Painted on the glass...


Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne

Warsztaty edukacyjne „Na szkle malowane…”


14 września 2016 uczniowie naszego gimnazjum wraz z koordynatorami projektu Erasmus+ odbyli krótką wycieczkę do Rabki Zdroju. Miejscowość ta, jej okolice, jak i zresztą całe Podhale, słynie ze starej formy sztuki ludowej jaką jest malowania na szkle. Jest to typowa dla tego regionu technika malarska, odkryta na tych terenach w okresie międzywojennym, która do dnia dzisiejszego pozostaje wciąż żywa. Wykonywane przez artystów tą metodą obrazki, są chyba najbardziej popularnymi pamiątkami z tego miejsca. Realizując zadania projektu „Four Regions, One Europe” uczniowie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych malowania na szkle, które miały miejsce w Akademii Malarstwa na Szkle w Muzeum im. Władysława Orkana. Warsztaty te obejmują:
-część teoretyczną - wykład na temat historii malarstwa na szkle i jego roli w codziennym życiu mieszkańców zagórzańskich wsi, a także dawnych technik malarskich.
-część praktyczną - malowanie na szkle wzorów regionalnych.
Przez około półtorej godziny uczestnicy stworzyli swoje własne prace wzorów regionalnych, które zostaną wystawione w naszej szkole.
Ponadto grupa zwiedziła drewniany kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, który jest obecnie muzeum. Został on wzniesiony w 1606 r. Patronem tego muzeum został Władysław Orkan (1875-1930) – pisarz pochodzący z Poręby Wielkiej zwany „piewcą gorczańskiego pejzażu”. Mieliśmy również możliwość zobaczenia ekspozycji muzealnej. Została ona zorganizowana w czterech przestronnych salach urządzonych w przyziemiu wieży kościoła. Tam zostały zaprezentowane wystawy garncarstwa, pasterstwa, stroju oraz dawnej rzeźby ludowej.

 

 

 

 

 

 

 

Educational workshop
Educational workshop

EDUCATIONAL WORKSHOP

"PAINTED ON THE GLASS..."

 

 

On 14 September 2016 students of our gymnasium together with coordinators of Erasmus+ project went for a short trip to Rabka Zdrój. The place, its neighbourhood as well as whole Podhale region are famous for an old folk art form – painting on the glass. It’s a typical painting technique from this region, discovered in this area in the Interwar Period, which is still alive to this day.

These paintings, made by artists who used the method, are probably the most popular souvenirs from the place. Carrying out tasks of the project :Four Regions, One Europe” the students took part in the educational workshops of painting on glass, which took place in Museum of Władysław Orkan at the Academy of Painting on Glass. These workshops include:
- theoretical part – a lecture about the history of the glass painting and its role in everyday life of an ethnic group of highlanders “Zagórzanie”, as well as former painting techniques.

- practical part - painting regional patterns on the glass.

The participants of the trip have been working on painting regional patterns for about an hour and a half and their works will be exhibited in our school.

Moreover, our group visited a museum in the Maria Magdalena Church built in 1606. Władysław Orkan became a patron of the museum. He was a writer who came from Poręba Wielka and who was called “ a singer of gorczański landscape”. We could also have a look at a museum exhibition which was exposed in four spacious rooms close to the tower of the church. The exhibitions presented ceramics, pastoral life, clothes and former folk sculpture.

Educational workshop "Painted on the glass..."

Warsztaty edukacyjne "Na szkle malowane..."