2nd transnational meeting in France


Prace nad raportem końcowym
Prace nad raportem końcowym

Podsumowanie projektu Erasmus+

 

W dniach 1–5 lipca 2017 r. nauczycielki z Kasiny Wielkiej Beata Chlipała i Marta Lorenc w ramach programu Erasmus + wzięły udział w spotkaniu koordynatorów projektu „Four Regions, One Europe” (Cztery Regiony, Jedna Europa) w Mézin we Francji. Był to zjazd koordynatorów całego projektu z Niemiec, Francji, Litwy i Polski.
Celem spotkania było podsumowanie całego projektu – ewaluacja działań projektowych zarówno tych międzynarodowych jak i lokalnych, wskazanie mocnych i słabych stron, a także wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dużą jego część stanowiło uzupełnianie dokumentacji projektu, a przede wszystkim praca nad raportem końcowym oraz zamknięciem budżetu.
Był to już drugi projekt realizowany wspólnie przez szkoły z Polski, Francji i Niemiec. Również tym razem został wysoko oceniony przez wszystkich uczestników - zarówno uczniów, nauczycieli jak również przez rodziców. Założone cele zostały osiągnięte - projekt pozostawił w pamięci dobre wspomnienia, nowe doświadczenia, a przede wszystkim przyjaźnie i kontakty. Wszyscy partnerzy są otwarci na nowe propozycje, a może nawet kolejną współpracę w nowym projekcie w przyszłości.
„Teraz pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że mimo obecnych zmian w szkolnictwie nasi uczniowie będą mieć jeszcze szanse na uczestnictwo w tego typu projektach” – mówią koordynatorzy projektu: Beata Chlipała, Maria Skowronek i Marta Lorenc.