodszych. W przedstawieniu tym wystąpiło 19 uczniów klasy piątej szkoły podstawowej.

21.11.2013

Za bramą szkolnej książnicy

Jak co roku w bibliotece szkolnej w Kasinie Wielkiej świętowano Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Hasłem tegorocznego święta było: „Biblioteki szkolne – bramy do życia”. W naszej bibliotece każdy tydzień obchodzono pod innym hasłem: „Żyj z odwagą”, „Żyj w życzliwości”, „Żyj radością”, „ Żyj mądrością”.

12.09.2013

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014.

Bieżący rok szkolny rozpoczęliśmy w składzie:

WYWIADÓWKA
WYWIADÓWKA
12.09.2013

Spotkanie z rodzicami

Na pierwsze spotkanie z rodzicami zapraszamy 13 września:

29.08.2013

Nowy rok szkolny czas zacząć

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w poniedziałek 2 września:

03.07.2013

Szczęśliwej drogi już czas...

Po raz kolejni nasi najstarsi koledzy pożegnali się z naszą szkołą, a my zakończyliśmy z usmiechem rok szkolny i powitalismy upragnione wakacje. Cenzurki były takie jak nasza praca w tym roku. Mamy nadzieję na szczęśliwe, bezpieczne wakacje. 

03.07.2013

Per aspera at astra- 11 stypendystów z naszej szkoły.

Stypendium Wójta Gminy Mszana Dolna po raz pierwszy w historii

03.07.2013

Nagrody dla kasińskich uczniów z rąk Pierwszej Damy RP

Uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej – Renata Pietrzak została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu literacko – plastycznego Bazgroł 2013, a Artur Ślaga wraz z mamą Ewą Ślagą otrzymali wyróżnienie.
Nagrody otrzymali z rąk Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej podczas Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Na konkurs ogólnopolski do Łowicza, biblioteka szkolna po przeprowadzeniu wstępnego etapu wysłała 14 prac uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizatorem konkursu plastyczno-literackiego był portal kulturalny duże Ka (www.duzeka.pl) i Papierowy Pies (papierowypies.pl), których celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Patronem honorowym konkursu była Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Zadaniem uczestników było wymyślenie, napisanie, zilustrowanie bajki przez duety autorskie składające z dwójki dzieci lub dziecka i osoby dorosłej lub wykorzystanie „gotowca” czyli napisanie bajki do gotowych ilustracji zamieszczonych na stronie organizatora bądź wykonanie ilustracji do bajek tam się znajdujących. Na konkurs nadesłano 852 prace. Przyznano 6 pierwszych nagród w różnych kategoriach oraz 16 wyróżnień. Uczennica naszej szkoły, Renata Pietrzak z kl. 6a otrzymała I miejsce w kategorii „Najlepsze wykorzystanie gotowca” za napisanie bajki pt. „Królewski sen” do ilustracji Pani Aleksandry Michalskiej- Szwagierczak. Wśród wyróżnionych znalazł się Artur Ślaga z kl. 0c, który zilustrował bajkę napisaną przez swoją mamę Ewę Ślagą pt. „Krzyś i Kraina Kwitnących Guzików”.
Laureaci konkursu otrzymali listy gratulacyjne z rąk Pierwszej Damy RP oraz dyplomy, nagrody i słodycze od organizatora konkursu - Redaktora Naczelnego portalu www.duzeka.pl i papierowypies.pl Grzegorza Raczka. Uczestnicy konkursu otrzymali również bezpłatne wejściówki na Targi Książki i zwiedzanie Stadionu Narodowego. Szczególnym wyróżnieniem dla naszych laureatów ubranych w stroje zagórzańskie była prywatna fotografia z Panią Prezydentową. Uwagę na małych górali zwróciły media, zapraszając ich do udzielenia wywiadu dla radia lokalnego i telewizji TVP INFO. Dzieci odważnie odpowiadały na pytania i opowiadały, o czym były ich bajki.
Dużą atrakcją spotkania było odczytanie najlepszej bajki przez Panią Annę Komorowską i aktora Dariusza Jakubowskiego. Uczestnicy konkursu otrzymali również książki znanej pisarki Doroty Gellner z jej osobistym autografem, a także mieli przyjemność rozmowy ze znaną aktorką Beatą Tyszkiewicz.
Wyjazd do stolicy po odebranie nagród był możliwy dzięki wsparciu naszego księdza katechety Gracjana Hebdy oraz Pani Dyrektor Janiny Ziemianin, za co uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują.

03.07.2013

Nasza bałkańska przygoda- kolejna zielona szkoła.

Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej wraz z Panią Dyrektor Janiną Ziemianin, ks. Proboszczem Wiesławem Maciaszkiem i Panią Bernadetą Kaletką wyruszyli na „zieloną szkołę“, tym razem zorganizowaną w Bułgarii.

