4th Project meeting in Poland


Erasmus+
Erasmus+

Wtorek, 16 maja 2017


Długo przyszło nam czekać na kolejne spotkanie z naszymi znajomymi z Niemiec, Francji i Litwy. Koordynatorzy odebrali nauczycieli i uczniów z zagranicy z lotniska Kraków-Balice. Do Kasiny Wielkiej dotarli około 16, gdzie na parkingu szkolnym czekały licznie zgromadzone rodziny goszczące. Następnie wszyscy zabraliśmy zmęczonych podróżników do naszych domów, aby mogli oni coś zjeść i odpocząć po wyczerpującej podróży.


Dawid Pietrzak

 


Tuesday, 16th May 2017


It was such a long time for us to wait for next meeting with our friends from Germany, France and Lithuania. Coordinators met the teachers and students from abroad at the Krakow airport. They all came to Kasina Wielka at about 4 p.m. where there were already host families waiting for our guests. Next we took our tired guests home so that they could eat something and have a rest after exhausting trip.

Integration games
Integration games

Środa, 17 maja 2017


Wszyscy Erasmusowi uczestnicy zebrali się rano w budynku A i B. Pierwszy dzień projektowy rozpoczęliśmy od oprowadzenia naszych gości zagranicznych po naszej szkole. Uczniowie i nauczyciele z Litwy, Niemiec i Francji mogli poznać nasze budynki szkół, warunki w jakich się uczymy i pracujemy oraz poznać uczniów, nauczycieli i pracowników naszej placówki. Po około godzinie uczniowie z budynku A przejechali do budynku B, gdzie uczyliśmy się tańca belgijskiego, a różnorakie gry integracyjne pozwoliły nam przełamać bariery językowe i pokonać naszą nieśmiałość. Była to świetna zabawa. Lekcja zumby dodała nam dużo energii na całe popołudnie. Spalone kalorie uzupełniliśmy jedząc pyszny obiad. Następnie odbyła się gra terenowa, która pozwoliła zagranicznym gościom poznanie naszej malowniczej wioski. W międzynarodowych grupach musieliśmy dotrzeć w różne wytyczone miejsca naszej wsi i wykonać polecone nam zadania. Po tak męczącej grze, wszyscy udaliśmy się do swoich domów. O godzinie 19.00 rozpoczęło się oficjalne przywitanie gości w Polsce. Oczywiście nie mogło zabraknąć Polskiego jedzenia, które wszystkim smakowało. Już po pierwszym dniu wiedzieliśmy, że ten tydzień będzie wspaniały

 

Dawid Śmieszek

 

 

Wednesday, 17th May 2017


At the morning all Erasmus participants met in buildings A and B. First project day was started with showing our guests around our school. Teachers and students from Lithuania, Germany and France had an opportunity to get to know our school, conditions in which we study and work, meet our students, teachers and staff of our school. After an hour students from the building A came to the building B where we learned Belgian dance and a lot of integration games allowed us to overcome the language barriers and our shyness. It was really good fun. Zumba lesson gave us a lot of energy for the whole afternoon. Burnt calories were exchanged with the new ones eaten for lunch. Next we had hunter game, which let our guests get to know our picturesque village better. In international groups we had to go to chosen before places in our village and do some tasks there. After so exhausting game we came back to our houses. At 7 p.m. we met at the welcome ceremony where of course some traditional Polish food couldn’t be missing. After the very first day we knew that this week is going to be awesome.


Marek Rapta

Trip to Krakow
Trip to Krakow

Czwartek, 18 maja 2017


Kolejny dzień z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi rozpoczęliśmy jak zwykle o 8 rano w budynku „B”, gdzie produkty swojej pracy przedstawili uczniowie z Polski. Po obejrzeniu prezentacji, które dotyczyły tradycyjnych polskich potraw, deklaracji ekologa i ochronnych środowiska nastąpiła krótka przerwa. Autokarem udaliśmy się do Krakowa. Celem wycieczki było zwiedzanie i pokazanie uczestnikom Erasmusa walorów tego miasta. Dlatego po dotarciu na miejsce spotkaliśmy się z przewodnikiem i omówiliśmy wszystkie szczegóły dotyczące gry terenowej dzięki, której erasmusowska drużyna mogła poznać historię Krakowa i przy tym świetnie się bawić. Pogoda dopisała i wszystko poszło zgodnie z planem. Następnie nastał długo wyczekiwany czas wolny na zakup pamiątek. Po kilku godzinach przerwy wszyscy spotkaliśmy się na obiedzie w restauracji „Bordo”. Do Kasiny Wielkiej dotarliśmy około godziny 19. Resztę dnia goście z zagranicy spędzili z rodzinami goszczącymi.


