Erasmus+ promotion in press and our school


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

UCZNIOWIE Z KASINY WIELKIEJ

WE FRANCJI
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 

 

W dniach od 3. do 11. marca 2016 roku ośmioro uczniów wraz z nauczycielami Martą Lorenc i Szymonem Pałganem z Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kasinie Wielkiej uczestniczyło w pierwszym spotkaniu szkół partnerskich w ramach programu Erasmus + we Francji. Projekt pt. „Four regions, one Europe” (Cztery regiony, jedna Europa) jest realizowany w czterech szkołach, a są to: Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej, Collège Armand Fallières w Mézin (Francja), Realschule Am Salinensee w Bad Dürrheim (Niemcy) i Ignalina Ceslovas Kudaba Progymnasium w Ignalinie (Litwa). Do Mézin przyjechali uczniowie i nauczyciele reprezentujący wszystkie szkoły partnerskie. Celem tego i następnych wyjazdów jest podniesienie umiejętności językowych uczniów, poznanie historii i kultury krajów partnerskich, nawiązanie kontaktów, integracja z rówieśnikami z innych krajów oraz otwarcie się na inną kulturę i zwyczaje.
Dyrektor szkoły w Mezin - Nathalie Beaudouin-Leblanc wraz z koordynatorami Agnès Lachkar-Le Quéré, Anais Matthews oraz przedstawicielem władz miasta uroczyście przywitali uczestników projektu podczas oficjalnego powitania. Obecni byli również nauczyciele, rodzice oraz uczniowie szkoły. Po przemówieniach zostały zaprezentowane regionalne tańce, a każdy mógł degustować potrawy kuchni francuskiej wykonane przez uczniów i rodziców.
Podczas wyjazdu uczniowie ze szkół partnerskich uczestniczyli w różnych wspólnych zajęciach. Wzięli udział w lekcji języka francuskiego, na której poznali podstawowe zwroty w tym języku, a także obserwowali inne lekcje - między innymi matematyki czy hiszpańskiego. Także nauczyciele mieli okazję obserwować jak wyglądają zajęcia z poszczególnych przedmiotów, a następnie wymieniać się spostrzeżeniami i porównywać metody i formy nauczania stosowane w różnych krajach.
Wiele było zajęć mających na celu integrację uczniów oraz praktyczne posługiwanie się językiem angielskim. Były to różne zabawy oraz liczne gry, podczas których uczestnicy byli dzieleni na zespoły składające się z uczniów z różnych państw. Jedną z nich było szukanie skarbów w Mézin, gdzie należało za pomocą mapy odnaleźć wymagane miejsca i odpowiedzieć na pytania. W Muzeum dawnego Opactwa Cystersów we Flaran zabawa polegała na szukaniu mordercy, miejsca i narzędzia zbrodni korzystając ze zbieranych kolejno wskazówek i podpowiedzi. Podobnie podczas gry na orientację w terenie należało z pomocą mapy i kompasu odnaleźć kolejne punkty i odpowiedzieć na pytania. Dodatkowo uczniowie poznali zasady i rywalizowali w bardzo rozpowszechnionej we Francji grze o polskiej nazwie „gra w bule” (petanka). Mieli również okazję sprawdzić się w parku linowym. W czwartek została zaplanowana wycieczka do Bordeaux, gdzie uczestnicy zwiedzili Muzeum Akwitanii oraz Muzeum Sztuk Pięknych, a także zobaczyli piękne budynki miasta oraz wybrzeże rzeki Garonny, nad którą leży. Dodatkową atrakcją była wycieczka na wybrzeże Oceanu Atlantyckiego oraz widok na największą w Europie wydmę Dune du Pila.
Uczestnicy wyjazdu bardzo pozytywnie go oceniają. Francuscy nauczyciele i uczniowie przyjęli wszystkich bardzo ciepło i serdecznie, znakomicie zaplanowali dni i zadbali o każdy szczegół. Kolejna grupa uczniów z Kasiny z niecierpliwością czeka na wyjazd na Litwę, który już niebawem w maju.