Majówka w DPS-ie w Rabie Niżnej
Majówka w DPS-ie w Rabie Niżnej
22.05.2013

„I, aby żyć siebie samego trzeba dać”

                  W majowe popołudnie 15.05.2013r. wśród zielni i słonecznych promieni Domu Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej odbyło się spotkanie jego mieszkańców z roztańczoną grupą zagórzańskich górali z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej.
Grupa została zaproszona, aby umilić "majówkę’’ połączoną z piknikiem dla wszystkich pensjonariuszy tego Domu. Pani Dyrektor Janina Ziemianin witając uczestników jednocześnie podziękowała za zaproszenie. Przedstawiła też swoich podopiecznych, życząc wszystkim miłych wspólnych chwil.
Majówka rozpoczęła się odśpiewaniem litanii do NMP pod przewodnictwem księdza Gracjana, wikariusza z Kasiny Wielkiej oraz tamtejszej parafialnej scholki, której „szefuje” katechetka Bernadeta Kaletka. Do śpiewu bardzo chętnie włączyli się mieszkańcy, opiekunowie i pracownicy DPSu, a melodie rozbrzmiewały w urokliwym amfiteatrze umieszczonym pośród wspaniałego parku zieleni i kwiatów – „prawdziwy majowy czar”.
Pensjonariusze oczekiwali ze zniecierpliwieniem na występ młodych górali pod kierunkiem Pani Emilii Ceklarz, która przygotowała tańce i przyśpiewki z naszego regionu, bliskie sercu tych ludzi, by w klimacie życzliwości chociaż na chwilę mogli zapomnieć o troskach dnia codziennego. Atmosfera, która panowała podczas występów była naprawdę niesamowita. Kilku pensjonariuszy tańczyło i śpiewało wspólnie z młodymi góralami.
Po wyczerpujących tańcach i śpiewach wszyscy zgromadzili się przy ognisku piekąc kiełbaskę, dzieląc się ciastem i dobrym humorem.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania: P. Dyrektor Janinie Ziemianin, ks. Proboszczowi z Kasiny Wielkiej Wiesławowi Maciaszkowi, ks. Gracjanowi i P. Emilii Ceklarz oraz Panu Prezesowi Domu Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej Janowi Osmoła, opiekunom, pracownikom Ośrodka za zaproszenie i miłe przyjęcie oraz podarunki, które otrzymali uczniowie biorący udział w majówce. Będą one na pewno pamiątką tego radosnego spotkania.
Myślimy, że te przeżycia zostaną długo w pamięci każdego uczestnika, a życzliwość, która płynęła podczas tego spotkania zaowocuje samym dobrem.
"Bo , życie nie tylko po to jest by brać,
I, aby żyć siebie samego trzeba dać.”
/Stanisław Sojka/
                                                                                                                    red. Bernadeta Kaletka

17.05.2013

Konferencja naukowa w ramach Jubileuszu 650 lat wsi Kasina Wielka

W dniu 11 maja 2013 roku w Domu Strażaka w Kasinie Wielkiej odbyła się konferencja naukowa pt. „Historia, tradycja, kultura”, która zorganizowana została przez Urząd Gminy Mszana Dolna oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
Sympozjum to jest kolejnym z cyklu imprez odbywających się w ramach obchodów Jubileuszu 650 lecia wsi Kasina Wielka, który przypada na rok 2013. Było to bardzo ciekawe i ważne dla kultury wszystkich Zagórzan wydarzenie ze względu na bardzo interesujące tematy dot. codziennego życia mieszkańców Kasiny Wielkiej.

17.05.2013

BÓG HONOR OJCZYZNA

29 kwietnia 2013 r. dla uczczenia Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja zorganizowano w naszej szkole uroczystą akademię.

17.05.2013

Kolejne podium dla dziennikarzy z Kasiny Wielkiej

           Młodzi redaktorzy gimnazjalnego „Ekspresu Szkolnego” po raz drugi z kolei zajęli II miejsce w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych w Limanowej. Miejsce na podium, także po raz kolejny, zdobyli dziennikarze podstawówki redagujący gazetkę „Byle do dzwonka”.

17.05.2013

Dzień otwarty w Przedszkolu

W dniu 18 kwietnia w przedszkolu w Kasinie Wielkiej działającym przy zespole placówek oświatowych zorganizowano dzień otwarty dla dzieci (i ich rodziców ), które w przyszłym roku szkolnym bedą przedszkolakami. Wszystkich zebranych na sali gimnastycznej przywitała i podziękowała za przybycie pani v- ce dyrektor Grażyna Gil.