Justyna Masulik

 


Thursday, 18th May 2017


We started another day with our foreign friends as usual at 8 a.m. in the building B, where the products of our work were presented by us-students from Poland. After watching the presentations of traditional Polish dishes, environmental declarations and environmental protection, there was a short break. We went to Cracow by coach. The purpose of the tour was to explore and show Erasmus participants the values of the city. So when we got there, we met with a guide and discussed all the details of the hunter game, thanks to which the Erasmus team could learn the history of Krakow and have fun. The weather was fine and everything went as planned. Then we had some free time to buy souvenirs. After a few hours of break we all met at lunch at Bordo restaurant. We arrived in Kasina Wielka around the 7 p.m. The guests from abroad spent the rest of the day with their host families.


Karolina Kaleta

Trip to Niedzica
Trip to Niedzica

Piątek, 19 maja 2017


O godzinie 8:00 odbyła się prezentacja produktów z Niemiec, po której odbyła się ewaluacja wcześniejszego dnia. Naszym zadaniem było narysować na przygotowanej planszy uśmiechniętą (jeśli dzień nam się podobał) lub smutna minkę (jeśli dzień nam się nie podobał). O 9:00 wszyscy zebraliśmy się w autobusie i pojechaliśmy do Niedzicy. Na godzinę 11:00 zaplanowany mieliśmy rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim. Widoki były niesamowite, a godzina bardzo szybko minęła i żal było opuszczać statek. Później poszliśmy zwiedzać zamek, gdzie polscy uczniowie wcielili się w rolę przewodników, a nasi goście z uwagą przysłuchiwali się informacji ponieważ każda zwiedzająca grupa musiała odpowiedzieć na kilka pytań w przygotowanych wcześniej bookletach. Oprócz tego, podczas zwiedzania każdy miał możliwość zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z tarasu widokowego. Po zwiedzaniu zamku i wyłonieniu zwycięzcy udaliśmy się do znajdującej się niedaleko karczmy "Zadyma" na obiad. Każdy z wielką ochotą zjadł pyszny posiłek i ugasił pragnienie. W piwnicy, pod karczmą znajdowała się sala, gdzie każdy miał okazję zagrać w laserowego paintball'a. Ta atrakcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i każdy dobrze się bawił o czym świadczyły uśmiechnięte twarze uczestników kończących grę. Po emocjonującej grze musieliśmy wracać do autobusu i tak koło 19:00 byliśmy już pod szkołą, skąd odebrali nam rodzice i udaliśmy się do domów.


Joanna Kopytek

 

 

Friday, 19th May 2017


At 8 o’clock German presentations were shown by some students after which we had an evaluation of the previous day. Our task was to draw a happy face (if we liked the day) or a sad face (if we didn’t like the day). We gathered in a coach at 9 o’clock and went to Niedzica. At exactly 11 o’clock we had a boat trip on the Czorsztyński Lake. The views were amazing and an hour of the trip went by very fast so it was so hard to us to get off the boat. Next we went to visit a castle where Polish students became professional guides while our guests were listening to them very carefully because each visiting group had to answer some questions prepared in booklets. What’s more, while visiting everyone had an opportunity to take some pictures standing on a big terrace. After visiting the castle and announcing winners we went for dinner to “Zadyma” restaurant. Every participant ate delicious meal and quenched their thirst. In the ceiling, under the restaurant there was a laser paintball quest. Everyone was very interested in the game and had a lot of fun what was well seen on their smiling faces. After so exciting game we went to the coach and at about 7 p.m. we arrived at school where our parents, who took us home, were waiting for us.

Enjoy the weekend :)
Enjoy the weekend :)

Weekend, 20 – 21 maja 2017


Nareszcie nadszedł weekend. Czas odpoczynku, rozrywki i dobrej zabawy. Te dni mogliśmy spędzić z naszymi partnerami. Przede wszystkim mieliśmy więcej czasu dla siebie, na poznanie się bliżej i spędzenia miłych chwil.
Rodziny goszczące zorganizowały swoim gościom wiele ciekawych i zabawnych rozrywek. Wyjazd do miast takich jak : Kraków, Nowy Targ, Rabka Zdrój, gdzie można było pozwiedzać, kupić pamiątki odwiedzić miejsca kultu, spędzić czas w parku rozrywki i parku linowym. Oprócz tego w sobotni majowy wieczór większość z nas spotkała się na wspólnych ogniskach, czy grillach.
Niedziela zaskoczyła nas trochę pochmurną pogodą, ale naszym humorom to niezbyt zaszkodziło. A i tego dnia nie brakowało wszelakich atrakcji. Niektórzy z nas zabrali swoich gości do Wieliczki, inni na Śnieżnicę, a pozostali na kręgle, pizzę, czy też lody. Wieczorem mogliśmy się znowu razem spotkać i pójść na długi spacer.
Weekend spędziliśmy w rodzinnej i miłej atmosferze. Bez pośpiechu mogliśmy pokazać naszym partnerom najpiękniejsze miejsca naszej wioski i jej okolicy.


