The Arbor Day


Sadzenie drzewa
Sadzenie drzewa

Święto Drzewa

 

W Polsce obchodzimy Dzień Drzewa 10 października. Jest to międzynarodowa i spontaniczna akcja sadzenia drzew, a także promocji zieleni, mająca na celu zwiększyć świadomość ekologiczną w społeczeństwie. Program ten zainicjował Klub Gaja, który dał początek lokalnym akcjom sadzenia i ochrony drzew, powiększania obszarów terenów zielonych i lasów w wielu regionach kraju, budowania świadomości społecznej na temat niezastąpionej roli drzew w adaptacji do zmian klimatu. Program zapoczątkowany w 2003 roku w szkołach doprowadził do posadzenia 315 000 drzew. Każdego roku nasza szkoła również przyłącza się do tego programu. Jednakże w tym roku miało ono miejsce nieco wcześniej - 14 września. Tego dnia uczestnicy programu Erasmus+, jego koordynatorzy wraz z panią dyrektor zebrali się przed budynkiem szkoły i posadzili magnolię. Tym aktem zrealizowali jedno z działań projektowych programu „Four Regions, One Europe”. Mamy nadzieję, że to drzewo będzie nie tylko symbolem akcji sadzenia drzew, ale również będzie przypominać nam zajęcia i zadania projektowe, zagraniczne wyjazdy do szkół partnerskich oraz wspólnie spędzone chwile.

Planting a tree
Planting a tree

THE ARBOR DAY

 

 

In Poland we celebrate the Arbor Day on October 10. It is an international and spontaneous action of planting trees and promoting greenery, aiming to increase environmental awareness in the society. This program was initiated by Gaja Club, which gave rise to the local actions of planting trees and their protection, enlarging green areas and forests in many regions of the country, building public awareness of the irreplaceable role of trees in climate change adaptation.
This program was started in schools in 2003 and about 315 000 trees have been planted so far. Also our school takes part in this program every year. But this year it was celebrated a little bit earlier - on September 14 . The participants of Erasmus+ project, its coordinators together with headmistress gathered that day in front of the school and planted a magnolia.
Doing this task they achieved one of many tasks of the „Four Region, One Europe” project. We hope that this tree will not only be a symbol of planting trees action but it also will remind us of classes and project tasks, trips abroad to our partners schools as well as time spent together.

The Arbor Day / Święto Drzewa