17.05.2013

Dwie uczennice z Gimnazjum w Kasinie Wielkiej laureatkami Międzyszkolnego Konkursu Prozdrowotnego

            Międzyszkolny Konkurs Prozdrowotny „Zdrowie To Twój Skarb” został zorganizowany szósty raz przez IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej.
Konkurs obejmował dwie kategorie: wiedza prozdrowotna i praca plastyczna. Licealiści rozwiązywali test, zadaniem gimnazjalistów było przygotować plakat na temat „Ruch – codzienna dawka zdrowia”. Wszystko po to, by pochwalić się wiedzą na temat zdrowego trybu życia. W konkursie wzięło udział 11 gimnazjów. Nasza szkoła pierwszy raz.
12 kwietnia bieżącego roku odbył się finał. W obecności zaproszonych gości: Magdaleny Woźniak – Dyrektor Wydziału Organizacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Limanowej, Ewy Wątroby – przewodniczącej jury w kategorii wiedza prozdrowotna, Anny Golonki – przewodniczącej jury w kategorii praca plastyczna, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej Eugeniusz Bogacz wraz z Anną Pałką – wicedyrektor dokonali podsumowania konkursu i wręczyli nagrody laureatom. Wśród nich znalazły się dwie uczennice z Gimnazjum w Kasinie Wielkiej:

09.02.2013

Kasina Wielka wyróżniona w ogólnopolskim konkursie

                    W styczniu w Warszawie został rozstrzygnięty konkurs na plakat promujący ogólnopolską kampanię "Elektro-nie-śmieci" organizowany przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA. Wyróżniona w nim została uczennica klasy IIIb gimnazjum w Kasinie Wielkiej Marianna Frasunek. Do konkursu wpłynęło 65 prac z całej Polski, a tylko cztery – w tym praca Marianny – zostały nagrodzone jako najpełniej odpowiadające kryteriom konkursu.

09.02.2013

Hej kolęda, kolęda…- spotkanie opłatkowe dla seniorów i samotnychAktualności

             W dniu 23 stycznia 2013r. w Szkole Podstawowej w Kasinie Wielkiej, dzięki inicjatywie kilku osób, odbyło się po raz pierwszy spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych z terenu Kasiny Wielkiej. Kolędowanie niezbyt szczęśliwie zbiegło się w czasie z obfitymi opadami śniegu, co uniemożliwiło niektórym zaproszonym dotarcie na miejsce. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na wspólnym kolędowaniu spotkało się wiele osób.

09.02.2013

Kasina Wielka w Zakopanem

W styczniu 2013 r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej (grupa teatralna) wraz z opiekunami odwiedziła w ramach organizowanej akcji: „KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT” dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem.

24.01.2013

150 rocznica wybuchu powstania styczniowego

Powstanie styczniowe polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu.

15.01.2013

Nasi najlepsi

Uczyć nam się chce!

Nasi kolędnicy podczas występu
Nasi kolędnicy podczas występu
15.01.2013

Aktualności

ZAGROJCIE TA TURONIOWI – po raz czternasty w Kasinie Wielkiej

15.01.2013

Semestralne spotkanie z rodzicami

Na semestralne spotkanie z rodzicami zapraszamy 10 stycznia 2013 roku.

10.12.2012

„Bo ja jestem przedszkolakiem na 102…!”

W przedszkolu w Kasinie Wielkiej bardzo uroczyście w poczet „starszaków” przyjęto kolejnych przedszkolaków. Obchody „Pasowania na starszaka” swoją obecnością zaszczycili rodzice dzieci, Pani Dyrektor mgr Janina Ziemianin, Pani Katechetka oraz młodsi koledzy z wychowawczynią.

10.12.2012

KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT

Pod takim hasłem 24 listopada br. w Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej odbyło się spotkanie integracyjne dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzinami z okolic Mszany Dolnej,

15.01.2013

Narodowe Święto Niepodległości Aktualności

        Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

25.10.2012

Comenius w naszej szkole

Wymiana na „szóstkę”

22.10.2012

Jan Paweł II papież rodziny

22 października to święto Jana Pawła II w naszej szkole.

15.09.2012

Ogólnopolski Kongred Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Kardynała Stefana Wyszynskiego Kasina Wiel

W dniach 14 - 16 września 2012 roku odbył się Ogólnopolski Kongres Dyrektorów i Nauczycieli Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Kasina Wielka - Tokarnia.

11.09.2012

Spotkanie z rodzicami

Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców 12 września.

06.08.2012

Uroczyste rozpoczęcie roku szklonego 2012/2013

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbył się 3 września br. Żegnaliśmy wakacje, witalismy nowy rok szkolny. Wspominalismy także tych, którzy 73 lata temu oddali życie, za to byśmy mogli zyć w wolnej Polsce.

Bałtyk w lipcu 2012.
Bałtyk w lipcu 2012.
06.08.2012

Obóz w Pobierowie

W lipcu kilkunasty uczniów: zuchów i harcerzy z naszej szkoły z panią Teresą Skowronek bawiła się na obozie w Pobierowie. Było super. Do zobaczenia za rok! Czuwaj!

Plaża w Sopocie.
Plaża w Sopocie.
06.08.2012

Kolonia w Sopocie

W tym roku wypoczywaliśmy także na kolonii