Joanna Nowak

 

 

Weekend, 20th -21st May 2017

 

Finally the weekend has come. Time to rest, pastimes and have fun. These days we could spend with our partners. First of all, we had more time for ourselves, getting to know each other better and spending nice moments.

Host families organized a lot of interesting and funny entertainment to their guests. Departure to such cities as Cracow, Nowy Targ, Rabka Zdrój, where they could admire their beuty, buy some souvenirs, visit places of worship, spend some time in the amusement park and rope park. What’s more, on Saturday night most of us met at campfire or barbeque.

Sunday surprised us with a bit of cloudy weather, but our humor did not hurt. And that day was also full of attractions. Some of us took our guests to Wieliczka, to Śnieżnica mountain and others went for bowling, pizza or ice cream. In the evening we could meet again and go for a long walk.

We spent the weekend in very friendly and nice atmosphere. We had enough time to show our partners the most beautiful places of our village and its surroundings.


Katarzyna Jędrzejczak

 

Trip to Zakopane
Trip to Zakopane

Poniedziałek, 22 maja 2017


W poniedziałek jak co dzień o 8 rano rozpoczęła się ewaluacja spędzonego dnia, a po niej prezentacja produktów z Litwy. Po krótkiej przerwie wyruszyliśmy w stronę Rabki-Zdroju. Tam po zdrowotnym spacerze dookoła tężni udaliśmy się na warsztaty malowania na szkle. Każdy miał możliwość w skupieniu i ciszy wykonać malowidła regionalnych strojów lub wzorów. Następnie pojechaliśmy na obiad do restauracji "Sopa" w Zakopanem, a po nim kolejką szynową na Gubałówkę. Tam mieliśmy możliwość skorzystania z zjeżdżalni grawitacyjnej oraz mieliśmy czas na zakup pamiątek. Oczywiście nie mogło obejść się bez zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć na tle przepięknych gór, które również podziwialiśmy podczas zjazdu kolejka linową z Butorowego Wierchu. W drodze do domu obróciliśmy się do bacówki, gdzie nasi goście i my mogliśmy kupić świeżo wędzony ser (oscypek). W Kasinie Wielkiej byliśmy około godziny 20:00, gdzie pod szkołą czekali już na nas rodzice.


Seweryn Kubowicz

 


Monday, 22nd May 2017


Monday began as every day at 8 am with the evaluation of previous day, followed by presentation of products from Lithuania. After a short break we went for a trip to Rabka-Zdrój. We had a short health walk around the graduation tower and then we went to a museum to take part in a workshop of painting on the glass. Everyone had the opportunity to concentrate and paint regional paintings or designs in silence. Next we went for lunch to the restaurant "Sopa" in Zakopane and after that to Gubałówka by a cable railway. There we had the opportunity to go for the gravitational slide and have some free time to buy some souvenirs. Of course, it was impossible to do without taking some pictures with the beautiful mountains, which we also admired during the trip by the cable car from Butorowy Wierch. On our way home we went into the shepherd’s hut, where we and our guests could buy freshly smoked cheese (oscypek). We arrived in Kasina Wielka at about 8 p.m. where our parents were waiting for us at school.


Jan Skowronek

 

