2nd Project meeting in Lithuania


nasz samolot do Wilna / our plane to Vilnus
nasz samolot do Wilna / our plane to Vilnus

Czwartek, 5 maja 2016 


Czwartek, piątego maja, był pierwszym dniem wymiany uczniowskiej na Litwie. Wszyscy punktualnie zebraliśmy się przy budynkach szkół, skąd o godzinie 7:30 wyjechaliśmy busem do Krakowa. Dla większości z nas był to pierwszy lot samolotem i trudno było ukryć wielkie podekscytowanie. Najpierw lecieliśmy do Warszawy gdzie po krótkim oczekiwaniu wsiedliśmy do samolotu o specyficznej nazwie Bombardier Q400, którym w godzinę dolecieliśmy do Wilna. Na lotnisku czekały na nas dwie litewskie nauczycielki wraz z kilkoma uczniami, z którymi już wspólnie czekaliśmy na przylot partnerów z Niemiec i Francji. Podróż autobusem do Ignaliny trwała aż dwie godziny dlatego też niektórzy z nas ucięli sobie drzemkę po długiej podróży. Na placu przed szkołą czekały na nas rodziny, u których mieszkaliśmy przez następne 9 dni. Pierwszy wieczór spędziliśmy na długich rozmowach z naszymi partnerami, z którymi komunikowaliśmy się już wcześniej mailowo oraz dzięki programom eTwining i Facebook.

 

Thursday, 5th May 2016


Thursday, 5th May was our first day of students foreign exchange in Lithuania. We all gathered on time in front of school buildings, from where at 7:30 am we went by minibus to Cracow. For most of us it was the first time we went by plane so it was almost impossible to hide our excitement. First we flew to Warsaw where after a short time we changed a plane that had a specific name Bombardier Q400 by which we got into Vilnius in one hour. In the Vilnius airport there were two Lithuanian teachers expecting us with some students. Together with them we were waiting for German and French groups. The journey to Ignalina by bus lasted two hours so some of us had a short nap after a long journey. In front of the school in Ignalina there were host families waiting for us which we were going to stay at for next nine days. We spent our first evening on a long conversation with our host partners with whom we communicated long time before the arrival via emails and using facebook and eTwining.

 

Bartłomiej Puto

Ignalina
Ignalina

Piątek, 6 maja 2016


Już z samego rana litewscy uczniowie pokazywali nam swoje miejsce nauki i pracy. Szkoła, która mieściła w sobie dwie duże sale gimnastyczne, zaskoczyła nas równie dużą i piękną bibliotekę z salą informatyczną, czytelnią i miejscem do oglądania telewizji i filmów edukacyjnych, a także boisko sportowe z bieżnią lekkoatletyczną i trybunami. Każdy z uczniów mógł korzystać ze stołówki, gdzie dodatkowo znajdował się sklepik, w którym można było sobie kupić potrzebne produkty. Następnie udaliśmy się do jednej z klas gdzie uczniowie uczyli nas podstawowych zwrotów w języku litewskim, a także piosenki litewskiej. Po obiedzie odbyła się gra tropiciel, polegająca na znajdowaniu odpowiednio zaznaczonych na mapie miejsc w okolicy Ignaliny. W każdym miejscu mieliśmy jedno zadanie do wykonania. Przed szkołą śpiewaliśmy hymn, koło fontanny chętne osoby mogły powiedzieć z wodą w ustach w swoim języku słowo ,,kocham cię’’, a na placu w centrum miasta naszym zadaniem było powiedzieć kilka zwrotów w języku litewskim. Dodatkowo zobaczyliśmy przepiękne jezioro znajdujące się w sąsiedztwie szkoły oraz pomnik Ignasia i Aliny, od których imion pochodzi nazwa miejscowości, pobliski kościół, galerię sztuki oraz muzeum. Późnym popołudniem odbyło się uroczyste otwarcie, w którym obecni byli uczniowie zaangażowani w projekt jak również ich rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciel oświaty. Już na samym początku pani Astra (koordynator projektu na Litwie) uroczyście przywitała zebranych gości i partnerów projektu Erasmus+. Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali tradycyjne tańce litewskie jednocześnie zachęcając do tańca wszystkich uczestników projektu. Wysłuchaliśmy pięknych aranżacji muzycznych piosenek litewskich wykonanych przez uczestników projektu. Dzięki gościnności rodziców mogliśmy skosztować tradycyjne potrawy i przekąski kuchni litewskiej.