 

Red. Marta Lorenc

Trakai Island Castle / Zamek w Trokach
Trakai Island Castle / Zamek w Trokach

Kasina Wielka z wizytą na Litwie

 

 

W ramach europejskiego projektu Erasmus+ „Four Regions, One Europe” ośmioro uczniów wraz z koordynatorem projektu - Beatą Chlipałą i opiekunem - Lucyną Ziemianin z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej, spędzili dziewięć dni na Litwie.
Gospodarzami drugiego spotkania projektowego była szkoła Ignalina Ceslovas Kudaba Progymnasium w Ignalinie (Litwa). Uczniowie wszystkich krajów, które biorą udział w projekcie (Francja, Niemcy, Litwa i Polska), przedstawiali prezentacje przypominające pierwsze spotkanie projektowe we Francji. Oprócz tego, każdy z uczestników miał szanse zaprezentować działania podejmowane u siebie.

Już w pierwszym dniu dyrektor szkoły w Ignalinie wraz z koordynatorem Astrą Daugeliene oraz przedstawicielem oświaty uroczyście przywitali uczestników projektu. Podczas oficjalnego powitania obecni byli nauczyciele, rodzice oraz uczniowie litewskiej szkoły, którzy zaprezentowali regionalne tańce oraz prowadzili gry integracyjne. Każdy mógł degustować potrawy kuchni litewskiej wykonane przez uczniów i rodziców szkoły.

Podczas wyjazdu uczniowie ze szkół partnerskich uczestniczyli w różnych wspólnych zajęciach. Byli obserwatorami lekcji języka litewskiego, rosyjskiego oraz angielskiego , na których poznali podstawowe zwroty, geografii, sztuki ziemi, gry checkers, a także uczestniczyli w zajęciach ceramiki, artystycznego cięcia papieru, gotowania tradycyjnych potraw litewskich oraz wykonywali tradycyjne wyroby z wełny. Również nauczyciele mieli okazję obserwować, jak na Litwie wyglądają zajęcia z poszczególnych przedmiotów, a następnie wymieniać się spostrzeżeniami, porównywać metody i formy nauczania stosowane w różnych krajach.

Kolejnym ważnym elementem spotkania były zajęcia integracyjne, które wymagały posługiwania się językiem angielskim. Uczniowie byli dzieleni na małe grupy, składające się z każdego przedstawiciela państw oraz jednego nauczyciela i wykonywali przydzielone im zadania, które bez dobrej komunikacji w języku angielskim i dużego zaangażowania wszystkich uczestników grupy, byłyby niemożliwe do zrealizowania.

Gospodarze starali się zaprezentować swoją okolicę. Uczestnicy byli zabierani na wycieczki wokół pięknych jezior, których na Litwie jest bardzo dużo. Aby jeszcze dokładniej obcować z naturą organizatorzy zabrali uczestników na dwugodzinny spływ kajakowy po rzece i jeziorze.
Zorganizowano wycieczkę do Wilna, gdzie grupy uczniów różnych narodowości byli rozdzieleni na grupy. Dostali mapę z oznaczonymi punktami i opisami miejsc i zabytków, które mieli odszukać. Przy każdym zabytku każda grupa musiała zrobić selfie i wstawić na facebook’a na wspólną grupę Erasmusa. Po wykonaniu zadania uczniowie i nauczyciele udali się do przepięknego zamku w Trokach, który był miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego I Rzeczypospolitej.

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie na Litwie, przyjęli wszystkich bardzo ciepło i serdecznie.
Czemu nie możemy zostać dłużej? Pytali uczniowie w dzień wyjazdu co z pewnością jest dowodem na to, że czuli się na Litwie bardzo dobrze. Kolejna grupa uczniów z Kasiny Wielkiej z niecierpliwością czeka na wyjazd do Niemiec, który odbędzie się w październiku.

