Preparatory visit in Germany


Praca nad projektem
Praca nad projektem

SZKOŁA W KASINIE WIELKIEJ CHCE

KOLEJNEJ WYMIANY EUROPEJSKIEJ


Nauczyciele z Polski, Francji i Litwy

spotykają się w Niemczech

Wspólne starania o projekt ERASMUS+

 

Przygoda Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej z projektami europejskimi dotyczącymi wymiany europejskiej rozpoczęła się w lipcu 2012 r. kiedy to nauczyciele i uczniowie rozpoczęli pracę z projektem Comenius. W ciągu dwóch lat „Miłośnicy Comeniusa” nawiązali wiele międzynarodowych przyjaźni, poznając kulturę i życie codzienne swych partnerów, zwiedzając ciekawe zakątki, a przede wszystkim rozwijając swoje umiejętności językowe. Po zakończeniu owocnej współpracy wszyscy uczestnicy programu wyrazili jednogłośnie chęć kontynuacji wspólnej przyjaźni. W związku z tym, z inicjatywy głównego koordynatora projektu pani Agnés Lachkar z Francji, doszło do międzynarodowego spotkania w Realschule w Bad Dürrheim, które odbyło się od 18 do 22 listopada 2014 r. Uczestnikami wizyty przygotowawczej do projektu ERASMUS+ było sześciu nauczycieli z Polski, Litwy i Francji, którzy spotkali się z niemieckimi kolegami Paolą Eggert i Edgarem Stratz. Naszą szkołę reprezentowała delegacja w składzie: Marta Lorenc i Maria Skowronek. Należy tutaj również wspomnieć, że już rok temu szkoły partnerskie poczyniły starania o akceptację wniosku przez Komisję Europejską na wymianę międzynarodową, jednakże wniosek ten został odrzucony.
Projekt przewidziany na dwa lata (2015-2017) dotyczyć będzie zasad funkcjonowania szkół w czterech krajach partnerskich oraz obejmować wizyty robocze uczniów i nauczycieli we współpracujących ze sobą placówkach, które do tej pory współdziałały w ramach projektu Comenius „Tell me about famous people in your country”. Chodzi o następujące szkoły: Collège Armand Fallières z Francji, Realschule am Salinensee z Niemiec, Ignalina Ceslovas Kudaba Progymnasium z Litwy i Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej. Motywem, którym chcemy się zająć jest „nasz region” jako suma dokonań społecznych, kulturowych, sportowych, a nawet kulinarnych. Nowy projekt będzie nosił tytuł "Four Regions, One Europe” [Cztery Regiony, Jedna Europa].
Pierwszy dzień ww wizyty roboczej rozpoczął się od zapoznania przyszłych reprezentantów szkół partnerskich, przedstawienia przygotowanych filmów oraz prezentacji dotyczących szkół, miejscowości i państw. Następnie, przybyli goście, zostali przedstawieni gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji, oprowadzeni po szkole i klasach. Duże wrażenie wywarła na nas wizyta po nowo wybudowanej, bardzo nowoczesnej części budynku szkoły. Dyrektor szkoły Frank Müller oraz zaproszony zastępca burmistrza Heinrich Glunz wyrazili swoją radość z ogromnego zapału wszystkich osób zaangażowanych w projekt: „W ten sposób europejska współpraca nie pozostanie utrwalona tylko na papierze. Nasza młodzież jest nadzieją w szczególności, gdy obecnie wiele państw uwikłanych jest w liczne konflikty”- powiedzieli.
Podczas spotkania, po „burzy mózgów” i wstępnym podzieleniu się pomysłami, możliwe było wspólne zaplanowanie realizacji projektu, dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu. Przydzielone zostały również role i zadania partnerów. Opracowano harmonogram działań w projekcie uwzględniający wyjazdy zagraniczne. Omówione zostały strategie oraz sposoby ewaluacji i upowszechniania rezultatów projektu. Ponadto ustalono produkty końcowe, określono sposób dokumentowania projektu na poszczególnych etapach realizacji we wszystkich szkołach partnerskich. Należało również rozpisać terminy spotkań oraz określić wytyczne dotyczące realizacji mobilności. Partnerzy wspólnie wypełnili wniosek o dofinansowanie projektu. W czasie realizacji zadania przewidziane są spotkania uczniów i nauczycieli, jak i samych koordynatorów w celu przygotowania i zamknięcia projektu. Każda szkoła przynajmniej raz będzie gospodarzem. W ciągu jednego roku szkolnego organizowane będą dwie takie wizyty.
Jesteśmy zadowoleni z rezultatów spotkania i mamy nadzieję, że nasza współpraca dojdzie do skutku. Warunkiem jest akceptacja naszej aplikacji przez Narodową Agencję we Francji.