 

Friday, 6th May 2016


In the morning Lithuanian students showed us their place of study and work. The school, in which there were two big gyms, was amazing not only because of its also big library with a computer room, a reading room and a TV room for watching films and educational programs but also stadium with athletics track and bleachers. Each of participants could go to canteen where a small shop was open for students during the day when they want to buy some useful products. Next we went to a classroom where Lithuanian students taught us some practical phrases in their language and also Lithuanian song. After lunch we took part in a hunting game. Our aim was to find places highlighted on the map of Ignalina. In each place we had a task to do. In front of the school we had to sing our national anthem, near a fountain we had to say a Polish word “I love you” with our mouth full of water, in the square we had to say some phrases in Lithuanian language. What’s more we had a chance to see a beautiful lake near the school, the monument of Ignas and Alina whose names were used to create the name of the city – Ignalina, the nearest church, the art gallery and the museum. Later in the afternoon there was the welcoming ceremony in which a lot of people took place. There were all students participating in Erasmus+ project, their parents, teachers and also a representative of education. At the very beginning Mrs. Astra Daugeliene (the coordinator of the project in Lithuania) welcomed all guests and partners. Later students danced traditional Lithuanian dances encouraging all partners to dance with them too. We also had a chance to listen to beautiful interpretations of famous Lithuanian songs. Thanks to hospitality of parents we tasted traditional food and snacks of Lithuanian cuisine.

 

Sylwester Kopytek

krajobrazy / landscapes
krajobrazy / landscapes

Weekend, 7 – 8 maja 2016


Weekend spędziliśmy z rodzinami u których mieszkaliśmy co było znakomitą okazją do lepszego poznania się. Dzięki ich gościnności i zaangażowaniu zapoznaliśmy się z kuchnią litewską i wspólnie przygotowaliśmy obiad. Popołudniami mogliśmy spacerować nad pięknymi jeziorami, których na Litwie jest niemało. Każdy z nas starał się zrobić jak najwięcej zdjęć dokumentując zachwycający krajobraz. Niektórzy mieli okazję zwiedzić Wilno i z obrotowego tarasu widokowego na wileńskiej wieży telewizyjnej podziwić piękno tego miasta. Wieczory spędzaliśmy na kręglach, albo w restauracji jedząc tradycyjne litewskie potrawy. W drodze do domu podziwialiśmy piękną podświetlaną fontannę, przy której relaksowaliśmy się słuchając muzyki. Spacerując po pobliskim parku natknęliśmy się na uczestników wymiany z Litwy, Niemiec i Francji i wspólnie graliśmy w siatkówkę na plaży nad jeziorem.


Weekend, 7th - 8th May 2016


We spent the whole weekend together with our host families what was a great opportunity to get to know each other better. Thanks to their hospitality and commitment we could explore new tastes of Lithuanian cuisine because of cooking lunch together. In the afternoons we could go for a walk along beautiful lakes. Each of us took a lot of pictures to proof their real beauty. Some of us had an opportunity to visit Vilnius and sitting at observation deck admire beautiful views of the city. In the evening we went bowling or to a restaurant to taste some more traditional Lithuanian meals. While we were coming back home we stopped to observe illuminated fountain and listen to music. It was so nice to relax and have some rest. Walking through the nearby park we met a few partners from Lithuania, Germany and France and we played volleyball at the lake on the beach.

