School declaration


Dekalog ekologa / School declaration
Dekalog ekologa / School declaration

Dekalog ekologa / School declaration


1. Unikaj kupowania niepotrzebnych produktów – pomyśl zanim coś kupisz czy rzeczywiście jest ci to potrzebne.
Avoid buying unnecessary things - think before you buy something whether it is really needed.


2. Kupuj produkty z jak najmniejszą ilością opakowań oraz takie, które są zapakowane w materiały biodegradowalne.
Buy things in as few packages as possible and buy them when packed in biodegradable materials.


3. Nie używaj opakowań jednorazowych (np. reklamówek), a w ich miejsce stosuj opakowania wielorazowe (np. płócienne torby).
Do not use disposable packaging (e.g. plastic bags) instead of them use reusable packaging (e.g. canvas bags).


4. Nie zaśmiecaj środowiska – śmieci wyrzucaj do odpowiednich pojemników.
Do not litter the environment – throw rubbish into appropriate waste bins.


5. Segreguj odpady takie jak szkło, plastik, metal, papier, odpady organiczne.
Segregate waste such as glass, plastic, metal, paper, organic waste.


6. Oddawaj odpady niebezpieczne (np. leki, baterie, opakowania po rozpuszczalnikach, farbach) oraz elektrośmieci (urządzenia na prąd lub na baterie) w przeznaczone dla nich miejsca.
Throw hazardous waste (e.g. medication, batteries, packaging solvents, paint cans) and electronic waste (mains-powered devices or batteries) into appropriate places.


7. Nie marnuj wody – zawsze zakręcaj kran, myj naczynia w zmywarce lub w misce, unikaj zbędnego spłukiwania toalety.
Don't waste the water, always turn off the tap, wash the dishes in dishwasher or in the bowl, avoid unnecessary flushing water in a toilet.


8. Oszczędzaj energię elektryczną – pamiętaj o wyłączaniu światła, wyłączaj ładowarki z gniazdka, używaj energooszczędnych żarówek.
Save electrical energy - remember to turn off the lights, unplug chargers , use energy-saving light bulbs.


9. Nie pal śmieci w piecu i informuj innych o tym, jak bardzo jest to niebezpieczne z powodu wydostających się do powietrza rakotwórczych trucizn.
Don't burn garbage in the wood burning stove and inform other people about how dangerous it is because of carcinogenic poison released into the air.


10. Nie wypalaj traw oraz nie pal liści jesienią, ponieważ w ten sposób zatruwasz powietrze, którym oddychamy.
Do not burn the grass and do not burn the leaves in autumn, because in this way you poison the air we breathe.