 

Beata Chlipała
Lucyna Ziemianin

 

 limanowa.in

W czerwcu 2016 został zorganizowany szkolny apel w budynkach A i B, na którym uczestnicy pierwszej wymiany do Francji i drugiej do Litwy podzielili się swoimi wspomnieniami i wrażeniami.​

 

 

In June 2016 participants of the first Erasmus+ meeting in France and the second in Lithuania shared their memories and impressions during the school assembly.

PROJECT MEETING IN LITHUANIA

szkolny apel / school assembly
Realschule am Salinensee
Realschule am Salinensee

Europejskie spotkanie w Bad Dürrheim


Erasmusowskie dni łączą europejską młodzież


W dniach od 11 do 19 października 2016 roku ośmioro gimnazjalistów Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej pod opieką nauczycielek Marii Skowronek i Katarzyny Pałgan przebywało w Niemczech na trzecim spotkaniu szkół partnerskich w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. W Realschule am Salinensee w Bad Dürrheim spotkały się delegacje z Francji, Polski i Litwy.
Należy tutaj wspomnieć, że Erasmus+ to program UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Do 2020 roku powinno skorzystać z tych środków około 4 milionów osób. Gimnazjum w Kasinie Wielkiej już po raz drugi bierze udział w akcji międzynarodowej wymiany młodzieży. Poprzednikiem Erasmusa w naszej szkole był Comenius, który realizowaliśmy z sukcesem w latach 2012 – 2014. Od września ubiegłego roku wypełniamy zadania nowego projektu, a jego motto brzmi: „Four Regions, One Europe” (Cztery Regiony, Jedna Europa). Złożony wniosek otrzymał 98 ze 100 możliwych punktów. Naszymi partnerami są szkoły z Mézin (Francja), Ignaliny (Litwa) i Bad Dürrheim (Niemcy).
Dla większości uczniów była to wielka przygoda już od samego początku, ponieważ niektórzy uczniowie po raz pierwszy lecieli samolotem. Po wyczerpującej podróży tym środkiem transportu oraz autokarem dotarliśmy na miejsce i zostaliśmy przywitani przez rodziny goszczące, które niecierpliwie czekały na uczniów.
Program wizyty był bardzo napięty. Nasz każdy roboczy dzień zaczynał się o 8:30, a kończył około 19:00, a czasami jeszcze później. Pierwszy dzień spotkania projektowego wymagał od nas nie tylko tężyzny fizycznej, ale i sprawności językowej, ponieważ niemieccy gospodarze zaangażowali nas w liczne akcje: rajd poznania szkoły, w której nasi niemieccy partnerzy się uczą i pracują, gry integracyjne mające na celu poznanie siebie i przełamanie pewnych barier językowych, sadzenie drzewa wiśniowego będącego symbolem realizowanego projektu przez nasze szkoły, rajd po centrum miasta Bad Dürrheim. Dzień pełen atrakcji zakończył się oficjalnym przyjęciem powitalnym, na którym koordynatorzy szkoły z Niemiec pan Edgar Stratz i pani Paola Eggert powitali wszystkich zebranych, kierując również swoje podziękowania za przygotowanie tego spotkania przede wszystkim swoim kolegom nauczycielom, rodzicom i zaangażowanym uczniom. Głos zabrała również pani dyrektor Stephanie Martin, która od swoich czasów szkolnych kojarzy Europę jako: „Symbol pokoju w Europie, która broni ludzkiej godności, równości, wolności i demokracji. To nie może być zachowane poprzez przemówienia, ale należy je wzmacniać jedynie poprzez takie programy jak Erasmus+, a w szczególności w dzisiejszych czasach, gdzie na całym świecie ponownie zdarzają się ataki na dokładnie te wartości”. Słowa