Visiting gallery in Kasina Wielka


Stanisław Dobrowolski's gallery
Stanisław Dobrowolski's gallery

27 października 2016 r. uczniowie Gimnazjum im.Kardynała Wyszyńskiego z Kasiny Wielkiej uczestniczyli w otwarciu galerii sztuki Stanisława Dobrowolskiego w Kasinie Wielkiej.W 3 lata po śmierci artysty zorganizowano stałą wystawę jego prac. Oprócz rzeźb w galerii uczniowie mogli podziwiać obrazy olejne a także akwarele. Zobaczyli jak dawniej żył artysta, gdzie tworzył i skąd czerpał inspiracje.

"Stanisław Doborowolski był wielkim artystą, rysownikiem, rzeźbiarzem i malarzem. Już od dziecka przejawiał swoje zamiłowanie do sztuki. Cała jego twórczość związana jest z ziemią zagórzańską zarówno w formie jak też treści. Artysta używał rodzimego surowca, jakim jest drewno, które czasem niewielkimi pociągnięciami dłuta nadaje odpowiedni kształt i charakter. Obecnie w jego domu mieści się galeria jego sztuki."