 

Wiktoria Kubowicz

lekcja gotowania / cooking lesson
lekcja gotowania / cooking lesson

Poniedziałek, 9 maja 2016


Już przed godziną 8 spotkaliśmy się w szkole i mogliśmy się podzielić wrażeniami z minionego weekendu. Jak tylko usłyszeliśmy dzwonek (który był miłym zaskoczeniem dla wszystkich, gdyż zamiast tradycyjnego dźwięku rozbrzmiewał przyjemną melodią) udaliśmy się do klasy. Tam uczestnicy projektu prezentowali krótkie filmiki przygotowane przez uczniów, którzy mieli możliwość wyjazdu na pierwszą wymianę do Francji. Następnie zostaliśmy podzieleni na grupy, których zadaniem było przygotować plakaty poświęcone państwom Europy w ramach obchodów Dnia Języków Obcych. Po obiedzie w szkole udaliśmy się na lekcje. Zostaliśmy podzieleni na cztery zespoły. Pierwsza grupa udała się na lekcje filcowania i wykonywała naszyjniki i bransoletki. Druga grupa uczestniczyła w zajęciach cięcia artystycznego i wykonywała witraże. Trzecia grupa podczas lekcji ceramiki tworzyła róże z gliny, a czwarta brała udział w lekcji gotowania podczas której robili bułeczki i znany w całej Litwie blok czekoladowy. Później odbył się krótki mecz koszykówki i rozgrywki sportowe na sali gimnastycznej. O godzinie 17.00 busem pojechaliśmy do ,,Wioski Ptaka”. Tam zostaliśmy poczęstowani chlebem tostowym z wyciętymi kółkami w środku, gdzie każdy z nad wbijał jajko. Zwiedzaliśmy gospodarstwo, gdzie można było spotkać chyba każdy gatunek ptaka na świecie! Zaskakującym widokiem dla nas był żyrandol wykonany z wydmuchanych jajek pod którym każdy wypisywał 10 życzeń za pomocą ptasiego pióra i atramentu.

 

Monday, 9th May 2016


We met at school before 8 o’clock where we shared our impressions?? after the weekend. Just as we heard the school ring (which was a surprise to us because instead of traditional sound we heard a nice melody) we went to a classroom. There participants of the project presented short films prepared by students who had a chance to take part in the first students exchange to France. Next we were divided into four groups. The first one attended felting lesson and made necklaces and bracelets from this material. The second group took part in artistic cut and made a stained glass from paper. The third group at ceramics created beautiful roses made of clay. The last group learned how to make rolls and bake chocolate cake famous all around Lithuania. Later there were a short basketball match and some sports games in a gym. At 5 o’clock we went by bus to “the Bird Village”. We were treated to a toast with a hole in the middle where we had to break an egg by ourselves. We visited the farm where we could see probably every kind of bird from the world! It was very surprising to see chandelier made of blown eggs under which each of us was asked to write 10 wishes using a bird feather and ink.

 

Klaudia Popławska

kajakarstwo / canoeing
kajakarstwo / canoeing

Wtorek, 10 maja 2016


We wtorek byliśmy obserwatorami lekcji. Uczestniczyliśmy w lekcji języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka litewskiego, geografii, oraz sztuki ziemi. Na lekcji języka angielsko uczniowie nie tylko wykonywani zadania przygotowane przez nauczyciela ale również przedstawiali prezentacje na temat litewskich zabytków. Sztuka ziemi była dla nas najbardziej oczekiwaną lekcją gdyż w Polsce nie mamy takiego przedmiotu. Naszym zadaniem było wykonanie obrazu oraz napisu „erasmus+” z kwiatów, liści i szyszek, które musieliśmy sami znaleźć. Bardzo ciekawą lekcją była lekcja prowadzona w dwóch językach: litewskim i angielskim. Na niej dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o Williamie Szekspirze i wykonywaliśmy ćwiczenia dotyczące jego życia. Również w tym dniu, uczestnicy projektu prezentowali produkty przygotowane w swoim własnym kraju. Każdy mógł pokazać jak przebiega projekt, jak uczniowie i nauczyciele angażują się i pracują nad nim. Po południu wybraliśmy się na kajaki. Spływ kajakami był dla każdego z nas ogromnym przeżyciem! Towarzyszyła nam przepiękna słoneczna pogoda. Przez około dwie godziny płynąc rzeką i przepięknym jeziorem podziwialiśmy przyrodę Litwy, która naprawdę zachwyca… Mieliśmy ogromną satysfakcję, że udało się nam pokonać zmęczenie i dotrzeć do celu.Tuesday, 10th May 2016


