1st transnational meeting in Lithuania


praca nad projektem
praca nad projektem

Pierwsze spotkanie koordynatorów projektu ERASMUS+ w Ignalinie na Litwie


W dniach 26 - 30.10.2015r. dwójka nauczycieli z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej p. Marta Lorenc i p. Maria Skowronek uczestniczyły w tzw. 1st Transnational Meeting – międzynarodowym spotkaniu koordynatorów i zespołów projektowych z czterech państw w ramach programu Erasmus+ - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół na rzecz edukacji szkolnej. Spotkanie było oficjalną inauguracją działań w ramach projektu: „Four Regions, One Europe – Cztery Regiony, Jedna Europa”. Było to wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli wszystkich szkół partnerskich biorących udział w tym partnerstwie strategicznym. A są to:
• Collège Armand Fallières, Francja
• Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej, Polska
• Realschule Am Salinensee, Niemcy
• Ignalina Ceslovas Kudaba Progymnasium, Litwa
W ramach spotkania nauczyciele pracowali nad:
• szczegółami zadań projektowych,
• kalendarzem działań,
• planem ewaluacji i upowszechniania produktów wypracowanych w ramach projektu,
• przydzieleniem ról uczniom podczas mobilności
• terminami wizyt w partnerskich szkołach
• zasadami wyboru logo projektu.
W czwartkowy poranek odbyło się spotkanie z szkolną i lokalną społecznością Ignaliny, podczas którego koordynatorka szkoły litewskiej krótko omówiła projekt Erasmus+, uczennice z Litwy zaśpiewały regionalne pieśni, a przedstawiciele szkół partnerskich przybliżyli uczestnikom spotkania swoje kraje, regiony oraz szkoły w formie prezentacji multimedialnych. Ponadto koordynatorzy wszystkich szkół partnerskich podpisali kontrakt, który określa zadania i warunki realizacji projektu.
Uczestnicy spotkania mieli również okazję poznać historię i atrakcje turystyczne takich miast jak Ignalina i Wilno. Odbyły się też spotkania na gruncie prywatnym z nauczycielami zaprzyjaźnionych szkół, w trakcie których mogliśmy się bliżej poznać, wymienić refleksje i doświadczenia na tematy prywatne i zawodowe.
Należy tutaj wspomnieć, że nasza szkoła po raz drugi przystępuje do realizacji projektu międzynarodowego i jesteśmy jedyną szkołą w gminie, która otrzymała dofinansowanie z Komisji Europejskiej. Tym razem jest to projekt w ramach programu Erasmus+, Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne. Projekt będzie realizowany przez dwa lata przez cztery szkoły partnerskie z różnych krajów. Angażuje młodzież w wieku 12-16 lat. Obejmuje wiele różnorodnych zadań-mini projektów, mających na celu podniesienie umiejętności językowych uczniów, poznanie historii i kultury krajów partnerskich, nawiązanie kontaktów i integrację z rówieśnikami z innych krajów, otwarcie się na inną kulturę i zwyczaje oraz świadomość tworzenia wspólnej Europy pomimo różnic. W Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej bezpośrednio zaangażowanych jest czworo nauczycieli uczących różnych przedmiotów, ale liczy się również na pomoc i zaangażowanie innych, którzy przyłączą się do zadań projektowych.

Maria Skowronek
Marta Lorenc