O projekcie


logo
logo

ERASMUS + - NOWY PROGRAM EUROPEJSKI

W NASZEJ SZKOLE


Gimnazjum w Kasinie Wielkiej spotkało

prawdziwe wyróżnienie

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zakończyła ocenę projektów złożonych w ramach Akcji 2. w sektorze Partnerstwa strategiczne w roku 2015. Miło nam poinformować, że złożony wiosną tego roku projekt o nazwie “Four Regions, One Europe” (Cztery Regiony, Jedna Europa) uzyskał łącznie aż 98 punktów na 100 punktów możliwych i został z dniem 1 września 2015r. zatwierdzony do realizacji na najbliższe dwa lata. A droga do sukcesu była długa i wyboista, gdyż już rok temu szkoły partnerskie poczyniły starania o akceptację wniosku przez Komisję Europejską na wymianę międzynarodową, jednakże wniosek ten został odrzucony. Koordynatorzy szkół partnerskich nie poddali się tak łatwo i zdecydowali się na zorganizowanie wizyty przygotowawczej w Realschule w Bad Dürrheim, które odbyło się jesienią 2014 r. To międzynarodowe spotkanie miało na celu dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu.
Program ERASMUS+ kontynuuje tradycje programu Comenius, działającego w latach 2007-2013. Temat tego projektu jest podzielony na pięć tematów związanych z życiem codziennym w naszych regionach, sztuką, środowiskiem, gotowaniem i lokalnymi opowieściami. Wszelkie przedsięwzięcia realizowane w ramach tego programu będą obejmować spotkania projektowe i wyjazdy edukacyjne oraz współpracę wirtualną, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki partnerstwom ze szkołami z Niemiec, Francji i Litwy uczniowie będą mieli szanse rozwinąć swoje umiejętności językowe, poszerzyć swoją wiedzę na temat kultury i szkolnictwa. Nauczyciele będą mieć możliwość obserwacji i prowadzenia lekcji w celu porównania metod nauczania oraz uczenia się w poszczególnych krajach dzięki czemu uda się zwiększyć motywację do nauki nie tylko języków obcych ale również pozostałych przedmiotów. Już w tym roku szkolnym odbędą się dwa wyjazdy, w grudniu do Francji a w maju do Litwy, w których będą mogli wziąć udział uczniowie z gimnazjum. Koordynatorem całego projektu jest nauczycielka z Francji Agnes Lachkar.

 

Koordynatorzy projektu:
Beata Chlipała
Maria Skowronek
Marta Lorenc