On Tuesday we attended lessons. We took part in English, Russian, Lithuanian, Geography and Earth Art lessons. During English lesson pupils did a lot of exercises prepared by a teacher and showed us presentations about Lithuanian monuments. We waited for the Earth Art because we don’t have this subject in Poland. We were asked to create a picture and the word “Erasmus+” of flowers, leaves and cones which we had to find by ourselves. A lesson which was based on two languages: Lithuanian and English was very interesting. We learnt of a lot of interesting information about William Shakespeare and we did some exercises concerning his life. After the lessons observations we came back to the classroom to see and show products prepared in our own country. By presenting some films, PowerPoint presentations etc. pupils as well as teachers could show their involvement in the project. In the afternoon we went canoeing. It was a huge experience for all of us! The weather was very beautiful and warm. While we were swimming along the river we could admire marvelous Lithuanian landscapes. We had great satisfaction that we managed to overcome the tiredness and reached our destination.

 

Katarzyna Skowronek

zamek w Trokach / Trakai castle
zamek w Trokach / Trakai castle

Środa, 11 maja 2016


O godzinie 8 rano wyjechaliśmy do Wilna, stolicy Litwy, jednego z najpiękniejszych miast w Europie. Po dwugodzinnej drodze autokarem dotarliśmy na miejsce, gdzie podzielono nas na 8 grup w ramach gry „tropiciel”. W każdej było 4 uczniów i co najmniej jeden nauczyciel. Zadaniem każdej grupy było odnalezienie zaznaczonych miejsca mapie przez organizatora w ciągu 2 godzin. Każda grupa radziła sobie znakomicie i bez problemu odnajdywała najpiękniejsze zakątki Wilna. Przy każdym zabytku musieliśmy zrobić sobie selfie i przesłać na naszą grupę na facebook’u. Zobaczyliśmy zamek Giedymina, jego pomnik oraz Katedrę Wileńską. Dotarliśmy do słynnej Ostrej Bramy, a także do pomnika króla Litwy – Mendoga wokół którego został wyryty kalendarz świąt pogańskich i ich chrześcijańskich odpowiedników. Idąc uroczymi uliczkami kupiliśmy kilka pamiątek dla naszych rodzin i znajomych. Po zakończeniu gry pojechaliśmy do Troków, gdzie zwiedzaliśmy zamek oraz wzięliśmy udział w programie edukacyjnym „Medieval warfare”. Każdy z nas miał szansę założyć na siebie zbroje. Niewielu było ochotników, gdyż wiedzieliśmy jak ciężkie zbroje musieli nosić żołnierze idący na wojnę.Wednesday, 11th May 2016


On Wednesday morning everybody was very excited because we were leaving for Vilnius, the capital city of Lithuania, one of the most beautiful cities in Europe. After two hours we reached a destination where we were divided into 8 groups to begin the hunting game. There were 4 students and at least one teacher in every group. Our task was to find highlighted places on a map. We had to do it within only 2 hours. Each group was doing great and without any problems they found all beautiful places. We had to do selfie near each monument and send it to our facebook group. In this way we saw the Giedymin castle, his monument and the Vilnius Cathedral. We visited the famous Gate of Dawn, as well as to the monument of the Lithuanian King-Mindaugas. Around it there was an engraved calendar of pagan holidays and their Christian equivalent. Walking along beautiful streets we bought some souvenirs for our families and friends. Nextwe went to Trakai where we visited the castle and we took part in educational program "Medieval warfare". Everyone had a possibility to wear armour but there were not many volunteers as everyone knew how heavy the armour was.