z gratulacjami skierował do wszystkich również burmistrz Walter Klumpp, podkreślając, że: „Europa może być przeżywana tylko wtedy, gdy ludzie przede wszystkim się nawzajem rozumieją i darzą się wzajemnym zaufaniem. Program ten jest dla młodych ludzi doskonałą okazją, aby się poznać, rozumieć oraz przygotować się do roli dobrego Europejczyka. Jest on również dobrą szansą poznania zglobalizowanego świata, który rozwija się coraz bardziej.” W części artystycznej wystąpił szkolny zespół rockowy pod batutą pana Jochena Aberta, a w kulinarną podróż zabrali nas uczniowie najstarszych klas, serwując gościom typowe przysmaki szwarcwaldzkie.
Kolejne dni rozpoczynały się od przedstawienia produktów działań realizowanych w ramach projektu w każdej ze szkół i wymiany doświadczeń z tym związanych. Produkty te zaprezentowane zostały w formie sprawozdań, tekstów czy krótkich filmów, w których młodzież przybliżała swoją ojczyznę, region i szkołę.
Na pierwszą wycieczkę wybraliśmy się do miejscowości Gutach, gdzie zwiedzaliśmy szwarcwaldzki skansen, w którego centrum znajdują się budynki pochodzące z 1612 roku. Wsłuchując się w wypowiedzi przewodnika, mogliśmy dowiedzieć się, jak ludzie żyli i pracowali w tym regionie ponad 400 lat temu. Kolejnego dnia wszyscy udali się na całodniową wycieczkę do Stuttgartu, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Mercedesa, ażeby poznać historię przemysłu motoryzacyjnego Niemiec oraz zobaczyć najstarsze i najnowsze modele samochodów tej marki. Ponadto rozwiązywaliśmy quiz przygotowany przez niemieckich nauczycieli. Nowych wrażeń dostarczyła nam również wycieczka do archeologicznego skansenu nad Jeziorem Bodeńskim w Unteruhldingen, składającym się z rekonstrukcji domów na palach sięgających czasów epoki kamienia i brązu. Z Unteruhldingen przeprawiliśmy się promem do Konstancji. Niestety mglista pogoda nie pozwoliła nam na podziwianie Alp. W Konstancji uczniowie zostali podzieleni na międzynarodowe grupy, w których poznawali ruchliwe uliczki tego uniwersyteckiego miasta. Podczas wycieczek był również czas na rozrywkę (tor saneczkowy i park trampolin). Ostatni dzień pobytu upłynął na obserwowaniu lekcji w szkole, dokonaniu podsumowań i wymianie wrażeń. Wieczór poświęcono ceremonii pożegnalnej połączonej z dyskoteką pod hasłem „Oktoberfest”, podczas której mogliśmy podziwiać uczniów i nauczycieli ubranych w tradycyjne ludowe stroje zwane „dirndl” i „lederhosen”.
Wróciliśmy do domu zmęczeni, ale jednocześnie dumni z tego, że udało nam się przeżyć wspaniałą przygodę i poznać wielu ciekawych ludzi, mimo iż przygotowania do wyjazdu pochłonęły mnóstwo pracy i wysiłku. Pobyt w Niemczech z pewnością pozostanie na długo w pamięci jego uczestników. Wszystkie koszty związane z podróżą i pobytem uczniów zostały sfinansowane z projektu realizowanego w programie Erasmus+.
Myślę, że ten wyjazd dał uczniom możliwość nie tylko poznania nowych kultur, zwiedzenia ciekawych miejsc, ale i poznanie wspaniałych i wartościowych ludzi, a uczestnictwo w projekcie stanowi ogromną lekcją tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. Dla nas nauczycieli jest to kolejna okazja, żeby przekonać się o tym, że warto zabiegać o realizację tego typu projektów, nie tylko ze względu na korzyści językowe, ale przede wszystkim, żeby zdobywać cenne doświadczenia i umiejętności.