Farewell party
Farewell party

Wtorek, 23 maja 2017


Jak co dzień zebraliśmy się odpowiednio pod budynkami A i B. Uczniowie od godziny 8:00 byli pilnymi obserwatorami lekcji prowadzonych przez naszych polskich nauczycieli oraz zapisywali swoje spostrzeżenia w bookletach. Po tych obserwacjach grupa francuska przedstawiała prezentacje produktów w swoim kraju, były to ich tradycyjne posiłki, a także bajka "Kot w butach" według własnego scenariusza. Po prezentacjach wszyscy wyruszyliśmy na Śnieżnicę. Tam czekał na nas ks. Zając, który opowiedział nam historię drewnianego kościółka oraz rozdał naszym gościom ulotki związane z Ośrodkiem Rekolekcyjnym. Wszyscy byliśmy już bardzo głodni więc poszliśmy na grilla i ognisko, gdzie p. Szymon Pałgan, p. Piotr Patalita i p. Marcin Kowalski pilnowali pieczenia kiełbas. Spędziliśmy tam wspaniałe dwie godziny i wyruszyliśmy w drogę powrotną, gdzie czekać miał na nas minibus, a pod szkołą rodzice, którzy zabrali nas do domów. Mieliśmy około dwie godziny na spędzenie czasu z naszymi koleżankami i kolegami, bo już o 18 miała rozpocząć się ceremonia pożegnalna. Uroczystość rozpoczął zespół muzyczny, do którego należą nasi koledzy i koleżanki z Kasiny Wielkiej. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów od naszych gości, którzy dziękowali za miniony tydzień. Oczywiście nie obeszło się bez łez... Nikt nie chciał kończyć tak cudownej przygody. Po oficjalnej ceremonii nadszedł czas na poczęstunek przygotowany przez rodziców, a po nim na dyskotekę. Wszyscy bawili się świetnie! Można było tańczyć do znanych piosenek francuskich, niemieckich, litewskich i oczywiście polskich. Nie mogło obejść się bez karaoke oraz tańca belgijskiego, którego nauczyliśmy wszystkich zagranicznych gości w pierwszy dzień ich pobytu. Na zakończenie tego cudownego wieczoru oglądnęliśmy przepiękny pokaz fajerwerków. Po zakończeniu rozeszliśmy się do domów spędzając ostatnie chwile ze swoimi kolegami i koleżankami.


Wiktoria Kubowicz

 

 

Tuesday, 23rd May 2017


As usual we gathered appropriately in front of buildings A and B. From 8 o’clock steudents were careful observers of classes taken by our Polish teachers and wrote their remarks in their own booklets. After these observations the French group showed us their presentations of products made in their country. These were their traditional meals, as well as the fairy tale „Puss in boots". After presentations we set off to visit Śnieżnica mountain. There was a priest Zając waiting for us who told us a story of the small wooden church and gave us ang our guests the leaflets associated with the Retreats Centre. Everyone was so hungry that we went for a barbecue and bonfire, where Mr Szymon Pałgan, Mr Piotr Patalita and Mr Marcin Kowalski were preparing the sausages for us. We spent two wonderful hours there and we decided to go back to the place where a minibus was wating for us. After arriving at school buindings our parents took us home. We had about two hours for spending time with our friends and because at about 6 p.m. a farewell ceremony was supposed to start. It was begun with a band, whose members are our friends from Kasina Wielka. We heard a lot of good words from our guests who thanked us for the whole week. Of course tears were inevitable... Nobody wanted to finish sucha n amazing adventure. After the formal ceremony there was time for eating snacks prepared by parents and after that for a disco! Everyone had a great time! We ha dan opportunity to dance to familiar French, German, Lithuanian and of course Polish songs. It could not do without the karaoke and Belgian dance which we taught all foreign guests in the very first day of their staying. At the end of the evening we watched astonishing firework display. After that we went back home spending last moments with our friends.

 

Marcin Jarząbek

Goodbye
Goodbye

Środa, 24 maja 2017


Po udanej zabawie musieliśmy w końcu wrócić do domu i przygotować się do wyjazdu. Autokar miał być o 6:05 pod budynkiem “B”, więc musieliśmy wstać bardzo wcześnie. Nasi goście po zjedzeniu śniadania z niecierpliwością czekali na powrót do domów. Pod szkołą czekaliśmy aż zjawią się wszyscy goście i ich rodziny goszczące i będziemy mogli pożegnać się jeszcze raz. Gdy autokar przyjechał nikt nie mógł powstrzymać się od łez. Żegnając się, wszyscy obiecywaliśmy kolejne spotkania. Gdy nasi goście odjechali autokarem w stronę Krakowa musieliśmy wrócić do domu i przygotować się do szkoły. Wszyscy nadal mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy...


Julia Puto

 


Wednesday, 24th May 2017


After great disco we had to come back Home and prepare to departure of our guests. A coach was going to be at 6:05 in front of the building “B” so we had to get up very early. After eating breakfast our guests were waiting for their way home. We were waiting in front of the school till all guests gather together so that we could say good bye to everyone one more time. It was impossible to hold back the tears promising that we will meet in the future. When our guests left Kasina Wielka we had to go back home and prepare to school. We still hope we meet again someday…