 

Emila Skowronek

spotkanie z burmistrzem / meeting with the mayor
spotkanie z burmistrzem / meeting with the mayor

Czwartek, 12 maja 2016


Był to już ostatni dzień spędzony we wspólnym gronie. O godzinie 8 pojawiliśmy się w szkole, żeby skończyć przygotowywanie plakatów prezentujących kraje anglojęzyczne oraz przetłumaczyć teksty piosenki litewskiej na swoje ojczyste języki. W tym samym czasie wybrano po dwóch uczniów i nauczyciela z każdego kraju, którzy wybrali się na spotkanie z burmistrzem miasta. Spotkanie, które nie trwało długo, było dla nas szczególnie miłe, gdyż mogliśmy porozmawiać z burmistrzem i jego zastępcą w języku polskim! Po południu już wszyscy udaliśmy się do fabryki ciasta. Tam przyglądaliśmy się jak wygląda wyrabianie tradycyjnego ciasta w kształcie drzewa a także sami mogliśmy spróbować je wykonać. Po upieczeniu mogliśmy skosztować nasze słodkie dzieło. Po przekąsce wróciliśmy do szkoły wzdłuż pięknych jezior na pożegnalną akademię. Po występach tanecznych oraz krótkiej części artystycznej przygotowanych przez gospodarzy a także konkursie z wiedzy o Litwie udaliśmy się do domów przygotować się na dyskotekę. Zabawa trwała do 21 i wszyscy bawiliśmy się znakomicie. Później wróciliśmy do domów, żeby się spakować i przygotować na wyjazd.Thursday, 12th May 2016


It was the last day we spent together. Our aim for this day was to finish our posters presenting English speaking countries and to translate the Lithuanian song into native languages. At the same time there were four students and one teacher chosen from each country who went to meet the mayor. The meeting, which lasted several minutes, was a nice surprise to us because we could spoke Polish with the mayor and his deputy! In the afternoon we all went to the cake factory. We could observe how the tree cake is made. Moreover we could try to make it by ourselves too. We couldn’t wait to tast our sweet work. Having eaten the cake we came back school walking along beautiful lakes to take part in farewell party Our host partners presented some dance and very short artistic performances. The climax of the day was the disco which lasted till 9p.m. We all were dancing and having a great time together and later we went back home to pack our suitcases and to prepare for our departure.

 

Weronika Bogacz

pożegnanie / goodbye
pożegnanie / goodbye

Piątek, 13 maja 2016


O godzinie 10:30 zebraliśmy się przed szkołą w Ignalinie, pożegnaliśmy się z rodzinami goszczącymi nas i pojechaliśmy autobusem na lotnisko w Wilnie. Wylot mieliśmy dopiero wieczorem, więc zostawiliśmy bagaże na lotnisku i pojechaliśmy do Wilna, aby jeszcze raz podziwiać uroki tego miasta. Spacerowaliśmy po uliczkach i wspominaliśmy wspólnie spędzony czas a naszymi litewskimi przyjaciółmi. Relaksowaliśmy się na multimedialnej ławce w parku, gdzie wsłuchiwaliśmy się w muzykę wybitnego polskiego kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego. Na lotnisko wróciliśmy pociągiem i o 17:00 wylecieliśmy do Warszawy skąd z małym opóźnieniem spowodowanym warunkami pogodowymi wylecieliśmy do Krakowa. Stamtąd w godzinę dotarliśmy busem do Kasiny Wielkiej, gdzie czekali na nas stęsknieni rodzice.Friday, 13th May 2016


We gathered in front of the school in Ignalina at about 10:30. We said goodbye to our host families and went to the airport in Vilnius. Our flight was late in the evening so we decided to leave our luggage at the left luggage office and admire beauty of the city once again. We were walking along the streets sharing our memories after such an exciting week. We relaxed sitting on a multimedia bench where we listened to Oginski’s music, the Polish composer. We came back to the airport by train because our plane to Warsaw took off at 5p.m. Unfortunately at the Chopin airport our plane to Krakow was delayed because of the weather conditions. We got to Kasina Wielka one hour later than we had expected and we were really glad to see our longing parents waiting for us.

 

Katarzyna Lis

 

My great memories from Lithuania - Klaudia Popławska