 

Red. Maria Skowronek

 

 

Südkurier

 

Gmina Mszana Dolna

Początkiem grudnia uczestnicy trzeciego spotkania projektowego przeprowadzili apel, podczas którego podzielili się ze społecznością szkolną swoimi wspomnieniami i wrażeniami z odbytego wyjazdu do szkoły partnerskiej w Bad Dürrheim.

 

 

At the beginning of December, the participants of the third project meeting carried out an assambly, during which they shared with their memories and impressions from the trip to the partner school in Bad Dürrheim with the school community.

spotkanie projektowe w Niemczech / project meeting in Germany

szkolny apel / school assembly
szkolny apel / school assembly
visiting school
visiting school

OSTATNI PRZYSTANEK ERASMUSA W KASINIE WIELKIEJ


W dniach od 16 do 24 maja 2017 roku nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej gościli w swoich domach obcokrajowców z Francji, Litwy i Niemiec. Było to niestety ostatnie spotkanie projektowe w ramach programu Erasmus+ pt.: „Cztery Regiony – Jedna Europa”, realizowanego przez ostatnie dwa lata w naszej szkole. Przybyło do nas 24 uczniów i 6 nauczycieli ze szkół partnerskich. Podczas 9 – dniowego pobytu zapewniono gościom sporo atrakcji, udało się też wykonać wiele ciekawych i trudnych zadań.
Program wizyty był bardzo napięty. Już pierwszego dnia projektowego nasi goście mogli poznać nie tylko nasze budynki szkół, warunki w jakich się uczymy i pracujemy oraz poznać uczniów, nauczycieli i pracowników naszej placówki, lecz również naszą malowniczą wieś, rozwiązując zadania gry terenowej. Różnorodne tańce i gry integracyjne pozwoliły na przełamanie zarówno nieśmiałości, jak i barier językowych. Wieczorem odbyła się uroczysta ceremonia powitalna, podczas której nasi uczniowie przywitali gości w ich ojczystych językach, a szkolny chór pod batutą pani Emilii Ceklarz zaśpiewał „Odę do Radości” znaną jako Hymn Unii Europejskiej. Natomiast zespół regionalny składający się z naszych najmłodszych uczniów pod kierunkiem pani Bernadetty Kaletki zaprezentował lokalne tańce. Głos zabrał Wójt Gminy Mszana Dolna, podkreślając że program Erasmus+ „daje Europie niezwykłe bogactwo – pokolenie ludzi otwartych na świat, samodzielnych, kreatywnych, odważnie sięgających po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe”. Słowa powitania skierowała do gości również pani dyrektor Janina Ziemianin, wspominając pięcioletnią współpracę międzynarodową, podczas której „rozwijała się kreatywność uczniów dzięki wielu zajęciom pozaszkolnym, a doświadczenia pokazały, że program Erasmus Plus jest źródłem, z którego można nieustannie czerpać, by rozwijać młode talenty”. Po części oficjalnej nastąpił miły akcent – uczestnicy mogli skosztować tortu z logo naszego projektu oraz wszelakie regionalne przekąski przygotowane przez nauczycieli i rodziców.
Każdy kolejny dzień projektowy rozpoczynał się od dokonania ewaluacji poprzedniego dnia i zaprezentowania produktów, przygotowanych przez uczestników projektu z każdego kraju. Nasi goście oraz uczniowie zaangażowani w projekt mieli możliwość odbyć wycieczki do Krakowa, Zakopanego i Niedzicy. Szczególne wrażenie na wszystkich zrobił pięknie położony nad Dunajcem okazały średniowieczny zamek w Niedzicy (również nazwany Dunajcem), który stoi na stromej wapiennej skale. Z pokładu statku „Harnaś”, podczas rejsu po Jeziorze Czorstyńskim, mogliśmy podziwiać okoliczne zabytki zarówno architektury, jak i przyrody. W czasie wizyty gości z Erasmusa nie zabrakło dobrej zabawy. Dużo radości sprawił laserowy paintball. W Spiskiej Krainie uczestnicy wycieczki mogli poczuć dreszczyk emocji towarzyszący podczas starcia dwóch drużyn pochodzących z różnych krajów.
