Traditional dance


Uczniowie uczestniczący

w projekcie Erasmus+ zatańczyli

w tradycyjnych strojach ludowych

taniec "Trojak"

Our students dancing a traditional dance "Trojak"