Kolejną atrakcją była wizyta u gospodarza, a zarazem duszpasterza Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjnego kapelana leśnego ks. Jana Zająca. W malowniczym zakątku leśnym Śnieżnicy położonym wśród lasu bukowo – jodłowego zapaliliśmy ognisko i smażyliśmy kiełbaski. Jednym z ciekawych doświadczeń były warsztaty w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, gdzie nasi uczniowie oraz uczniowie wraz z nauczycielami z wymiany Erasmus+ bardzo zaangażowali się w manualne zajęcia i własnoręcznie wykonali regionalne wzory na szkle, które potem wszyscy mogli zabrać sobie na pamiątkę do domu.
Wtorkowy poranek upłynął naszym erasmusowym delegacjom na obserwacji lekcji prowadzonych przez naszych pedagogów, poznaniu zwyczajów panujących w naszej placówce oraz zapoznaniu się z funkcjonowaniem polskiej szkoły. Lekcje bardzo się podobały nauczycielom i uczniom z zagranicy. Ponadto klasa 1B gimnazjum uczestniczyła w zajęciach matematycznych prowadzonych przez francuskiego nauczyciela matematyki Julien Coupeau w języku angielskim.
Ostatni wieczór był radosny, szalony, ale i wzruszający. Przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna Aleksandra Kania rozdała naszym gościom prezenty w podziękowaniu za miniony tydzień. Każdy kraj podsumował swój pobyt w Polsce. Bardzo miło było słyszeć pozytywne opinie o programie pobytu, o naszej szkole, uczniach i nauczycielach. Goście podkreślali wyjątkową gościnność w domach naszych uczniów, zachwycali się polską kuchnią (szczególnie pierogami i bigosem), a nade wszystko dziękowali za otwartą i życzliwą postawę polskich gospodarzy. Byli oni pod ogromnym wrażeniem nie tylko tego co mogli zobaczyć, ale także serdeczności, z jaką się spotkali, podkreślając że z chęcią ponownie odwiedzą nasz kraj. Oficjalne spotkanie uwieńczyła zabawa taneczna, podczas której towarzyszyła nam muzyka z całej Europy. W międzyczasie rozegraliśmy międzynarodowe karaoke. Pyszne jedzenie przygotowane przez rodziców i dobra muzyka spowodowały, że gdyby nie konieczność wczesnej pory wyjazdu naszych gości, zabawa trwałaby jeszcze dłużej. W środę 24 maja z samego rana pożegnaliśmy naszych gości pełni ciepłych wspomnień. Nie zabrakło łez. Pożegnania zawsze są trudne...
To był niezwykły tydzień dla naszego gimnazjum, uczniów, rodziców i nauczycieli. Obserwujemy same korzyści udziału w projekcie, a zadowolenie młodzieży powoduje, że warto starać się o udział w programach wymiany młodzieży.


Koordynatorzy projektu i Dyrekcja Gimnazjum w Kasinie Wielkiej dziękują:
Uczniom za wzorową postawę!
Rodzinom uczniów za przyjęcie gości do swoich domów i opiekę oraz za przygotowanie regionalnych potraw!
Nauczycielom i Pracownikom za zaangażowanie i profesjonalne wykonanie zadań projektu!

Red.
Koordynatorzy

 

 

 

gmina mszana dolna

 

limanowa.in

Na początku listopada uczniowie uczestniczący w trzecim spotkaniu projektowym w Niemczech zmontowali krótki film relacjonujący niezapomniany tydzień w Bad Dürrheim. Swoimi wspomnieniami podzielili się z szkolną społecznością podczas apelu.

 

 At the beginning of November the students, who participated in the third project meeting in Germany, made a short film about the unforgettable week in Bad Dürrheim. They shared their memories with other students during the school assembly.

spotkanie projektowe w Polsce / project meeting in Poland